Home > Bearish fortsättningsformationer – hög tillförlitlighet

Bearish fortsättningsformationer – hög tillförlitlighet

Nedan illustreras Bearish fortsättningsformationer med hög tillförlitlighet. En formation där sannolikheten är störst för nedgång kallas för en Bearish-formation, efter engelskans ord för björn (Bear) precis som en uppåtgående trend benämns Bearish. Björnen slår ner sitt byte till skillnad för tjuren som använder sina horn för att slunga upp bytet i luften. Man skiljer på vändningsformationer och fortsättningsformationer.

Bearish Three