Home > CFD-skolan del 6: Praktiskt exempel på handel

CFD-skolan del 6: Praktiskt exempel på handel

Välkommen Välkommen till CFD-skolan del 6, praktiskt exempel på handel med CFD:er. I CFD-skolan kan du lära dig allt det grundläggande för att du ska förstå vad CFD:er är. Och hur du kan använda CFD:er för att öka avkastningen på ditt kapital under ett kontrollerat risktagande. CFD-skolans olika delar består av:

CFD-skolan

Nu har vi alltså kommit till den sista delen av CFD-skolan. Har du läst de första fem delarna är det meningen att du ska ha fått en bra grund för att även börja pröva på att handla CFD:er. Du kanske då först har undersökt vilken CFD-aktör som passar dig. Du kanske sedan väljer någon av de större CFD-aktörerna med kontor i Sverige.

1
Min. Insättning
$50
Exklusiv marknadsföring
Vår poäng
10
Börja handla
Beskrivning:
Betalningsmetoder
Elektronisk överföring, Banköverföring
Fullständig regellista:
CySEC, FCA

Du öppnar ett konto. Förslagsvis kan man först öppna ett demokonto där man kan handla med fiktiva pengar. Det kan vara ett bra sätt att komma igång och lära sig hur det går till att handla ifrån just den specifika CFD-aktörens handelsplattform. Du kan då också testa och experimentera med olika typer av CFD:er och strategier tills du prövat dig fram till vad som känns bra just för dig.

Efter att du kan det sedan vara dags att öppna ett konto med riktiga pengar på. Om detta är ett nytt sätt för dig att handla på kan det troligen vara lämpligt att du börjar med en mindre del av det totala kapital du har för investeringar.

Utbudet av CFD:er är som bekant väldigt stort. Det kan hos en enskild CFD-aktör ofta finnas 10 000 till 15 000 olika CFD:er att välja mellan. Vi ska här gå igenom ett praktiskt exempel där vi valt att handla en CFD som följer S&P 500 aktieindexet I USA. Indexet följer de 500 största aktierna i USA och är följaktligen ett av de absolut största aktieindex man kan handla på.

CFD S&P500

CFD:en heter då USA 500 eller US SPX 500 eller något liknande beroende på vilken CFD-aktör man valt att handla med. Handeln på dessa CFD:er är oftast väldigt stor vilket också gör att spreaden, skillnaden mellan köp- och säljkurs är mycket liten. Likviditeten är också väldigt god. Det vill säga du kan ofta handla med väldigt stora order, om du nu skulle ha behov av att göra det, och ändå få snabba avslut.

Dessutom är kravet på säkerhet ofta väldigt liten på sådana välhandlade CFD:er. Vilket kan vara ett tveeggat svärd.

CFD Svärd

Du kan utan att binda särskilt stort kapital kontrollera stora värden. Men det gäller då att handla ”lagom” stort så att du inte tar för stora risker. Ett balanserat och välkalkylerat risktagande är nämligen a och o i all värdepappershandel och särskilt när det gäller instrument med hävstångsmöjligheter.

Det gäller också att ha en plan för varför och hur du ska handla denna S&P 500 CFD. Detta bestäms med fördel innan du lägger din order. Ditt analyssystem kanske har givit dig en signal att köpa CFD:en på en viss kurs och sälja den om den kommer upp till ett visst värde? Du kanske ser en köpsignal ur en diagramformation som indikerar att en indexuppgång på ett visst antal punkter ser sannolik ut?

CFD Köpsignal

Eller kanske att du i en annan värdepappersportfölj sålt en stor del av aktieinnehaven, men vill gardera dig för att den amerikanska börsen ska göra ett överraskande ryck uppåt?

Ja, vad det än är så är det väldigt bra att du först har en ide eller en handlingsplan som hjälper dig bestämma dig för när du ska köpa, hur mycket pengar du ska riskera, och när du ska sälja. Allt detta alltså innan du börjar handla.

CFD Handlingsplan

Försäljningen av CFD:en kan antingen vara orsakad av att målkursen är nådd, det ursprungliga motivet till köpet inte längre gäller (du kanske till exempel börjat köpa på dig aktier igen i den andra värdepappersportföljen) eller att någon form av stopp loss kurs nåtts.

