Home > Daytradingskolan del 1: Dagshandelns grunder

Daytradingskolan del 1: Dagshandelns grunder

Kursplan

  1. Dagshandelns grunder
  2. Strategier
  3. Risker och möjligheter
1
Min. Insättning
$10
Exklusiv marknadsföring
Vår poäng
10
leverage
30:1
New accounts
spreads
0.1
pips
Förordningar
FCA, CySEC, FSC
forex-pairs
14+
no-fee
Börja handla
För:
Världsklass kundsupport på 18 språk
Account öppning är snabb och helt digital
Ultimate öppenhet med en betrodd varumärke
Betalningsmetoder
PayPal, Neteller, Visa, Mastercard, Skrill, Bank Wire
Fullständig regellista:
FCA, CySEC, FSC
2
Min. Insättning
$200
Exklusiv marknadsföring
Vår poäng
9.3
leverage
30:1
New accounts
spreads
1
pips
Förordningar
CySEC, FCA
forex-pairs
no-fee
Börja handla
För:
Gå med i Social Trading revolution. Få kontakt med andra aktörer, diskutera handelsstrategier, och använda vår patenterade CopyTrader
eToro är världens ledande sociala handelsplattform, som erbjuder ett brett utbud av verktyg för att investera i kapitalmarknaderna
Störst antal valutapar handels
Betalningsmetoder
Elektronisk överföring, Banköverföring
Fullständig regellista:
CySEC, FCA

”Finanshuliganer” smörjer börsen

Daytrading, dagshandel med aktier, är en mytomspunnen företeelse. Media skildrar den snabba utvecklingen på området, inte sällan med en kritisk underton. Finanshuliganer, skrev en stor tidning under den skakiga börssommaren 2011. I populärkulturen beskrivs klippare som med hjälp av ett knivskarpt intellekt och en dator tjänar enorma belopp. Ofta har de återgått till naturen och lever på en paradisö. Ibland är de bosatta i storslagen urban miljö i någon av världens metropoler. Gemensamt för dem är att de ensamma uträttar det som vanligtvis är avhängigt en företagsstruktur – de tjänar pengar, mycket pengar.

Bilden av daytrading behöver nyanseras och myten kan kokas ner till en enda okomplicerad mening: Dagshandel med aktier innebär helt enkelt att du köper och säljer dina aktier under en och samma dag.

Jag är själv dagshandlare och får ofta frågan: Men vad gör du för nytta? Svaret är att jag och mina kollegor är smörjmedlet i det ekonomiska systemet. Dessutom brinner jag för det jag gör. Jag tycker att det är intressant, spännande och roligt. En gång utbildade jag mig till civilingenjör och tjänade pengar som entreprenör i en mognande it-bransch. Jag tröttnade och vet hur det är att gå och fundera på att göra något annat. Jag har utbildat mig till massör. Jag har tvekat och funderat och kommit fram till att mitt stora intresse är aktiehandel.

Det har det varit under hela mitt vuxna liv.

En vanlig åsikt är att dagshandel är en väldigt riskabel form av aktiehandel. Aktieintresserade människor undrar hur jag vågar ta så stora risker, om jag sover gott på natten …

Det gör jag och skälet är att min verksamhet styrs av sunt förnuft och eftertanke. En flygentusiast som just lärt sig att spaka en Cessna bör inte flyga en Boeing med 500 passagerare. Bara för att du är intresserad och har kunskaper om hur en börs fungerar ska du inte kasta dig in i dagshandel.

Dagshandlare tjänar pengar i både upp- och nedgångar. Det gör inte aktiespararen som är låst till uppgångar såvida han eller hon inte blankar (vilket är extremt ovanligt). Men som aktiesparare har du ändå nytta av att lära dig dagshandelns grunder för att stå bättre rustad inför turbulens på marknaden.

Ett exempel är det kraftiga börsfallet i augusti som gav aktiesparare världen över skrämselhicka. Många hoppas i en sådan situation på att marknaden ska vända uppåt igen – med resultatet att de följer med börsen ner i djupet. I detta börsklimat finns det fantastiska möjligheter men naturligtvis också risker för en dagshandlare. ”Vanliga” aktiesparare med kunskap om dagshandel har ett verktyg i sina händer som förbättrar deras chanser att undvika stora förluster.

