Home > Skyddad: Aktier > Skyddad: Royal Mail > Hur man köper Royal Mail-aktier
Börja handla med eToro

Hur du Köper Royal Mail Aktier

Royal Mail logo
Royal Mail (RMG)
...
24H Förändring
...
exchange
...
Författare: Emmanuel Ekwomadu Uppdaterad: 15 February, 2022

Royal Mail plc driver markbaserade paketleveransnätverk i Storbritannien och 36 europeiska länder samt i USA och Kanada. Företaget erbjuder brev- och paketleveranstjänster under varumärkena Royal Mail och Parcelforce Worldwide.

När coronaviruspandemin var som störst 2020 levererade Royal Mail rekordmånga paket men färre brev, vilket möjligen visar på företagets förmåga att anpassa sin verksamhet till de aktuella behoven. Detta är vår guide för potentiella investerare som möjligtvis vill köpa Royal Mail aktier.

Lär dig Hur du Köper Royal Mail Aktier i 3 Enkla Steg

1

Hitta en mäklare

Först måste du öppna ett konto hos en aktiemäklare på nätet, genom vilken du kan köpa Royal Mail aktier. Det är inte alla aktiemäklare som tillåter dig att handla med Royal Mail aktier eftersom de inte har tillgång till London Stock Exchange (LSE), där aktien handlas.

2

Analysera Royal Mails aktiediagram

Du har redan bestämt dig för att köpa Royal Mail aktier, så ingen grundläggande analys är nödvändig; nästa steg är att analysera aktiediagrammet som hjälper dig att avgöra när det är rätt tidpunkt att köpa aktien. Många tekniska indikatorer hjälper dig att analysera trenden och eventuella stöd- och motståndsnivåer, du kan också behöva analysera de dagliga handelsvolymerna.

3

Börja handla

När din tekniska analys talar om för dig att det är en bra tidpunkt att gå in i marknaden, kan du placera din köporder. Använd en marknadsorder (som köper aktien till marknadspriset) eller en limitorder (som köper till ditt angivna pris när aktien faller till den nivån). Se till att ha en handelsplan innan du gör en handel.

Royal Mails företagsöversikt

Royal Mail plc är ett brittiskt multinationellt företag för post- och leveranstjänster som grundades 1516 som ett engelskt regeringsdepartement men som senare blev ett offentligt företag. Företaget är känt för sina utpräglade röda pelarboxar, som först introducerades i Storbritannien 1852 och som traditionellt sett bar den regerande monarkens initialer när de installerades.

Utöver sin brittiska bas driver Royal Mail markbaserade paketutlämningsnätverk i 36 europeiska länder samt i USA och Kanada.

I början av juni 2021 hade Royal Mail ett börsvärde på 5,99 miljarder dollar och ingår i FTSE 250-indexet.

Royal Mails segment omfattar UK Parcels, International & Letters (UKPIL), General Logistics Systems (GLS) och flera. Segmentet UKPIL fokuserar på brittiska och internationella paket- och brevleveranser under varumärket Royal Mail. GLS-segmentet driver ett markbaserat paketleveransnätverk som omfattar paket- och brevleveranser i Europa, västra USA och Kanada under varumärket Parcelforce Worldwide.

Royal Mail affärsmodell och intäktsströmmar

Historiskt sett har huvuddelen av Royal Mails intäkter kommit från brevleveranser, vilket ledde till att företaget fick problem när kunderna övergick från brev till e-post som det föredragna kommunikationssättet. Medan konkurrerande budfirmor kunde koncentrera sig på sina mer lönsamma paketverksamheter var Royal Mail begränsat av sin skyldighet att leverera brev till alla hushåll i Storbritannien.

Under räkenskapsåret 2020 överträffade intäkterna från paketleveranser intäkterna från brevleveranser på grund av den kraftiga ökningen av online-shopping under Covid-19-restriktionerna. Paketleveranserna stod för 60 % av företagets intäkter under den första halvan av räkenskapsåret 2020; en ökning med 13 % årsvis. 

Royal Mail-aktien har reagerat på sina ökade utsikter med paket, men försiktighet bör beaktas eftersom paketleveranserna kan sjunka när pandemin avtar och länderna inleder massiva vaccinationskampanjer.

