Home > Bearish Reversal – låg tillförlitlighet

Bearish Reversal – låg tillförlitlighet

Nedan illustreras Bearish Reversal-formationer med låg tillförlitlighet. En formation där sannolikheten är störst för nedgång kallas för en Bearish-formation, efter engelskans ord för björn (Bear) precis som en uppåtgående trend benämns Bearish. Björnen slår ner sitt byte till skillnad för tjuren som använder sina horn för att slunga upp bytet i luften. Man skiljer på vändningsformationer och fortsättningsformationer.

Bearish Harami

Typ av signal: Bearish Reversal (vändningssignal)
Föregående trend: Bullish (uppåtriktad trend.
Tillförlitlighet: Låg
Krävs ytterligare bekräftelse: Rekommenderas starkt
Antal perioder: 2

Liknande formationer: En Bearish Harami är de första två av tre dagarna i en Bearish Three Inside Down.

Så här identifierar du signalen:
1. Den föregående trenden skall vara uppåtriktad.
2. Den första kursstapeln  består av en lång grön kursstapel med hög volym som skapar trygghet hos köparna.
3. Nästa dag handlas inom ett snävt område med liten body och inom första dagens body (engulfed) med betydligt mindre volym än dag ett, ingen svansarna går utanför första dagens högsta och lägsta noteringar.
4. Den låga volymen dag två skapar osäkerhet hos köparna att trenden håller på att avta.

Psykologi bakom signalen:
Ordet Harami betyder gravid på japanska och utseendet innebär att den röda kursstapeln är modern till den mindre röda kursstapeln som är ”bebisen”. En Bearish Haramai är ett tecken på att det börjar uppstå osäkerhet kring hur mycket styrka det är kvar i den pågående trenden. Det är viktigt att den röda kursstapelns storlek är betydligt mindre än den första dagens gröna stapel och att volymen är betydligt lägre under dag två.

En Bearish Harami behöver inte nödvändigtvis innebära en trendvändning, det kan även innebära att uppgångstakten är på väg att avta.

Det krävs ytterligare en dags bekräftelse där nästkommande dag skapar en röd kursstapel som gärna öppnar med ett gap nedåt.

Bearish Belt Hold

Bearish Haning Man

Bearish Shooting Star

Bearish Doji Star