Instrument

Det är inte bara aktier som det går att dagshandla med. Valutor – framför allt Euro mot dollar – samt de stora aktieindexen, som S&P 500 och den tyska DAX:en, är den materia som lockar till mest dagshandel. Råvaror, speciellt olja och guld, är också populärt.

Vanligast är att aktören specialiserar sig på några få marknader eller aktier. Du måste välja, antingen är du mycket bra på några få marknader eller så är du lite bra på många olika marknader.

Grundstenar

Framgångsrik dagshandel kräver att följande tre kriterier uppfylls.

  1. Tillräckligt hög volatilitet
  2. Tillräckligt stor likviditet
  3. Små avgifter
Volatilitet
Volatilitet

Volatilitet
En aktie med små kursförändringar under en dag, det vill säga liten volatilitet, är det svårt att dagshandla med. Ska du dagshandla måste du välja aktier som har tillräckligt stor variation i priset under en normal dag. I bild 1 ser du exempel på två aktier. Den övre har en högre volatilitet än den undre. Det är då större chans att det uppstår tillfälle för fler och bra affärer.

Avgifter
En dagshandlares vinstaffärer är vanligtvis ganska små och det gör att avgifterna blir en större procentuell kostnad för dagshandlaren än för en långsiktig aktiesparare. Det är därför lönt att lägga ner tid på att jämföra avgifterna hos mäklarna.

De två största utgifterna för en dagshandlare är

  • Courtage
  • Spread

Courtage
Courtaget är den avgift du betalar till mäklaren som utför affären.

Spread
Spreaden är skillnaden mellan den aktuella köp- och säljkursen för aktien. Det är viktigt att spreaden är så liten som möjligt. En stor spread innebär en brant uppförsbacke i varje affär innan du ens går plus minus noll. För en dagshandlare som gör många affärer är detta viktigt att beakta. Spreaden är den betydelsefullaste faktorn vid jämförelse av mäklarvillkor.

Psykologi

Den enskilt största skillnaden mellan dagshandel och aktiesparande på längre sikt är, enligt min mening, de psykologiska aspekterna. Arbetar du med dagshandel är den mentala pressen koncentrerad till en kortare tidsperiod än fallet vanligtvis är vid traditionellt aktiesparande. Press resulterar i rädsla och i dåliga eller i värsta fall katastrofala beslut som genast visar sig på kontot. Också aktiesparare agerar mindre rationellt under press, men förblir inte sällan lyckligt ovetande om sina reella förluster eftersom det tar förhållandevis lång tid innan utfallet av en affär blir tydligt.

Det är viktigt att du bokför dina affärer och skriver några rader om hur du tänkte när du genomförde dem. Loggen använder du sedan som underlag för att förbättra resultatet av din dagshandel och undvika samma typ av misstag i framtiden.

Olika former av dagshandel

Dagshandel är kopplad till olika tidsintervall. I det ena ytterläget positionerar sig de som handlar när börsen öppnar, håller sina aktier hela dagen och säljer av dem innan börsen stänger. I det andra ytterläget återfinns den datoriserade högfrekvenshandeln (HFT, High Frequency Trading) som resulterar i att tiden från köpögonblick till säljögonblick ligger på milli- eller mikrosekunder. Mellan dessa extremer finns många varianter. Jag kommer att beröra några av dem.

Högfrekvenshandel

Högfrekvenshandeln (HFT) sköts helt och hållet av datorer som oavbrutet letar efter prisskillnader mellan olika marknader eller efter speciella mönster på marknaden. Affärerna kan vara så korta som mikro- och millisekunder. Vinsterna är små vilket balanseras av extremt många avslut.

Ett exempel på HFT är då datorprogrammen letar efter prisskillnader i en aktie som handlas på flera olika börser samtidigt. Eventuella skillnader inbjuder till snabba köp och omedelbara säljorder till aningen högre kurs. Idag står denna form av handel för en minoritet av HFT.

HFT kritiseras ofta och nämns som en faktor bakom börskrascher. Enligt min mening finns både positiva och negativa sidor med företeelsen.

Till de positiva sidorna hör att likviditeten på börsen ökar samt att avgifterna och spreadarna minskar.

Till de negativa sidorna hör att det skapas en marknad med väldigt stora och snabba kursrörelser. Något som jag med mitt dagshandlarperspektiv i och för sig ser som positivt.

