Home > CFD-skolan del 5: Utbud av produkter och prissättning

CFD-skolan del 5: Utbud av produkter och prissättning

Välkommen Välkommen till CFD-skolan del 5, utbud av produkter och prissättning på CFD:er. I CFD-skolan kan du lära dig allt det grundläggande för att du ska förstå vad CFD:er är. Och hur du kan använda CFD:er för att öka avkastningen på ditt kapital under ett kontrollerat risktagande. CFD-skolans olika delar består av:

CFD-skolan

Utbudet av produkter när det gäller CFD:er är som vi berört i tidigare delar av CFD-skolan mycket stort. Det är en av de stora fördelarna med att handla CFD:er att du kan handla det mesta av alla världens aktieindex, aktier, råvaror, valutor och räntepapper. Det kan då röra sig om 10 000 till 15 000 olika produkter. Och detta under större delen av dygnet till ofta relativt låga kostnader.

När det gäller aktieindex brukar det hos en CFD-aktör ofta finnas 50 till 100 stycken olika CFD:er som bygger på alla de stora börsernas viktigaste aktieindex. För Sverige så heter ofta indexet Sverige30 eller Sweden 30 eller något liknande. Det indexet består då av de 30 största aktierna på Stockholmsbörsen och motsvarar då vårt svenska OMXS30. Vill man istället handla ett tyskt index blir det då ofta Tyskland30 eller Germany 30 som då motsvarar det viktiga DAX30-indexet i Tyskland. I USA kan det heta USA 500 eller US SPX 500 vilket då motsvarar det stora S&P 500 aktieindexet.

1
Min. Deposit
$50
Exclusive promotion
Our score
10
Start trading
Description:
Payment methods
Elektronisk överföring, Banköverföring
Full regulations list:
CySEC, FCA

Prissättningen av CFD:er som bygger på de mest handlade och likvida aktieindex brukar vara tämligen god. Spreaden, skillnaden mellan den kurs man kan köpa eller sälja CFD:en (se också se CFD-skolan del 4), brukar ofta vara i nivå med, eller marginellt större än, den på den vanliga terminsmarknaden. På till exempel Sverige30 eller motsvarande är ofta spreaden 0,25 till 0,5 punkter. Det antal CFD:er man kan köpa eller sälja på respektive kurs är också i normalfallet tillräckligt för de flesta placerare. Men om man vill handla ovanligt stora volymer kan man ofta kontakta CFD-aktören för att få ett pris som gäller för även för sådana volymer.

För CFD:er som bygger på olika aktier brukar utbudet av CFD:er av naturliga orsaker vara betydligt större än för aktieindex. Det finns ju betydligt fler aktier i världen än det finns aktieindex. Det kan ofta röra sig om ett utbud på 7000 till 9000 stycken olika aktie-CFD:er hos en CFD-aktör. Även om det är väldigt många så brukar utbudet dock av förklarliga skäl bygga på de något mer handlade och likvida aktierna i respektive land. För en CFD-aktör kan det nämligen bli väldigt besvärligt och dyrt att sätta ut en köp- och säljkurs för en aktie som i praktiken inte handlas. Spreaden, skillnaden mellan köp- och säljkurs, skulle då behöva bli stor och det antalet CFD:er som kan handlas skulle bli så litet att det i princip blir ointressant för de flesta av CFD-aktörens kunder.

I Sverige finns det på Nasdaq Stockholm, ofta kallad Stockholmsbörsen, i skrivande stund ca 320 bolag noterade på de tre börslistorna Large, Mid och Small Cap. Som jämförelse så kan det hos en CFD-aktör röra sig om ca 220 till 250 stycken svenska aktie-CFD:er det erbjuds handel i. Så det är alltså ganska god täckning av den svenska aktiemarknaden man kan få genom CFD:er.

Lite extra intressant ur ett svenskt perspektiv är dock att man genom CFD:er hos en typisk CFD-aktör enkelt och lätt kan handla kanske ca 800 stycken engelska, ca 1200 stycken japanska och ca 4000 stycken amerikanska aktier. Har man sedan ett plötsligt sug efter aktier i Singapore så brukar det finnas några hundra av dom att välja på också och så vidare för de flesta större aktiemarknader.

CFD Utbud av produkter och prissättning

Ska man handla olika valutor finns det även här ett stort utbud av CFD:er som skuggar utvecklingen av olika valutapar. För en valuta prissätts som bekant alltid i förhållande till en annan valuta.

Till exempel USD/SEK är priset på den amerikanska dollarn uttryckt i vår svenska krona. Att valutaparet X/Y är ”priset på valuta X uttryckt i valuta Y” är för övrigt en bra minnesregel för att lättare hålla reda på vad det handlar om.

CFD Utbud av produkter och prissättning

De mest handlade valutaparen brukar vara EUR/USD, EUR/GBP och USD/JPY. På senare tid har dock handeln ökat kraftigt i kryprovalutan Bitcoin. Sedan finns det ofta 90 till över 300 stycken andra valutapar att handla. Men oftast så begränsar man sig till de stora och mest likvida valutaparen där spreadarna oftast är klart mindre.

För råvaruhandel finns det också ofta ett stort och för oss svenskar kanske ibland lite exotiskt utbud av CFD:er. Är man van att för det mesta handla aktier i H&M och Volvo kan gödkalv, kaffe och juice kanske framförallt kopplas till matbordet. Men ihop med guld, naturgas och olja går det givetvis utmärkt att handla CFD:er även på detta.

CFD Utbud av produkter och prissättning

Utbudet brukar vara i storleksordningen ca 40-150 stycken olika råvaror hos de flesta CFD-aktörer. När det gäller prissättning så är spreadarna även här klart minst för de mest handlade råvarorna, som är brukar vara just CFD:er i olja, guld och naturgas.

Olika typer av räntepapper finns det också goda möjligheter att handla igenom CFD:er. Vanligtvis är det då olika typer av statsskuldsinstrument som givits ut av de största ekonomierna som det går att handla i. Vanligast är olika räntepapper ifrån Japan, Tyskland och USA. Det totala utbudet av CFD:er baserade på räntepapper hos en enskild CFD-aktör brukar röra sig omkring ca 20 till 80 stycken.