Home > Daytradingskolan del 3: Risker och möjligheter

Daytradingskolan del 3: Risker och möjligheter

 1. Dagshandelns grunder
 2. Strategier
 3. Risker och möjligheter

Stora risker blir lätt stora förluster

För att bli en framgångsrik dagshandlare måste du först och främst känna till de risker som finns och därefter göra upp en plan för att minimera uppkomsten av dessa. Skulle det ändå uppstå problem måste du ha en handlingsplan för hur de ska hanteras. Piloter har checklistor för olika situationer som kan uppstå och tränar regelbundet för att veta hur de ska agera. Detsamma bör gälla för en dagshandlare, annars är det stor risk att några få misstag kan bli så kostsamma att de äventyrar ditt kapital.

Vi börjar med att titta på hur en större nedgång i ditt totala kapital påverkar dina möjligheter att göra ett bra resultat. Därefter kommer vi att ta upp risker som är direkt eller indirekt knutna till din handel. Skolan i dagshandel avslutas med att visa ett exempel på potentialen i dagshandel där riskmomenten är minimerade samt ge en vägledning till hur du börjar dagshandla.

Utbildning: Läs mer om våra kurser i trading genom att klicka här

Kapitalnedgång

Tar du för stora risker i dina affärer kommer du förr eller senare att få stora nedgångar i ditt kapital.

Som riktmärke anser jag att risken per affär inte bör vara större än en procent av det totala kapitalet. Har du 1 miljon kr i kapital bör du inte riskera mer än 10 000 kr per affär.

Att ta för stora risker kan få förödande effekter. I bild 1 nedan ser du hur många procents vinst du måste generera om du har förlorat en viss procent av kapitalet. Har du förlorat 50 procent av det ursprungliga kapitalet måste du dubbla ditt nuvarande kapital, det vill säga 100 procent för att få tillbaka det ursprungliga kapitalet. Har du förlorat 75 procent av det ursprungliga kapitalet måste du fyrdubbla ditt nuvarande kapital, det vill säga 300 procent för att få tillbaka ditt ursprungliga kapital.

hur många procents vinst du måste generera om du har förlorat en viss procent av kapitalet.
Bild 1: Hur många procents vinst du måste generera om du har förlorat en viss procent av kapitalet.

I bild 2 nedan ser vi en serie av 15 affärer uppdelat på 3 vinster och 12 förluster. Vi är inne i en förlorande period. Att råka ut för 12 förluster av 15 affärer behöver inte vara något exceptionellt. Tre kurvor visar hur stor nedgången blir vid 1, 2 respektive 5 procents risk per affär.

Risk per affär
Bild 2: Risk per affär

I bild 2 ser vi att vid 5 procents risk per affär har vi tappat nästan 40 procent av vårt ursprungliga kapital. Går vi in i diagrammet i bild 1 ser vi att vi måste generera mer än 50 procent av vårt nuvarande kapital för att komma tillbaka till det kapital vi började med. Det är viktigt att hålla risken per affär låg när vi handlar på dagsbasis för att inte få för stor kapitalnedgång.

Det finns andra risker involverade i dagshandel. Jag har delat upp dem i fysiska, strategiska och mentala risker.

Fysiska risker

Under denna kategori kan vi bland annat hitta följande:

 • Datorhaveri
 • Internet försvinner
 • Kontot kapas
 • Strömavbrott

Denna lista är långt ifrån heltäckande utan utgör en delmängd av den hotbild som finns mot en dagshandlare.

Datorhaveri

Berör inte ett datorhaveri alla typer av handlare och inte bara dagshandlare? Naturligtvis är ett datorhaveri ett problem även för en handlare på längre sikt men för en dagshandlare kan det vara en katastrof. Har du en position i marknaden och datorn går sönder kan det bli kostsamt framför allt om du inte har någon stoploss. Marknaden kan periodvis röra sig mycket snabbt vilket gör att förlusterna kan bli väldigt stora. En dagshandlare måste ha en backup. Det kan i många fall fungera med en mobiltelefon för att kunna ta bort aktiva ordrar.

Internet försvinner

Att bli av med internetanslutningen när du är inne i en affär är problematiskt. Det största problemet är att du inte vet om det bara är tillfälligt och din anslutning är tillbaka igen inom några sekunder eller om internet är borta hela dagen. En enkel lösning på problemet är att ha en mobil kopplad till datorn. Om internetanslutningen försvinner kan du använda den mobila anslutningen istället.

Kontot kapas

Om dina kontouppgifter hamnar i felaktiga händer är det fullt möjligt att denna person kan radera ut kapitalet och även generera ett minussaldo på kontot. Detta gäller framför allt vid handel med hävstångsinstrument. Kontouppgifter kan bland annat kapas genom avlyssning av trådlösa nätverk samt virus som skannar datorn efter inloggningsuppgifter.

Trådlösa nätverk bör därför vara skyddade och kontoinformation lagrad utanför datorn.

Strömavbrott

Vid ett strömavbrott är det en fördel med en bärbar dator som har ett friskt batteri. Den bärbara datorn går automatiskt över till batteridrift när strömmen försvinner. För att vara på den säkra sidan rekommenderar jag att du införskaffar en UPS (Uninterruptable Power Supply). Denna kan fortsätta att generera nätspänning tillräckligt länge för att du ska hinna stänga dina positioner på ett kontrollerat sätt.