Royal Mails historia

Royal Mails historia går tillbaka till 1516 då Henrik VIII inrättade en "Master of the Posts", som bytte namn till "Postmaster General" 1710. Tjänsten användes för att upprätthålla kommunikationen mellan London och Edinburgh så att kungen kunde behålla kontrollen över det skotska Privy Council. Den 31 juli 1635 gjorde Charles I Royal Mail tjänsten tillgänglig för allmänheten, men tjänsten stod under direkt statlig kontroll för att förhindra spioner och utländska agenter. 

År 1892 öppnade Royal Mail en nationell telefontjänst. Den första internationella flygposttjänsten utvecklades 1919 av Royal Engineers inom posttjänsten i samarbete med Royal Air Force.

Royal Mail förblev huvudsakligen under statlig kontroll fram till efter ett regeringsskifte 1997. Den styrande Labouradministrationen ville behålla företaget som statsägt men med större kommersiell frihet. Detta ledde till att Postal Services Act 2000 utfärdades, som gjorde Royal Mail till ett aktiebolag och introducerade dess aktier på Londonbörsen.

Företaget bytte namn till Consignia plc 2001 för att tilltala allmänheten och betona andra aspekter av företaget än leverans. Beslutet upphävdes dock senare på grund av att det inte var populärt bland Communication Workers Union (CWU).

Dessutom startade Royal Mail 1999 ViaCode Limited, ett e-handelssatsning som syftar till att tillhandahålla krypterade kommunikationstjänster online. Efter tre år lades projektet ner på grund av ökande förluster. Den 1 januari 2006 förlorade Royal Mail sitt 350-åriga monopol på den brittiska postmarknaden när regeringen öppnade den för konkurrens, och 2007 upphörde företaget sina söndagsinsamlingar från brevlådor. 

År 2010 försökte den brittiska regeringen privatisera företaget efter EU:s direktiv 2008/6/EG, som krävde att postsektorn skulle vara helt öppen för konkurrens. I enlighet med Postal Services Act från 2011 gick Royal Mail in på Londonbörsen i juli 2013 och sålde 52,2 % av sin andel till investerare, medan 10 % gavs gratis till de anställda. Aktiekursen steg med 38 % under den första handelsdagen. På grund av den stora efterfrågan såldes ytterligare 7,8 % av företagets utestående aktier via ett övertilldelningsarrangemang senare under året, vilket innebar att regeringen hade en andel på 30 % i Royal Mail.

Detta ökade investerarnas intresse för aktien, som steg med 87 % under sex månader. Detta ledde till frågor om aktiens värdering, vilket kulminerade i en utredning i det brittiska underhuset och en efterföljande omröstning om Royal Mails åternationalisering 2014.

År 2015 sålde den brittiska regeringen sin återstående andel på 30 % till allmänheten i två delar. En andel på 15 % såldes till investerare den 11 juni 2015, vilket inbringade 750 miljoner pund. Den andra delen såldes den 12 oktober 2015 då en andel på 13 % såldes till investerare för 591 miljoner pund, medan de återstående 2 % av de utestående aktierna gavs till de anställda.

Företaget har varit verksamt i många århundraden i olika skepnader. Trots sin snåriga historia måste det göra något rätt för att fortsätta vara verksamt.

Bör jag investera i Royal Mail aktier?

Ökningen av online-shopping skapar en enorm företagsmöjlighet för leveransföretag på grund av det ökade behovet av paketleveranser. I och med att Royal Mail återuppfinner sin kärnverksamhet och övergår från brevleverans till paketleverans är bolaget positionerat för att dra nytta av den snabbt utvecklande digitala ekonomin. Så aktien kan vara värd att investera i.

Investeringspotential för Royal Mail aktier

Även om Royal Mail-aktien var bland de främsta vinnarna under coronaviruspandemin, på grund av den kraftiga ökningen av dess paketleveranser, bör investerare vara varsamma för hur företaget kommer att prestera när ekonomin fortsätter att öppna sig igen. Royal Mail har förlitat sig mycket på sin minskande brevverksamhet under åren och står även inför interna utmaningar från sin fackligt organiserade arbetskraft, som har motsatt sig en modernisering som skulle göra det möjligt för företaget att anpassa sig till nuläget.

