Home > Bearish fortsättningsformationer – låg tillförlitlighet

Bearish fortsättningsformationer – låg tillförlitlighet

Nedan illustreras Bullish fortsättningsformationer med låg tillförlitlighet. En formation där sannolikheten är störst för nedgång kallas för en Bearish-formation, efter engelskans ord för björn (Bear) precis som en uppåtgående trend benämns Bearish. Björnen slår ner sitt byte till skillnad för tjuren som använder sina horn för att slunga upp bytet i luften. Man skiljer på vändningsformationer och fortsättningsformationer.

Bearish Separating Lines

Bearish Thrusting

Bearish Three Line Strike