Stopp loss är som bekant en förutbestämd nivå då du säljer, avvecklar, eller gör en exit på (kärt barn har många namn), din CFD. Det kan antingen handla om en vanlig stopp loss. Till exempel går S&P 500 indexet under stödnivån vid 2710 så vill jag att CFD:n säljs på den marknadskurs som då råder. Då lägger jag en stopp loss order på min CFD som börjar gälla om S&P 500 indexet går ned till förslagsvis 2709.

Sedan kan man också lägga in en glidande eller dynamisk stopp loss. Då följer stopp loss ordern med uppåt när indexet går upp. Till exempel kan man då ge instruktionen att stopp lossen ska ligga 20 indexpunkter under den högsta nivån som varit sedan CFD:n köptes in. Dessa två stopp loss order typer kan givetvis kombineras.

Så ligger S&P 500 indexet vid 2718 när man köper CFD:n kan man lägga en vanlig stopp loss säljorder om indexet går under 2710. Samtidigt lägger man då en flytande eller dynamisk stopp loss säljorder om indexet skulle gå 20 indexpunkter under det högsta indexvärdet sedan inköp.

Dessutom kan man ha identifierat en målkurs för S&P 500 indexet vid till exempel 2785. Det kan då vara att du genom en diagramanalys konstaterat att indexet tidigare vänt nedåt efter det varit upp i området 2790-2802. Du vill sedan ha en viss marginal och inte missa en bra vinstförsäljning bara för att indexet inte riktigt nådde upp till de tidigare topparna. Så du nöjer dig med att sälja på 2785.

Sedan räknar du ut att du bara vill riskera att förlora 5 000 kr om du har fel och kursen istället vänder nedåt. 5 000 kr kan till exempel vara 1 procent av ditt totala tradingkapital och du har kanske satt den gränsen för din maximala förlustrisk på ett enskilt värdepappersinnehav. Därefter kan du räkna baklänges på det maximala antalet CFD:er du kan köpa och ändå hålla dig inom dina egna riskgränser.

CFD Räkna

Kursen på CFD:n som följer S&P 500 indexet ligger på 2718. Köper du där och samtidigt lägger en stopp loss som automatiskt säljer om indexet går ner till 2709 riskerar du nio punkter för varje CFD du köper. En punkt på CFD:n motsvarar en USD. Kursen på en USD är i detta exemplet 8,21 kr. Nio punkter i förlust kostar då ca 74 kr (9 USD x 8,21 kr/USD = 73,89 kr) för varje CFD.

För att då få fram det maximala antalet CFD:er du kan köpa tar du helt enkelt och dividerar 5000 kr med 74 kr. Du får då fram att som mest ska köpa 67 st CFD:er (5000 / 74 = 67,6). 67 st CFD:er motsvarar ett värde på ca 1 496 000 kr (67 st x 2718 USD x 8,21 SEK/USD= 1 495 509 SEK).

Observera, det finns här ingen garanti att din CFD säljs just på din stopp loss nivå 2710 eller 20 punkter under den högsta kursen sedan ditt inköp. Det kan bli en snabb marknad som hinner sänka indexvärdet under denna nivå innan din CFD blir såld.

Vilket för ett sådant här välhandlat och likvitt index som S&P 500 det normalt sett inte är så stor risk för. Men risken ökar givetvis markant för det om du innehar CFD:n under natten amerikansk tid, när den amerikanska börsen inte är öppen.

Det finns dock något som heter just garanterad stopp loss order. Använder du dig av denna ordertyp så garanteras du att få din stopp loss order avslutad på din stopp loss nivå.

CFD Garanti

För att lägga en sådan garanterad stopp loss order får man dock erlägga en extra avgift. Många tycker att det kan vara värt pengarna att få denna trygghet. Men håller man sig till lite mindre handelspositions storlekar relativt sin egen värdepappersportfölj och handlar väldigt likvida instrument kanske man tycker att det inte är värt denna extra avgift.

Man får helt enkelt räkna på det, utvärdera och kanske också känna efter lite hos sig själv för att komma fram till om man ska använda sig av garanterade stopp loss order eller inte.

Med tanke på denna risk och andra överväganden kanske du då kommer fram till att 50 st CFD:er nog är mer lagom att handla för dig. Det motsvarar 1 115 739 kr (50 st x 2718 USD x 8,21 SEK/USD = 1 115 739 SEK) i underliggande värde.

