Home > Bearish fortsättningsformationer – hyfsad tillförlitlighet

Bearish fortsättningsformationer – hyfsad tillförlitlighet

En formation där sannolikheten är störst för nedgång kallas för en Bearish-formation, efter engelskans ord för björn (Bear) precis som en uppåtgående trend benämns Bearish. Björnen slår ner sitt byte till skillnad för tjuren som använder sina horn för att slunga upp bytet i luften. Man skiljer på vändningsformationer och fortsättningsformationer.

Bearish In Neck

Bearish On Neck

Bearish Downside Gap Three Met.

Bearish Downside Tasuki Gap

Bearish Side By Side