Home > Avslutsticker, orderdjup och mäklarstatistik

Avslutsticker, orderdjup och mäklarstatistik

För mig är samspelet mellan en akties avslutsticker (eller Time & Sales som är ett vanligare internationellt uttryck om samma funktion), orderdjupet samt mäklarstatistiken väldigt viktig i min trading, för att inte säga avgörande.

Min stil av trading baseras i första hand på att läsa orderflödet. Att titta på nivåer och beteendemönster i chartsen är också väldigt viktigt, men ändå sekundärt i jämförelse.

Hur jag verkligen tradar genom att använda dessa komponenter får jag nog skriva om en annan gång, eller en bok eller nått då det finns så många variabler att ta hänsyn till!

1. Avslutsticker / Time & Sales:

I avslutstickern för att enskilt bolag ser jag alla ordrar som går igenom i den enskilda aktien jag tradar, jag ser hur mycket/volym det köps/säljs, samt vilka som köper och säljer. Jag håller reda på vilka mäklare som är aggressiva eller passiva i sin orderläggning, samt var och hur stora ordrar går igenom mm.

Det finns en annan avslutsticker som jag också håller koll på, eller rättare sagt letar möjligheter och det är en avslutsticker för alla aktier på Stockholmsbörsen. Här kan jag snappa upp om en ovanlig mängd volym går igenom i en specifik aktie, eller om en aktie gör ny högsta eller lägsta för dagen mm.

Exempel på avslutsticker för alla aktier på hela stockholmsbörsen:

Avslutsticker
Avslutsticker

2. Orderboken / Orderdjup:

I orderboken ser jag hur många köpare och säljare som ligger närmast senast handlat pris. Det går att betala för att få fler än de närmaste 5 nivåerna om man tycker att man har nytta av det. Genom att noggrant studera orderboken så försöker jag urskilja vilka ordrar som är riktiga eller manipulerade av algos. När jag tradar så försöker jag få ett hum om hur mycket volym som går igenom på varje nivå kontra vad som försvinner eller fylls på i orderboken, detta är oerhört viktigt för mig.

3. Mäklarstatistik:

Mäklarstatistiken använder jag bla för att hålla reda på vilka som är de stora spelarna för dagen i en specifik. När jag ser vissa mäklare köpa och sälja i avslutstickern kan jag på så sätt ge olika vikt till dessa enskilda mäklarnas betydelse i aktien.
Man kan sortera mäklarstatistiken på flera olika sätt. Jag fokuserar mest på vilka som är mest betydande i form av volym, samt vilka som är köpare respektive säljare mm.

Hoppa ut på samma pris:
När jag i ett tidigare inlägg skrev att jag hoppade ut på samma pris som jag köpte så menade jag att jag köpte aktien av en anledning på låt säga 118,40 då vi kan använda orderdjupet ovan som exempel. Helt plötsligt var det någon som la upp över 41000 aktier på 118,50. Någon prövar att köpa X antal aktier på 118,50 och jag inser att det är en riktig säljare som lagt sig där och antagligen ingen algo som försöker manipulera priset.

Detta kan innebära att en stor del av anledningen till att jag köpte aktien är borta, och jag kan välja att sälja mina aktier på 118,40 som var samma pris som jag köpte aktien för. Jag scratchar då traden, dvs hoppar ut på samma pris som jag köpte. Om jag tycker att scenariot på nytt ändras till min fördel har ofta inga problem att på nytt köpa in mig i aktien, men detta är ett sätt för mig att hantera min risk på ett tight sätt.