Förlusten om CFD:n säljs på 2709 blir då 3 695 kr (50 st x 9 USD x 8,21 SEK/USD = 3 695 SEK). Vilket med god marginal är under din egna riskgräns på 5 000 kr.

Säkerhetskravet för att handla en CFD som följer S&P 500 indexet är oftast kring ca 0,2-1 procent av det underliggande värdet.

Så i detta fallet blir det kapital som CFD-aktören reserverar på din depå som säkerhet för dessa 50 st CFD:er mellan ca 2 231 kr (1 115 739 SEK x 0,2 % = 2231 SEK) och 11 157 kr (1 115 739 SEK x 1% = 11 157 SEK).

När du gjort en handlingsplan och då är då redo för att lägga själva ordern. Olika CFD-aktörer har olika upplägg på sina order hanterare. Men det brukar vara ganska enkelt att söka upp den CFD som följer olika underliggande instrument.

CFD:n som följer S&P 500 indexet heter alltså oftast USA 500, US SPX 500 eller något liknande. Du anger att du vill köpa 50 st CFD:er till den kurs som nu råder eller så anger du en annan lägre kurs. I det här exemplet köper vi till marknadskursen 2718, alltså den kurs som man för tillfället går att köpa CFD:n på med en gång.

Du kan också knappa in att du till exempel vill köpa till kursen 2712. Du kanske då på något sätt analyserat fram att indexet har goda möjligheter att gå ned just dit inom rimlig tid.

Risken är då förstås att du missar en vinstgivande affär. Men får du rätt kommer du in till en bättre kurs. Kursförlusten om du skulle bli ut stoppad på grund av stopp lossen vid 2709 blir givetvis då också lägre.

När du angivit vid vilken kurs du vill köpa dina 50 st CFD:er anger du sedan också dina stopp loss order. Först en stopp loss säljorder om indexet går ned till 2709. Sedan kompletterar du med en glidande eller dynamisk stopp loss order 20 punkter under den senaste högsta indexnivån.

När det är gjort sätter du också en vanlig limiterad försäljningsorder, ofta kallas den ”Take Profit” order, vid din målkurs 2785.

Har du lagt upp dessa olika typer av försäljningsorder sköter det hela sig sedan i princip självt när väl dina 50 st CFD:er är inköpta. Du kan då mer eller mindre koppla av om du vill det.

CFD Koppla av

Om S&P 500 indexet går ner till 2709 eller lägre säljs dina CFD:er automatiskt via din stopp loss order på den kurs som då råder. Skulle indexet istället börja gå upp tar snart din andra stopp loss order, den glidande eller dynamiska, över stopp loss bevakningen.

För går indexet 20 punkter över 2709, det vill säga över 2729, så är det den som bestämmer. Går till exempel indexet upp till 2765 bevakar denna stopp loss order 2745-nivån (2765 – 20 = 2745). Vänder sedan indexet ner till 2745 säljs dina automatiskt CFD:er på denna nivå. Denna stopp loss glider alltså med uppåt allt efter som indexet går upp.

På så sätt skyddas automatiskt en del av din orealiserade vinst om marknaden skulle vända snabbt emot dig. Detta kan vara väldigt bra. För det är inte roligt om indexet går upp i närheten av din målkurs och sedan snabbt vänder kraftigt ned utan att du lyckas sälja. En stor vinst kan i så fall till och med vändas till förlust. Så glidande eller dynamiska stopp loss order är ofta väldigt bra att ta med i sin tradingverktygslåda.

CFD Verktygslåda

Går allt enligt din plan så går dock S&P 500 indexet upp till din målkurs vid 2785. Då säljs dina CFD:er genom din limiterade ”Take Profit” försäljningsorder.

Din vinst för varje CFD blir i så fall skillnaden mellan 2785 och inköpskursen på 2718, det vill säga 67 USD. Du handlade 50 st CFD:er och är dollarkursen fortfarande 8,21 SEK/USD så blir den totala vinsten 27 503 kr (67 USD x 50 x 8,21 SEK/USD = 27 503,5 kr).

Detta var den sista och avslutande delen av CFD-skolan. Vi hoppas att du tyckt det varit intressant och lärorikt och att du nu känner dig bättre förberedd att kunna handla med CFD:er.

CFD Vinst