Home > Bättre avslut med derivat

Bättre avslut med derivat

Många investerare och mäklare jag pratat med dock anser att marknaden för närvarande är ganska tråkig och att få möjligheter till affärsförslag dyker upp som de brukar. Många investerare är passiva och avvaktande efter uppgången som varit och verkar nästan inte våga annat än att räkna in en ordentlig nedgång inom kort. Det är nämligen på det viset att alla verkar vara rörande överrens om att kraftig turbulens och tuffa tider på aktiemarknaden kommer tillbaka. Frågan är bara när. Det kan komma snart, det kan dröja länge.

När jag är ute bland mäklare och förvaltare och talar om riskhantering och möjligheterna med derivathandel är det inte alls sällan jag får erfara en och annan aha-upplevelse bland åhörarna. Det är ju som så att optioner och terminer kan hjälpa aktieägare och portföljförvaltare till stor del med såväl riskhantering, spekulation som beslutsfattande då fler valmöjligheter (options) erbjuds. Låt oss ta ett exempel.

Anta att du äger en aktie som har gått hyfsat bra sedan du köpte den då uppgången på marknaden som sagt varit god. Du känner dock nu som många andra att det kan vara dags att säkra vinsten medan tid finns men är osäker på om det är rätt läge just idag att göra detta. Tänk om det fortsätter upp imorgon. När är det egentligen rätt tid att gå in i en aktie, eller som här att sälja en aktie man äger? Psykologin som anspelar på allas vår girighet är inte alltid lätt att hantera och skapar ofta en helt motsatt effekt än den önskade.

Om jag då berättade för dig att du skulle kunna bestämma här och nu att du fick sälja den här aktien till en kurs t.o.m. lite högre än dagens aktuella aktiekurs samtidigt som du har kvar chansen att sälja till dagens kurs även om det går ner – skulle du vilja göra det då? Om jag dessutom gav dig pengar för att göra det här, skulle du då alls tveka? Eller möjligen tro att jag skojade?

Den vanligaste frågan som här dyker upp hos de oinvigda är – låter ju bra, men vad är haken? Och det enda svaret som egentligen duger är:

Brist på kunskap!

Det jag just beskrivit är en av de absolut vanligaste förekommande åtgärder som många professionella aktörer gör dagligen i sina portföljer med hjälp av aktieoptioner. Istället för att försöka pricka in rätt tidpunkt för försäljning av en vinstgivande aktie skapar man sig istället denna valmöjlighet. Man har helt enkelt sålt en Call (köpoption) till en motpart som för det betalar pengar (premie) och därmed får rätten att köpa våra aktier till ett bestämt pris, exempelvis en bit upp från dagens kurs.

Om aktien fortsätter att följa trenden och tar sig dit, och förbi, vill naturligtvis optionsköparen utnyttja det och köpa aktierna billigare än på marknaden. Samtidigt får vi som vi vill, nämligen sälja aktierna efter en fin uppgång men till ett högre pris och dessutom med extra pengar in (premien). Skulle ändå ett trendbrott mot förmodan prickas in och aktien inte går över det s.k. lösenpriset, ja då har vi ju ändå fått in premien att spela med vilket ger oss ett lägre break-even för vår aktie. I andra ordalag har vi markant ökat chansen till en bättre avkastning på vårt innehav. Och om vi så vill – kanske fått ett lite lättare beslut att ta.

Namnet på denna strategi är ”Covered Call” (eller en variant av den) och är ett exempel på en av väldigt många möjligheter för en aktiehandlare som kan skapas med hjälp av optioner, eller s.k. aktiederivat. Vi pratar om en enkel transaktion av en såld (utfärdad) köpoption som är precis lika enkel att utföra som en aktieaffär. Faktum är att det är så vanligt och populärt tilltag att det t.o.m. finns hela företag som formats enbart för att dagligen utföra transaktioner som just denna. Eller som vissa större fonder här i Sverige som kan handla med optioner men enbart gör dessa Covered Call’s i syfte att öka avkastningen. Det ska dock nämnas att det är lika enkelt för en privatperson att genomföra derivattransaktioner och därmed skapa en rad nya möjligheter i den egna aktiehandeln.

Riskerna i detta då? Är inte handeln med optioner farlig? Derivathandeln har fått ett oförtjänt dåligt rykte, men även här finns det ett relativt enkelt svar. Man kan jämföra med att ha ett levande ljus tänt för trevnaden hemma vilket man ju naturligtvis blåser ut innan åker hemifrån eller går och lägger sig. Man vet ju att det annars kan ske en katastrof . Samma princip gäller givetvis i handeln med värdepapper där man kan hålla oönskade utfall borta med en enda enkel åtgärd – kunskap. Och eftersom just optioner (och terminer) är levande kontrakt ökar kraven på kunskaper, vilket emellertid på en grundnivå inte är särskilt svårt att förstå sig på. Men den är absolut nödvändig och helt klart att rekommendera innan man börjar handla.

Risken i vår covered call är som sagt den att trenden skulle gå emot oss precis när vi säljer vår call – och aktien går ner. Vi har förvisso återigen ett visst skydd av premien vi fått in men om aktien därefter plötsligt vänder tillbaka upp igen sitter vi kvar med en ”naket” utfärdad call vilket i det här läget inte är särskilt önskvärt. Det är emellertid ett relativt osannolikt scenario, men ej att förakta – det har inträffat förr. Handeln med optioner kräver med andra ord ett aktivt deltagande av händelserna på börsen där man inte missar exempelvis rörelser som dessa.

Så med bra kontroll på börsens rörelser och framförallt med goda inhämtade kunskapsnivåer kan vi vara väl rustade om de aktuella farhågorna i marknaden besannas och nya kraftiga nedgångar väntar.