Home > Daytradingskolan del 2: Strategier

Daytradingskolan del 2: Strategier

Kursplan

  1. Dagshandelns grunder
  2. Strategier
  3. Risker och möjligheter
1
Min. Deposit
$10
Exclusive promotion
Our score
10
Leverage
30:1
New accounts
Spreads
0.1
PIPs
Regulations
FCA, CySEC, FSC
Forex Pairs
14+
No Fee
Start trading
Pros:
Världsklass kundsupport på 18 språk
Account öppning är snabb och helt digital
Ultimate öppenhet med en betrodd varumärke
Payment methods
PayPal, Neteller, Visa, Mastercard, Skrill, Bank Wire
Full regulations list:
FCA, CySEC, FSC
2
Min. Deposit
$200
Exclusive promotion
Our score
9.3
Leverage
30:1
New accounts
Spreads
1
PIPs
Regulations
CySEC, FCA
Forex Pairs
No Fee
Start trading
Pros:
Gå med i Social Trading revolution. Få kontakt med andra aktörer, diskutera handelsstrategier, och använda vår patenterade CopyTrader
eToro är världens ledande sociala handelsplattform, som erbjuder ett brett utbud av verktyg för att investera i kapitalmarknaderna
Störst antal valutapar handels
Payment methods
Elektronisk överföring, Banköverföring
Full regulations list:
CySEC, FCA

”Formationer ger signaler att agera”

Byggstenar

Nyckeln till framgångsrik dagshandel ligger bland annat i att ha en testad strategi och att följa den slaviskt, men inget i en kedja är starkare än den svagaste länken. Byggstenarna i en strategi för dagshandel är följande:

  1. Utnyttja upp- och nedgångar
  2. Rätt entré
  3. Stoploss
  4. Målkurs
  5. Riskhantering (del 3 i denna skola)

Utnyttja nedgångar

En dagshandlare ser alltid potentiella affärer på båda hållen, det vill säga möjligheten att tjäna pengar på att en aktie ska stiga eller att den ska sjunka i pris. På dagshandlarspråk heter det att ”gå lång” om du spekulerar i en uppgång och att ”gå kort” om du spekulerar i att en aktie ska sjunka i pris. För en vanlig aktiesparare är möjligheten att tjäna pengar på att en aktie ska sjunka i pris mer känt under benämningen blanka.

Att även kunna spekulera i nedgångar ger oss dubbelt så många möjligheter till affärer. Nedgångar är normalt sätt snabbare än uppgångar.

Ingångspris

För en dagshandlare är det av stor betydelse att entrén är rätt. Anledningen är att en dagshandlare ofta gör korta affärer och därför också har en kort stoploss. Detta gör att du måste komma in helt rätt i affären för att det ska vara stor chans att priset går åt rätt håll.

Stoploss

En dagshandlare går aldrig in i en affär utan att på förhand ha bestämt den maximala förlusten för affären om priset inte utvecklar sig som handlaren har tänkt sig. Detta kallas att sätta en stoploss, detta är något som även en aktiesparare med längre tidshorisont borde använda.

I bild 1 köper jag en aktie för 100kr. Här har jag satt en stoploss på 90 kr vilket innebär att om priset sjunker till 90 kr säljs aktien automatisk. Hur långt under inköpspriset jag ska sätta stoplossen beror på flera faktorer. Det kan bestämmas av strukturen och volatiliteten i marknaden eller vara av fast storlek.

De flesta dagshandlare har en risk per affär på mellan 0,25-2% av sitt totala kapital. Har du större risk än 2% per affär kommer du förr eller senare att tappa för stor del av ditt kapital när marknaden går emot dig.

Om min stoploss på 90kr nås ska jag inte förlora mer än 0,25-2% av det totala kapitalet. Har jag 100 000kr i kapital innebär 1% risk, 100 000*.0.01 = 1 000kr. Detta i sin tur innebär att jag kan köpa 1 000 / (100-90) = 100 aktier, det belopp jag är beredda att riskera dividerat med skillnaden mellan entrépriset och min stoploss.

Bild 1: Förluststopp.
Bild 1: Förluststopp.

Glidande stopp

Har jag köpt aktier och ligger med vinst är jag ofta orolig för att priset ska vända och att jag ska tappa hela vinsten. Ett sätt att motverka detta är att använda en glidande stopp. Detta innebär att jag har en stoploss som flyttas upp om den öppna vinsten ökar.

I bild 2 stiger priset och min glidande stopp följer med tills priset börjar sjunka. Nu ligger den glidande stoppen kvar på samma nivå och kommer inte att flyttas förrän priset återigen passerar det högsta priset hittills. På detta sätt kan jag muta in mina vinster och det värsta som kan hända är att priset går ner till den glidande stoplossen.

Glidande eller släpande stopp används sällan av dagshandlare. Anledningen till detta är att vi har ett så stort brus i priset under dagen att vi lätt blir utstoppade innan målkursen nås. Dagshandlare använder istället antingen fasta stoppar eller strukturstoppar. Detta innebär att stoppen flyttas stötvis i marknaden när vi har fått tydliga svingar.

Bild 2 – Glidande stoploss
Bild 2 – Glidande stoploss

Breakevenstop

När priset har rört sig i min favör och jag ligger med en större öppen vinst som inte har nått min målkurs ännu kan jag flytta upp stoplossen till ingångspriset, detta kallas breakevenstop. Då kan jag i teorin inte göra en förlust på affären. Om detta ska användas eller ej beror på vilket mönster jag gör min entré på. Ibland är det rätt och ibland är det fel.

Målkurs

De flesta dagshandlare har redan innan köpet är gjort bestämt vilket pris han ska sälja aktierna till om priset går i hans favör. Detta kallas att sätta en målkurs. Målkursen sätts antingen fast eller bestäms av volatiliteten och strukturen i marknaden.

Olika målkurser

För att minska den mentala pressen om du har en stor öppen vinst kan du använda breakevenstop. Ett annat sätt är att ha flera olika målkurser. Om vi har ett entrépris på 30kr och en tänkt målkurs på 40kr kan vi sälja av hälften av våra aktier när vi har nått 35kr. Dagshandlare använder ofta flera olika målkurser, det är för det mesta inte det sätt som ger de största vinsterna men det ger den jämnaste utvecklingen av kapitalet i det långa loppet.

Exempel

I bild 3 ser vi en huvud-skuldraformation i oljepriset från den 9 september i år. Detta betyder att det är stor sannolikhet att priset kommer att fortsätta neråt och vi går in efter att priset har brutit nacklinjen på 87,00. Vi spekulerar i att priset ska fortsätta sjunka. Vi vill skydda vårt kapital om marknaden skulle gå emot oss och stiger igen, och har därför placerat en stoploss på 87,30, precis över höger skuldra. Vi har dessutom satt en målkurs på 86,60 om priset sjunker som vi har tänkt oss. Denna målkurs har vi beräknat genom att ta avståndet mellan toppen och högra nacklinjen och förlänga detta från vårt entrépris, de två lila linjerna.

Oljepriset sjunker som vi har tänkt oss och när priset har passerat 86,70 flyttar vi stoplossen till break-even, vår ingångskurs på 87,00kr. Nu kan vi i teorin inte gå med förlust.

Bild 3 – Handel på en huvud-skuldraformation
Bild 3 – Handel på en huvud-skuldraformation

Med trenden

Det finns ett uttryck som heter ”Don’t fight the trend”. Detta innebär att du inte ska gå emot den stora trenden i marknaden. Det låter lätt men det första du måste ha klart för sig är vilket tidsperspektiv trenden ska definieras i. Vi kan ha flera olika trendriktningar, se bild 4.

Bild 4 – Olika trendriktningar
Bild 4 – Olika trendriktningar

Hur får du fram riktningen på trenden? Det enklaste sättet är att använda en indikator som visar ett medelvärde på priset, ett så kallat MA. Nackdelen med detta sätt är att den släpar efter priset och visar trendriktningen för sent. Det bästa sättet är att titta på strukturen i marknaden och läsa av stigande / fallande toppar och bottnar.

Trendvändning

En vanlig uppfattning är att det är omöjligt att hitta vändpunkterna i marknaden men det är inte riktigt sant. I många fall finns det mycket bra indikationer på var marknaden är på väg att vända. Ett exempel är vår huvud-skuldraformation, andra exempel är dubbeltoppar och bågformationer.

Egenskaper

Om du vill börja med dagshandel är det bäst att börja enkelt. Börja med ett mönster, till exempel en huvud-skuldraformation och lär dig allt om detta. Det finns många olika varianter och utseenden på en formation och det gäller att lära sig vilka som fungerar bra och vilka som fungerar mindre bra. Dessutom fungerar olika mönster bättre eller sämre på olika marknader. Olika aspekter att ta hänsyn till när du studerar en formation är följande:

– Symmetri
– Bredden / höjden på formationen
– Resan innan formationen
– Läget i marknaden
– Tempot i marknaden

Det är inte självklart att symmetri gör formationen starkare, relationen mellan bredden och höjden på formationen är däremot ofta av stor betydelse för hur stark den är. Har marknaden gjort en längre resa innan formationen bildas har den ofta en större betydelse än om marknaden befinner sig i en sidledsrörelse. Här kommer också läget för formationen in, ju mer utstickande formationen är desto starkare är den.