Företaget ökar dock investeringarna i sitt paketleveranssegment, vilket bör göra det möjligt att leverera fler paket på kortare tid. Dessutom fortsätter företaget att förhandla med personalen och fackföreningsmedlemmarna om sin strategi, framtida inriktning, verksamhetsförändringar, löner och anställningstrygghet för att få slut på den långa tvisten mellan parterna. Aktien är alltså lämplig för långsiktiga investeringar.

Vilka typer av investerare bör inkludera Royal Mail aktier i sina portföljer?

Royal Mail bör tilltala långsiktiga investerare. Företaget genomgår både en digital omvandling och en omvandling av affärsmodell. Övergången till onlinetjänster och paketleveranser kan ta lite tid innan de ger det önskade resultatet, men det finns redan några positiva resultat. Företagets bokslut visar att intäkterna från paketleveranser för första gången 2020 överstiger intäkterna från brevleveranser.

Hur mycket bör jag investera i Royal Mail?

Hur mycket du investerar i Royal Mail-aktien beror på hur mycket fritt kapital du har, din risknivå, handelsstil och andra viktiga överväganden. Den allmänna tumregeln är dock att inte investera mer än 2 % av din investeringsportfölj (eller ett belopp som du inte har råd att förlora) i en enda aktie.

Alternativa aktier

Shopify logo
Shopify
SHOP
...
...
Sony logo
Sony
SNE
...
...
3M logo
3M
MMM
...
...
easyJet logo
easyJet
EZJ
...
...
Lloyds logo
Lloyds
LLOY
...
...
Rolls-Royce logo
Rolls-Royce
RR
...
...

Hur du köper Royal Mail aktier

Aktier i flera företag kan köpas antingen direkt från företaget genom ett så kallat direktköpsprogram (DSPP) eller via en aktiemäklare. Royal Mail har dock ingen DSPP, så du kan bara köpa aktien via en aktiemäklare.

Köp Royal mail aktier via en mäklare

Du kan köpa Royal Mail aktier via olika mäklare, men processen är i stort sett densamma. Logga in på ditt handelskonto och sök efter Royal Mail med hjälp av lämplig beteckning (RMG.L). Klicka sedan på aktien och lägg din köporder. När din handel har registrerats kommer du att se det motsvarande antalet enheter som du köpte visas på din skärmbrytare.

Börja handla idag!

Vanliga frågor och svar

  1. Ökningen av online-shopping har skapat enorma möjligheter för leveransföretag. Intressant nog har Royal Mail övergått med sin verksamhet från brevleveranstjänster till paketleveranstjänster.

  2. Royal Mail har varit lönsamt för det mesta sedan börsintroduktionen. Företagets vinst före skatt för året fram till mars 2021 fyrdubblades till 726 miljoner pund, från 180 miljoner pund under samma period 2020.

  3. Royal Mail har betalat halvårsvisa utdelningar men betalade ingen under andra halvåret 2020. Företaget har dock återupptagit utdelningen och är övertygat om att det kommer att fortsätta att göra det. Företaget meddelade att det kommer att betala en utdelning på 10 pund per aktie för i år och fastställde en progressiv framtida utdelningspolicy på 20 pund per aktie från och med nästa år.

  4. Royal Mail-aktien är främst noterad på Londonbörsen. Aktien handlas dock även på Frankfurt Stock Exchange och Stuttgart Stock Exchange.

  5. Ja, medan den grundläggande analysen kommer den hjälper dig att avgöra om företaget har en god ekonomisk hälsa, teknisk analys hjälper dig att veta rätt tidpunkt att köpa aktien. Beroende på din handelsstil kan du köpa vid en neddragning till en stödnivå eller vid utbrytning av en motståndsnivå.

  6. Placera alltid en stop-loss-order för att begränsa dina förluster till det belopp du tänker riskera. Investera också endast med ett belopp som du har råd att förlora och satsa inte mer än 2 % av ditt investeringskapital på en handel.