Den första halvan av augusti 2011 stod högfrekvenshandeln för 55 procent av alla gjorda affärer på börsen.

Gap
Gap

Gap

Med gap menas skillnaden mellan gårdagens stängningspris och dagens öppningspris, se bild 2. Denna prisskillnad försvinner ofta under dagen, det vill säga priset kommer tillbaka till gårdagens stängningspris.

Problemet är att ingen vet hur vägen dit ser ut. Det finns många dagshandlare som spekulerar i denna gaptäppning.

Nyhetshandel

Arbetslöshetsstatistik
Arbetslöshetsstatistik

Nyhetshandel innebär spekulation  i framtida nyheter. För varje nyhet finns det en förväntad siffra och det är den marknaden jämför mot. Blir nyheten bättre än den förväntade siffran är det positivt även om den förväntade siffran i sig är dålig.

Det sker spekulationer före och efter det att en nyhet släpps. Är förväntningarna höga kan priset börja stiga innan nyheten släpps. När nyheten är släppt är det inte ovanligt med ett ”rally” om det är stor skillnad mellan förväntning och utfall. Det inträffar också ofta att priset först sticker åt ett håll och därefter vänder tvärt. En mycket komplex situation uppstår om det släpps flera nyheter vid samma tidpunkt, framför allt om några nyheter är positiva och andra är negativa.

I bild 3 ser vi vad som hände när arbetslöshetssiffrorna i USA släpptes den 5:e augusti 2011. Siffrorna var mycket bättre än väntat och marknaden rörde sig uppåt för att efter ett tag vända tvärt.

Huvud-skuldraformation
Huvud-skuldraformation

Teknisk analys

Teknisk analys innebär analys av marknadens prismönster. När en dagshandlare ser ett tydligt mönster innebär det att det är troligare att priset går åt ett håll än ett annat. Många mönster kan användas både av dagshandlare och personer som bygger sin handel på längre tidsintervall.

Dagshandlare med teknisk analys som specialitet gör affärer som varar i allt från några sekunder till en hel dag.

Bild 4 visar en huvud-skuldraformation i en aktie, det kan vara en indikation på att marknaden är på väg att vända. Denna formation fungerar i alla tidsperspektiv.

Jämviktspendling
Jämviktspendling

Heldagshandel

Denna form av handel används bland annat av dagshandlare som spekulerar i aktier som jämviktspendlar mycket. Aktier som jämviktspendlar rör sig upp och ner ungefär som vågorna på havet. Är aktien nere i en vågdal köper handlaren vid öppning och säljer innan börsen stänger. Alla aktier jämviktspendlar periodvis men det är stora skillnader i hur ofta detta sker. Bild 5 visar en aktie som befinner sig i en vågdal i sin jämviktspendling och kan därför vara intressant att köpa vid detta tillfälle.

1
Min. Insättning
$50
Exklusiv marknadsföring
Vår poäng
10
Börja handla
Beskrivning:
Betalningsmetoder
Elektronisk överföring, Banköverföring
Fullständig regellista:
CySEC, FCA
2
Min. Insättning
$10
Exklusiv marknadsföring
Vår poäng
9.3
Hög Anses Exchange
Snabba Finansiering & låga avgifter
Bitcoin marginal handel
Börja handla
Beskrivning:
Som en av de största och äldsta Bitcoin börserna i världen, Kraken konsekvent utsetts till en av de bästa ställena att köpa och sälja crypto nätet, tack vare vår utmärkta service, låga avgifter, mångsidig finansieringsalternativ och rigorösa säkerhetsstandarder - men det är bara en del av historien. Vi har varit i framkant av den blockchain revolution sedan 2011.
Betalningsmetoder
Kreditkort
Fullständig regellista:
3
Min. Insättning
$1
Exklusiv marknadsföring
Vår poäng
8.7
FCA reglerad krypto utbyte med 4500+ digitala tillgångar för handel
Stöder användare från mer än 100 länder, däribland USA och Kanada
Ta ut dina pengar med hjälp av PayPal eller andra betalningsmetoder
Börja handla
Beskrivning:
Coinbase är en av de första platserna som gjorde det lätt att köpa Bitcoin och har sedan dess blivit en allmänt betrodd utbyte på marknaden.
Betalningsmetoder
Kreditkort, Kontokort, Euro bank account, 3D säkert kreditkort
Fullständig regellista: