Home > CFD-skolan del 1: Introduktion till ett spännande finansiellt instrument

CFD-skolan del 1: Introduktion till ett spännande finansiellt instrument

Välkommen till CFD-skolan! Här kommer vi i 6 artiklar lära dig allt det grundläggande för att du ska förstå vad CFD:er är. Och hur du kan använda CFD.er för att öka avkastningen på ditt kapital under ett kontrollerat risktagande. CFD-skolans olika delar består av:

CFD-skolan

 

Vi börjar med vad en CFD är. CFD är ett finansiellt derivatinstrument där priset baseras på marknadspriset på en underliggande tillgång. Med derivatinstrument brukar man mena något som härleds ifrån, deriverar ifrån, något annat instrument eller värdepapper. För CFD:er brukar oftast den underliggande tillgången ofta vara ett aktieindex, en aktie, valuta eller råvara.

Värdeutvecklingen på ett derivatinstrument beror då på hur värdet på det underliggande värdepappret utvecklas. Andra derivatinstrument är optioner och terminer som du kanske stött på i andra sammanhang.

CFD är också en förkortning av Contracts For Difference. Istället för att handla till exempel en aktie så handlar man alltså ett derivatinstrument som skuggar aktien i pris. Att CFD:n skuggar priset gör det också lätt att förstå själva prissättningen. Om aktie X har priset 100 kr så har CFD:n på aktie X samma eller i princip samma pris. Stiger aktien till 120 kr så stiger CFD:n till 120 kr. Du ska därmed få samma avkastning i kronor räknat via en CFD som för investering i det underliggande värdepappret. Men du köper och säljer alltså inte själva aktien, valutan eller råvaran. Du kan inte heller gå och rösta på bolagsstämman för din CFD. Även om den baseras på bolagets aktie.

Sedan kan det finnas många fördelar med att handla med en CFD istället. Såsom kostnader, bra systemstöd och möjlighet till en mycket flexibel finansiell hävstång.

1
Min. Deposit
$50
Exclusive promotion
Our score
10
Start trading
Description:
Payment methods
Elektronisk överföring, Banköverföring
Full regulations list:
CySEC, FCA

Hävstång

Eller att det helt enkelt inte går att handla den underliggande tillgången på annat sätt än via en CFD. Bara det kan för många vara en helt avgörande fördel.

Det blir i många fall också betydligt enklare att hantera CFD:er än andra derivatinstrument. Optioner kräver till exempel stor kunskap för att agera på rätt sätt. Du slipper också handla med komplicerade terminskontrakt, där man måste hålla reda på utgångsdatum på terminerna och hantera så kallade rullningar till nya löpmånader.

Enkelheten, flexibiliteten och valfriheten är alltså stor. Du kan lika enkelt handla i Volvoaktien som i olja, EUR/USD och S&P500. Eller varför inte i guld?

Guld

Och du kan välja att sköta din handel antingen manuellt eller helt automatiskt i ett tradingsystem. Dessutom erbjuds du möjligheten att välja din egen risk med nästan valfri hävstång eller ingen alls. Mer om allt detta kommer i kommande avsnitt av CFD-skolan.

En viktig sak att tänka på är att CFD-aktörer agerar som likviditetsgarant, en så kallad market maker, åt sina kunder.Vilket innebär att det är CFD-aktörens priser du handlar på. När du köper eller säljer ett finansiellt intrument så finns det en spread som är skillnaden mellan sälj- och köppriset. CFD-aktören där du handlar har en del av spreaden som sin intjäning. Ju lägre spreaden är desto lägre är din handelskostnad. Jämför därför gärna spreaden mellan olika aktörer på de marknader som intresserar dig. Det är en viktig fördel för dig som kund att market makern har en skyldighet att erbjuda dig ett pris så att du kan komma ur en position.

Du handlar alltså inte aktien, råvaran eller vad det nu kan vara på en börs. Utan din motpart är samma aktör hela tiden. Både när du köper som när du säljer. Och det är samma CFD-handlare som man har kontot hos. Så det gäller att känna sig trygg med den aktör man öppnar kontot och handlar med. Det ligger dock i CFD-aktörens eget intresse att sköta sin market maker roll på ett bra och seriöst sett. För annars blir det svårt att långsiktigt behålla sina kunder. Och utan kunder så överlever inte CFD-aktören någon längre tid.

Market maker

Det är också viktigt att välja en seriös CFD-aktör som har resurser att erbjuda bra likviditet och en liten skillnad, en liten spread, mellan de erbjudna köp- och säljkurserna. Undersök därför gärna noggrant de olika CFD-aktörerna för att se vilka du känner dig bekväm med och kan lita på.

Du kanske känner någon med erfarenhet av hur det fungerar hos olika CFD-aktörer? Ett tips är alltså att höra med din bekantskapskrets om de har några erfarenheter av de olika CFD-aktörerna. En del CFD-aktörer satsar också mycket resurser på utbildning och kunskap för att du skall bli en bättre investerare. Medan andra kanske framförallt satsar på säljsidan för att hela tiden få in nya kunder. Här får man kanske en viss insikt angående vilka aktörer som tänker på den långsiktiga nyttan för dig som kund.

En annan praktisk sak som kan vara värdefull är att CFD-aktören har kontor i Sverige. Det brukar vanligtvis kännas lättare att kommunicera med någon som verkar i Sverige och förstår dina förhållanden/förutsättningar. Dessutom kan du då ofta få hjälp med underlag till skattemyndigheten inför deklarationen.

Om detta görs så är dina affärer med största sannolikhet för ifyllda när du får din deklaration. Detta sparar många timmars arbete för dig som är aktiv i din handel eftersom du inte behöver fylla i alla affärer manuellt. Dessutom förebygger det också fel i din deklaration.

Ofta brukar det då bli så att man väljer att lägga sina affärer hos någon av de större och etablerade CFD-aktörerna som funnits på marknaden en längre tid. Särskilt om man dessutom kan få en bra genomlysning av deras verksamhet genom att de till exempel är börsnoterade. För då är det betydligt lättare för både dig som för externa analytiker att granska hur verksamheten sköts än om det är ett privat bolag.