Tempot i marknaden har en stor betydelse för hur bra formationer fungerar. Har vi en väldigt snabb marknad fungerar enkla formationer bättre än mer komplexa.

Ju mer du vet om den formation du ska handla på desto bättre bli det. Det kan låta väldigt svårt att lära sig men det är det inte. Det gäller att gå bakåt i tiden och studera vilka utseenden som fungerar bra och vilka som fungerar mindre bra.

Läge

En av de absolut viktigaste aspekterna är i vilket läge denna formation uppstår. Hittar vi en huvud-skuldraformation mitt ibland andra toppar och bottnar har denna ofta väldigt liten betydelse. Hittar vi den däremot i ett ytterläge eller som en del av en tydlig trend har den ofta väldigt stor betydelse. I bild 5 ser vi en huvud-skuldraformation mitt i en sidledsrörelse. I detta läge har den väldigt liten betydelse och inget du gör affärer på. Jämför detta med huvud-skuldraformationen i bild 3.

Bild 5 – Huvud-skuldraformation i en sidledsrörelse
Bild 5 – Huvud-skuldraformation i en sidledsrörelse

Olika typer av formationer

Alla marknader har sitt eget fingeravtryck och det gäller att lära känna detta och vad som fungerar i just denna marknad. I tabell 1 har jag listat ett axplock av formationer som en dagshandlare kan handla på.

Med trenden Trendvändning
Bågar Bågar
Dubbeltopp/botten Dubbeltopp/botten
Konsolidering Huvud-skuldra
Trendlinjestuds Konsolidering
Triangel Tratt
Återtest Trendlinjebryt
Utbrott

Den observante ser att dubbeltoppar och konsolideringar finns med både under kolumnen Med trenden och kolumnen Trendvändning. Konsolidering är områden där priset rör sig sidledes efter en större rörelse. Dessa är för det mesta trendföljande men ju längre tid de fortsätter desto större chans är det att det uppstår en vändning i marknaden. Dubbeltoppar är normalt sätt en vändningsformation men i en stark trend är detta en mycket bra fortsättningsformation, framför allt i lite snabbare marknader.

Min reflektion

I denna del har jag bara tagit upp strategier som bygger på formationer i marknaden. Ett annat vanligt sätt att handla på är att använda indikatorer. Detta kan också vara ett bra sätt att starta på. Min egen uppfattning är att formationer i rätt läge och med rätt utseende är mer stabila än indikatorbaserad dagshandel. Formationer fungerar fortfarande utmärkt trots datorernas starka frammarsch i dagshandeln och det finns inget som talar för att de kommer att fungera mindre bra framöver. Jag har handlat på dessa formationer innan finanskrisen 2008 och jag ser inga tendenser till att de skulle fungera sämre nu än före finanskrisen. Däremot anser jag att indikatorbaserad dagshandel har blivit svårare.

1
Min. Deposit
$50
Exclusive promotion
Our score
10
Start trading
Description:
Payment methods
Elektronisk överföring, Banköverföring
Full regulations list:
CySEC, FCA
2
Min. Deposit
$1
Exclusive promotion
Our score
9.3
Pålitlig leverantör
Online plånbok
Nybörjare friendly
Start trading
Description:
Coinbase är en av de första platserna som gjorde det lätt att köpa Bitcoin och har sedan dess blivit en allmänt betrodd utbyte på marknaden.
Payment methods
Kreditkort, Kontokort, Euro bank account, 3D säkert kreditkort
Full regulations list:
3
Min. Deposit
$60
Exclusive promotion
Our score
8.7
Accessible världsomspännande
47 valutor tillgängliga
Lägsta avgifter på marknaden
Start trading
Description:
Brittiska Crypto börsföretag med FCA licens. Global täckning av 180 + länder och aldrig tidigare skådade 48 amerikanska delstater. Köp & Sälj cryptocurrencies oavsett var du befinner dig.
Payment methods
Kreditkort, Kontokort, Skrill, Neteller, Banköverföring, Bitcoin
Full regulations list:
FCA