Home > Archives for Daniel Åstrand
Analys uppföljning: Guld fortsätter upp i linje med Volume Profile-analys

Guld fortsätter att handlas upp, i linje med min tidgare presenterade analys, med stöd från Auktionsmarknadsteorin och analysverktyget Volume Profile, och noteras nu cirka 6 % högre från bottennoteringen. Låt oss ta en närmre titt och studera hur jag lyckas komma fram till denna extremt träffsäkra analys.

Vikten av marknadsförståelse

Sen jag (och några andra traders) kom i kontakt med och började sprida det här konceptet i Sverige har jag fått flera kommenterar om varför vi lägger så mycket fokus på att skriva om The Auction Market Theory (Auktionsmarknadsteorin) och marknadens syfte och funktion. Många av artiklarna beskriver ganska grundläggande och välkända områden, som förhållandet mellan utbud och efterfrågan och en auktionsmarknads beståndsdelar. Personerna har uttryckt att det rör sig om väldigt enkla och primitiva kunskaper och har frågat varför vi lägger så stor vikt vid dessa. ”Varför beskriver ni inte er handelsstrategi istället? Era verktyg och indikatorer? Money Management? Osv, osv”. Låt mig förklara varför.

Analys: Stark reaktion från köparna vid Volume Profile-stöd i Guld

Efter en klockren rörelse ner på mer än 10 % har Guldpriset nu tagit sig ner till de viktiga stödområden som jag tidigare har lyft fram i min Volume Profile-analys. Vi har redan sett tydlig respons från köparna och trots den längre nedåtriktade trenden är nu sannolikheten god för fortsättning upp, åtminstone i det kortare perspektivet.

Analys uppföljning: Guld säljer av i linje med presenterad analys

För cirka två veckor sedan skrev jag en uppdaterade analys av guldpriset, där jag presenterade de mest troliga scenariona för framtiden, enbart baserat på den rådande volymstrukturen genom Volume Profile och min kunskap kring auktionsmarknadsteorin. Priset fann starka säljare kring presenterade motstånd och vi har hittills sett en rörelse ner på drygt 5 %. Låt oss följa upp och ta en närmre titt på hur du som läsare kan komma fram till samma slutsatser, enbart baserat på marknadsgenererad information, och helt oberoende av fundamental data och makro.

Kombination av tidsperspektiv kan skapa möjligheter med asymmetrisk Risk/Reward

Ett allmänkänt begrepp inom finansteorin är förhållandet mellan risk och avkastning (reward). Jag är övertygad om att de flesta av er har hört ”Risken är självfallet hög, men även den potentiella avkastningen” eller ”Accepterar du mer risk så finns möjlighet till bättre avkastning”. Nästan alla ekonomiska modeller bygger på detta samband. Det finns dock ett sätta att "komma runt" problemet och öka din reward utan att öka din risk nämnvärt. Den här artikel beskriver vad asymmetriskt Risk/Reward är och lär dig att identifiera dessa möjligheter med hjälp av Volume Profile.

Analys: OMXS 30 närmar sig intressanta säljzoner ovanför värde

Världens börsindex har visat oerhörd styrka under de senaste veckorna och samtliga är kraftigt överköpta. Man kan självfallet aldrig utesluta fortsatt uppsida, men sannolikheten för en rekyl inom kort är hög. OMXS 30 har nu gjort den mest förväntade rörelsen upp till VAH och börjar närma sig intressanta säljzoner där en förväntad rekyl eventuellt kan bli aktuellt.

Trading som karriär

En traders karriärutveckling ser inte likadan ut som andra yrken. Trading har inget bestämt organ som tilldelar licenser, eller certifierar dig, eller på något sätt lägger den grundförståelse som krävs för att du ska lyckas. Till skillnad från doktorer, advokater eller målare som har ett definierat fält av kunskap de måste bemästra så är trading ett ”gör-det-själv” försök, att uppnå framgång, där de flesta misslyckas.

Analys: Färsk Volume Profile-analys av Guld

Uppfattningen om vart guldpriset ska ta vägen är delad efter den extremt kraftiga reaktionen från säljarna för några veckor sedan. Är det långa upptrenden bruten eller är detta bara ett "jack i kurvan"? Ingen vet svaret men jag har för avsikt att dela med mig av min aktuella syn på Guld och de mest tänkbara scenariona som jag målar upp med hjälp av analysverktyget Volume Profile och min kunskap om Auktionsmarknadsteorin.

Analys uppföljning: Ytterligare en träffsäker Volume Profile-analys för EuroStoxx

Under början av föregående vecka, tisdagen den 16 april, lyfte jag fram en intressant köpmöjlighet för en swingtrade i EuroStoxx-indexet. Idag, 5 handelsdagar senare, har majoriteten av rörelsen spelat ut sig och vi noteras i skrivande stund drygt 4 % från bottennotering kring 2481. Lår oss ta en närmre titt och gå igenom det lyckade affärsförslaget.