Home > Är det bra eller dåligt att diversifiera?

Är det bra eller dåligt att diversifiera?

Diversifiering innebär i generella termer att man minskar sin risk genom att allokera sina tillgångar i flera olika tillgångsslag. När man handlar med värdepapper betyder det att  man till exempel kan investera i ett tiotal aktier istället för en enda. Man brukar skilja mellan osystematisk risk, också kallad bolagsrisk och marknadsrisk eller systematisk risk som räntor, marknaden, oljepriser och så vidare.

Tanken är att de som diversifierar tillräckligt bra får bort större delen av bolagsrisken och då bara behöva brottas med marknadsrisken. I realiteten år ju såklart bolagsrisken kvar och du har nu inte bara ett eller två bolag att tänka på utan kanske tio eller fler.

 

I realiteten är bolagsrisken kvar för varje enskilt bolag och du har nu istället mycket mycket mer att hålla koll på.  För varje nytt tillgångsslag eller aktie du väljer att diversifiera till ökar också chansen, eller ska man säga det risken att din portfölj korrelerar med marknaden på sikt, vilket är exakt vad du inte vill ifall du använder ett system eller handelsstrategi med en edge. Å andra sidan skulle du då antagligen bara följa ditt system och inte diversifiera i första taget. Då kan du lika gärna köpa en indexfond istället.

Vad som sker när du har en stor diversifierad portfölj är att du efter ett visst antal instrument i din portfölj helt tappar kontrollen över dina investeringar.  Ska man hålla koll på sina investeringar på ett professionellt sätt  gäller det att istället för att lägga alla ägg i olika korgar bevaka din enda korg noga. Vad jag har märkt är att ifall man handlar på heltid kan man sträcka sig till att äga ungefär 10 stycken enskilda aktier, och då pratar vi om ett heltidsjobb. Mycket bättre är det att äga fem eller färre så att man också har plats för att ta nya positioner i till exempel motsatt riktning. Det är dessutom så att man om man tänker efter redan är tillräckligt diversifierad fast på andra håll: De flesta har ett jobb att gå till eller äger en bostad eller fastigheter. Det är tillräcklig diversifiering. Är det något man ska diversifiera till så är det inte på aktiemarknaden utan utanför den ifall man handlar på börsen. Det är dessutom så att ens handelsmönster kan vara nog med diversifiering. Gör man tio eller fler aktieaffärer om året kan det vara så att detta gott och väl räcker som diversifiering.

Adolf Lundin diversifierade inte. Inte heller Marc Zuckerberg. Till och med Warren Buffett väljer att hålla sina investeringar till ett fåtal bolag, som han bevaka noga.

Sättet att få bra avkastning på är istället att koncentrera sig och satsa på det som går bra eller det man kan.

”The best strategy is always to be very strong; first in general, and then at the decisive point. . . .  There is no higher and simpler law of strategy than that of keeping one’s forces concentrated.”  On War, Carl von Clausewitz