Home > Del 1: Grunderna i Candlesticks

Del 1: Grunderna i Candlesticks

Detta är den första artikeln av en artikelserie i fem delar om candlestick och hur de kan användas för att utläsa psykologin bakom olika formationer. I de kommande fem numren lär du dig vem som dominerar en kursformation och hur du vänder detta till din fördel. Artiklarna är skrivna av Tobbe Rosén på Vinnarbyrån.

Del 1: Grunderna i Candlesticks
Del 2: Vem dominerar i ett candlestick?
Del 3: Ta eller tappa kontrollen
Del 4: Vanliga formationer och psykologin bakom
Del 5: Nackdelar med candlestick

1
Min. Insättning
$10
Kampanj
Användarbetyg
10
Hävstång
30:1
New accounts
Spreads
1
Punkter
Förordningar
CySEC, FCA
Forex-par
Inga avgifter
Börja handla
För:
Gå med i Social Trading revolution. Få kontakt med andra aktörer, diskutera handelsstrategier, och använda vår patenterade CopyTrader
eToro är världens ledande sociala handelsplattform, som erbjuder ett brett utbud av verktyg för att investera i kapitalmarknaderna
Störst antal valutapar handels
Betalningsmetoder
Bank Transfer, Elektronisk överföring
Fullständig regellista:
CySEC, FCA
2
Min. Insättning
$10
Kampanj
Användarbetyg
9.3
Hävstång
30:1
New accounts
Spreads
0.1
Punkter
Förordningar
CySEC, FCA, FSC
Forex-par
14+
Inga avgifter
Börja handla
För:
Världsklass kundsupport på 18 språk
Account öppning är snabb och helt digital
Ultimate öppenhet med en betrodd varumärke
Betalningsmetoder
Bank Wire, Mastercard, PayPal, Visa, neteller, skrill
Fullständig regellista:
CySEC, FCA, FSC
CFDS är komplexa instrument och har en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstångseffekt. 77% av detaljhandelns konton förlorar pengar vid handel med CFD med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFDS fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Priset på ett värdepapper kan grafiskt presenteras på olika sätt, de vanligaste är linjediagram, stapeldiagram och candlestick. I denna artikelserie kommer jag uppehålla mig vid candlestick som härstammar från den japanska handeln med ris i Japan under 1700/1800-talet.

Candlestick som fått sitt namn från engelskans namn för stearinljus där den fyllda bodyn (ljuset) och svansarna (veken) vid vissa tillfällen liknar ett stearinljus. Enkelt uttryckt förbinds öppnings- och stängningspriset inom den aktuella tidsperioden med en rektangel, skillnaden mellan dessa nivåer och högsta/lägsta-noteringen åskådliggörs med en tunn svart vertikal linje.

I början av 1900-talet utvecklande Charles Dow en variant av den japanska varianten som benämndes ”The Dow Theory”, denna hade många likheter med det japanska ursprunget:

  • Det viktigaste är ”att” priset förändras inte ”varför”.
  • All information återges i priset.
  • Priset förändras enbart på grund av rädsla och girighet.

De affärer som sker på börsen sker hela tiden, utan avbrott eller tidsindelningar. Tidsinställningen i diagrammen är något vi själva bestämmer för att underlätta analyserandet. En kursstapel består av öppnings-, högsta-, lägsta- och stängningskurs.

När vi ställer in diagrammet på vecka innebär det att öppningskursen är det pris som den första affären genomförs på måndag morgon. Stängningskursen blir i detta fall det pris den sista affären genomförs på fredag kväll. Högsta och lägsta kurs är det högsta respektive lägsta priser affärer skett på under veckan.

Oavsett om diagrammet ställs in på 15 minuter, 60 minuter, dag eller vecka är det endast dessa fyra priser vi behöver för att kunna tolka ett candlestick eller en formation av flera candlestick. Om stängningskursen är högre än öppningskursen innebär det att trenden är uppåtriktad och vi erhåller en fylld kursstapel som normalt färgas grön (i vissa diagram färgas kursstapeln blå eller vit), marknaden är ”Bullish”. På motsvarande vis innebär en kursstapel där stängningskursen är lägre än öppningskursen att trenden är nedåtriktad och kursstapeln färgas röd (i vissa program svart), marknaden är ”Bearish”.