Strategimässiga risker

De risker som finns i denna grupp kan sägas vara kunskapsrelaterade eller beroende på slarv.

 1. För stor risk
 2. Ingen stoploss
 3. Felaktig orderstorlek
 4. Glömda ordrar
 5. Avsaknad av ett regelverk

De två första punkterna är genomgångna sedan tidigare. Felaktig orderstorlek är ett misstag som uppkommer framför allt vid handel av aktier med hävstång.

En dagshandlare måste kontrollera att alla ordrar är borttagna innan dagen stänger. Dessa ordrar kan utföras vid ett senare tillfälle, utan din vetskap, och bli ett kostsamt misstag.

En dagshandlare har mycket svårt att bli vinstgivande utan ett regelverk som är testat och visat sig vinstgivande historiskt. Det är tyvärr många som dagshandlar på känsla och av dessa är det väldigt få som är vinstgivande. Denna form av dagshandel blir för det mesta helt styrd av känslor.

Mentala risker

Dagshandel involverar känslor på ett helt annat sätt än aktiehandel på längre sikt gör. Känslorna är starkare, risken att göra riktigt stora förluster är större. Har du gjort en rad med förluster är det lätt att bli rädd eller arg och detta påverkar dina framtida beslut. Exempel på mentala risker är följande:

 • Rädslan att förlora pengar
 • Trötthet

Mentala risker är kopplade till våra tankar och känslor när vi dagshandlar. En stark rädsla hos många är att förlora pengar. Många förluster kan resultera i att du gör allt för att undvika nya förluster vilket är omöjligt när det gäller dagshandel.

Trötthet leder till misstag. Tillräckligt med sömn och motion är en förutsättning för att bli en framgångsrik dagshandlare.

Möjligheter

Finns det bara problem involverade i dagshandel? Naturligtvis inte. De flesta som börjar med dagshandel är framgångsrika precis i början. Därefter kommer ofta en period som är tuff. De som tar sig igenom denna tjänar ofta mycket pengar.

Dagshandel är spännande framför allt i dagens marknad med extrem volatilitet. Ett mått på hur stor volatiliteten är definieras av VIX, Volatility Index. Detta finns definierat för ett antal olika börsindex, bland annat det amerikanska S&P 500-indexet och det tyska  DAX-indexet. I bild 3 ser vi hur volatiliteten har sett ut sedan årsskiftet för DAX-indexet. I början på augusti ökade volatiliteten dramatiskt och har hållit i sig sedan dess.

Hög volatilitet kan vara både bra och dålig för en dagshandlare. Det finns många strategier och modeller som slutar fungera när volatiliteten blir för hög eller för låg.

En grov indelning är följande:

VIX mindre än 15: Låg volatilitet
VIX mellan 15 och 25: Normal volatilitet
VIX mellan 25 och 35: Hög volatilitet
VIX större än 35: Extremt hög volatilitet

I september 2011 hade vi ett VIX på 42 vilket innebär extremt hög volatilitet.

Bild 3 – VIX-indexet för 2011
Bild 3 – VIX-indexet för 2011

Med en volatilitet som är så hög som nu (oktober-2011) måste du anpassa dina strategier. Detta innebär bland annat att din stoploss måste ökas för att inte bli utstoppad. En viktig egenskap för en dagshandlare är att kunna anpassa sina strategier till gällande marknadsläge.

Dagshandelssystem

Bild 4 visar en kapitalutvecklingskurva för ett system som har

 • 50% träffsäkerhet
 • Genererar 5 affärer per dag i snitt
 • Vinst/Förlust-förhållande 1,5
Bild 4 - Kapitalutvecklingskurva
Bild 4 – Kapitalutvecklingskurva

Detta system genererar en avkastning på 25 % per månad i dagens volatilitet om du följer det utan att göra fel. Detta är lättare sagt än gjort, förr eller senare är det lätt att begå misstag. Här kommer träning och disciplin in i bilden. Det finns inga genvägar, för att nå dessa resultat krävs träning, träning och åter träning.

I diagrammet råkade systemet ut för en större dipp i kapitalutvecklingskurvan mellan 20-30 gjorda affärer. När detta inträffar är det lätt att bli osäker på systemet.

Hur börjar jag

Att lära sig dagshandel skiljer sig inte från att lära sig något annat. Läs böcker och gå kurser. Idag har vi ett fantastiskt bibliotek på internet och genom att googla kan du hitta oändligt med information. Men detta kan också utgöra ett problem. Informationen är ofta motstridig och det är svårt att veta vad som är rätt och vad som är fel. Det går att tillbringa massor med timmar med att leta information för att till slut sitta med känslan av att ändå inte vara säker på att den information du har hittat verkligen är rätt.

En mentor kan vara still stor hjälp för att lösa detta problem.

När du börjar med dagshandel kan det bli kostsamt att göra alla misstag med riktiga pengar. Det finns idag mäklare som tillhandahåller möjligheten att göra alla affärer mot ett simulerat konto. Detta innebär att allt fungerar som vanligt med den skillnaden att det inte är riktiga  pengar som står på spel. Först när du är framgångsrik med din simulerade handel kan du gå över till riktiga pengar.

När du börjar med riktiga pengar är det viktigt att ha en så låg risk som möjligt tills du ser att det fungerar. Det är sedan lätt att öka upp risken successivt.

Utbildning: Läs mer om våra kurser i trading genom att klicka här