Home > Att snitta ner sig

Att snitta ner sig

I sådana här tider när börsen går ner hör man folk säga att de har snittat ner sig. Den generella betydelsen av det verkar vara att de t.ex äger en aktie, som börjar visa dem  förlust. För att förbättra sitt ingångspris köper de då mer, vartefter aktien går ner, för att sänka sitt inköpspris.

Vi ska nu gå igenom varför detta så gott som alltid är en undermålig och i värsta fall ruinerande strategi. Eller självsabotage.

För det första är det så att när man snittar ner sig sänker man sitt nominella inköpspris, men de aktier som du köpte , säg 10% högre är ju fortfarande inköpa där. Det ändrar ingenting, förutom att du nu har x antal mer aktier. Om aktien fortsätter gå ner kommer du nu få en ännu större förlust, och förenklat kan man säga så att nedgång tenderar att föda mer nedgång och uppgång föder uppgång, därav uttryck som ”Sälj förlorarna, håll vinnarna” o.s.v. Bara det faktum att aktien visar dig förlust borde vara ett varningstecken. Jag använder bland annat just det som en indikator, det vill säga om en aktie visar vinst eller förlust.

Sedan är det en extremt dåligt sett ur ett pengahanteringsperspektiv. Man slänger bra pengar efter dåliga. Ifall du har en stoploss sett till hur mycket pengar du kan förlora har du plötsligt mycket mindre marginal om aktien går ner lite mer, och du löper en mycket större risk att bli utstoppad istället.

Den största orsaken till fenomenet ”snitta ner sig” tror jag dock kommer ifrån något helt annat. Det faktum att pris  håller sig ”nere” eller rekylerar i en upptrend väldigt lite jämfört med den totala tiden som aktien är i sin trend gör att amatörer oftast får mycket svårt att köpa på en rekyl i en upptrend; -De som vill hinner helt enkelt inte. När sedan aktien byter trend eller börjar oscillera i sidled kommer den totala tiden aktien spenderar ”där nere” att öka markant, vilket skapar möjligheter för en amatör att snitta ner sig.

Den enda gången det skulle kunna vara rättfärdigat att snitta ner sig är om det är en del av ens strategi och en del av planen för det instrumentet man handlar i just nu från början. Då är man ju dock medveten om problemen ovan och köper mindre till att börja med, till exempel. De flesta som snittar ner sig har just som problem avsaknaden av strategi, vilket möjliggör de lägre köpen.

Även om man tycker att diagram är tråkiga och förlitar sig på bolagsrapporter etc (vilket per definition är gamla nyheter när de släpps) så är det så att pris ofta leder. Nyheterna kommer först sedan. Ta Carnegie till exempel som gick raka vägen ner, och sedan kom nyheten om statens övertagande. Även Diamyd som störtdök efter dåliga nyheter agerade mycket svagt innan. Om man vänder på det går det att konstatera att det aldrig någonsin så vitt jag vet har inträffat att en aktie har stigit brant och plötsligt presenterat negativa nyheter som fått en direkt kurspåverkan med gap som resultat. (Förutom 1987-kraschen, men då gick det ner innan också)

Istället bör nybörjaren försöka hitta en strategi som gör att man snittar upp sig! Varje lyckat köp är ett kvitto på att du har rätt!