Det är viktigt att komma ihåg att marknaden inte ”bryr sig om” de tidsinställningar vi använder oss av. Affärer sker precis hela tiden endast under natt och helger görs avbrott. De tidsinställningar vi gör är alltså ett sätt för oss att kunna plocka ut fyra affärer, nämligen öppning-, högsta-, lägsta- och stängningskursen inom den inställda tidsperioden. Utifrån dessa värden kan vi börja analysera. Samtidigt innebär det att man inte kan se isolerat på en kursstapel för att göra en korrekt bedömning av vad som sker, vi måste studera föregående och nästkommande kursstapel för att göra en bättre bedömning.

Tänk på att om tidsinställningen förändras för diagrammet kan vi få ett helt annat utseende och psykologi kring kursstapeln. I diagrammet ovan till höger kan vi se hur ett antal 5-minuters kursstaplar ser ut som en entimmes kursstapel.

Om öppningskursen är högre eller lägre än stängningskursen föregående dag-, vecka- eller den tidsinställning som används, innebär det att inga affärer gjorts inom detta område. De som inte redan sitter med en genomförd affär i det aktuella värdepappret, kan inte handla inom detta område även om de så önskar. På samma sätt kan inte den som köpt en aktie på Stockholmsbörsen och sedan ser att börsen faller som en gråsten i USA under kvällen sälja av innehavet förrän den svenska börsen öppnar, risken är då överhängande att öppningen sker till ett betydligt lägre pris än gårdagens stängning. Det som skiljer stängningskursen och öppningskursen kallas för gap.

I en senare artikel skall jag gå igenom vilka olika metoder det finns för att tjäna pengar på gap.

Många traders (inklusive undertecknad) anser att candlestick visualiserar prisutvecklingen och psykologin i grafen bättre än ex.vis stapel- och linjediagram.

Det är enkelt att genom en snabb blick i diagrammet få en överblick i hur öppnings- och stängningskursen förhåller sig till varandra.

Generellt kan man säga att ju längre bodyn är i ett candlestick, desto starkare är trenden i just den kursstapeln. Ju längre kursen stiger från öppningskursen, som enligt mig är den neutrala nivån för varje candlestick, desto mer giriga och angelägna är köparna för att inte missa tåget.

En enskild lång kursstapel utan några svansar varken upp- eller nedtill kan vara tillräcklig för att ensam vända en trend och innebär att säljarna inte släpps in överhuvudtaget. Girigheten är större än rädslan.

På motsvarande sätt är en lång röd body ett tecken på att köparna stänger sina positioner och de som väljer att gå kort (blanka) är övertygade om att man inte sett botten på nedgången än. Rädslan är större än girigheten.

Det är dock viktigt att man studerar svansarna på kursstapeln, hur långa de är och vilken sida som dominerar (mer om det i nästa lektion).

Nästa vecka kommer jag att förklara hur man kan utläsa från ett enskilt candlestick eller flera om det är bland säljarna eller köparna man skall befinna sig. Är en grön kursstapel alltid grön och en röd alltid röd?

1
Min. Insättning
$10
Kampanj
Användarbetyg
10
Börja handla
Beskrivning:
Betalningsmetoder
Bank Transfer, Elektronisk överföring
Fullständig regellista:
CySEC, FCA
2
Min. Insättning
$0
Kampanj
Användarbetyg
9.3
Inga dolda avgifter
Instant Trading
Säker och transparent
Börja handla
Beskrivning:
Världens längsta stående krypto utbyte. Bitstamp har sedan 2011 tillhandahållit en säker och pålitlig handelsplats till över fyra miljoner individer och en rad institutionella partners.
Betalningsmetoder
Fullständig regellista:
3
Min. Insättning
$1
Kampanj
Användarbetyg
8.7
Börja handla
Beskrivning:
Betalningsmetoder
Fullständig regellista: