Home > Bullish fortsättningsformationer med låg tillförlitlighet

Bullish fortsättningsformationer med låg tillförlitlighet

Nedan illustreras Bullish fortsättningsformationer med låg tillförlitlighet. En formation där sannolikheten är störst för nedgång kallas för en Bearish-formation, efter engelskans ord för björn (Bear) precis som en uppåtgående trend benämns Bearish. Björnen slår ner sitt byte till skillnad för tjuren som använder sina horn för att slunga upp bytet i luften. Man skiljer på vändningsformationer och fortsättningsformationer.

Bullish Separating Lines

Bullish fortsättningsformationer Typ av signal: Bullish Fortsättningsformation
Föregående trend: Bullish (uppåtgående)
Tillförlitlighet: Låg
Krävs ytterligare bekräftelse: Nödvändigt
Antal perioder: 2
Liknande formationer: Bullish Meeting Lines.

Så här identifierar du signalen:

1. Föregående trend skall vara uppåtgående.
2. Den första dagen skapas en lång röd kursstapel.
3. Andra dagens kursstapel öppnar på samma kurs eller väldigt nära första dagens öppning, men en kraftfull grön Openening Marubozu skapas.

Psykologi bakom signalen:

Den långa röda kursstapeln skapar tveksamhet bland köparna, ju längre stapeln är desto större osäkerhet, det kan tolkas som att säljarna är på väg att ta över. Den kraftfulla Marubozu som bildas dag två tvingar de som spekulerade i nedgång sent dag ett att stänga korta positioner som ytterligare förstärker uppgången dag två. Köparnas självförtroende stärks ytterligare.

Det är viktigt att andra dagens kursstapel är en grön Opening Marubozu, utan någon svans på nedsidan.

Denna formation kräver en bekräftelse dag tre genom en grön kursstapel som gärna får öppna med ett gap.

Bullish Three Line Strike

Typ av signal: Bullish Fortsättningsformation
Föregående trend: Bullish (uppåtgående)
Tillförlitlighet: Låg
Krävs ytterligare bekräftelse: Helt nödvändig
Antal perioder: 4
Liknande formationer: Bullish Three Green Soldiers.

Så här identifierar du signalen:

1. Föregående trend skall vara uppåtgående.
2. De första tre dagarna skapar formationen Three Green Soldiers där det varje dag skapas en ny högre stängning.
3. Den fjärde dagen öppnar över tredje dagens stängning och stänger lägre än den första dagens öppning. Den fjärde dagen omfamnar (Engulfing) de tre första dagarna.

Psykologi bakom signalen:

Den långa röda kursstapeln dag 4 som omfamnar de tre första ”gröna soldaterna” tar tillbaks kursen till samma nivå som innan formationen. När den fjärde dagen öppnar gör den det till en början i riktning med trenden, men efter den senaste tidens kraftiga uppgång är det många som passar på att ta hem vinster, detta kommer att pressa kursen ner till ungefär den nivå som formationen började på. När denna formation uppträder i en stark uppåtgående trend ser de som ”missade första tåget” en chans att komma in till ett pris som ligger mer i nivå med det ”mentala ankaret” (där formationen startade) och den positiva trenden kommer att återupptas.

Denna formation kräver en bekräftelse dag tre genom en grön kursstapel som gärna får öppna med ett gap.