Home > Del 1: Inledning – ”Markets are rational, people are not”

Del 1: Inledning – ”Markets are rational, people are not”

Kursplan artikelserie om Volume Profile och Auktionsmarknadsteorin

Del 1: Inledning – ”Markets are rational, people are not”

 • Varför över 95 % av alla traders misslyckas med att nå lönsamhet
 • Introduktion till vårt koncept och vad som skiljer det från andra ”läroformer”

Del 2: Auktionsmarknadteorin  – En marknads syfte och funktion

 • The Auction Market Theory
 • Envägsauktionen – en enkel konstauktion
 • Auktionsmarknadens tre grundläggande element
 • Tvåvägsauktionen  – en ständig process

Del 3: Förhållandet mellan utbud och efterfrågan – Varför en marknad rör sig

 • Förhållandet mellan utbud och efterfrågan
 • Beteende styr marknaden
 • Balans och obalans

Del 4: Analysverktyget Volume Profile och Värdeområdet

 • Peter Steidlmayer och Market Profile
 • Volume Profile charting
 • Introduktion till värdeområdet

Del 5: Fundamental analys, Teknisk analys och marknadsgenererad information

 • Marknadsgenererad information vs. Fundamental analys
 • Vikten av tillförlitlig informatiom
 • Teknisk Analys vs. Att handla ”värde”
 • Vikten av förståelse och kontext
 • Exempel jämviktspendling

Del 6: Att handla ”värde” – Metod och Strategi för både trend och konsolidering

 • Beskriving av vår strategi
 • 2-i-1-strategi för positivt resultat oavsett marknadsklimat
 • Att handla balans och obalans – trend och konsolidering

Del 7: Trade2Fade´s mjukvarulösning för Volume Profile Charting

 • Beskrivning av vår typ av mjukvara för omfattande volymanalys
 • Mjukvarans centrala roll i vårt koncept
 • Datafeed och plattform med stöd för Volume Profile charting
 • Avslutande ord

Del 1: Inledning – “Markets are rational, people are not”

Ungefär 95 % av alla traders och investerare misslyckas över tid med att uppnå lönsamhet i sin handel med finansiella instrument. Ett faktum som inte är speciellt svårt att föreställa sig i dagens komplexa och mångfacetterade marknadsklimat med finanskriser, högfrekvenshandel och en oändlig mängd avancerade produkter och sparformer att välja mellan. Anledningarna är många och av olika karaktär, men vi på Trade2Fade anser att det till stor del finns en genomgående röd tråd.

Handel som ”hobby”

Det första problemet är att majoriteten av marknadens aktörer behandlar sin handel som en hobby, utan en seriös plan och struktur. Att ge sig in på tradingens arena efter att ha fått ett ”hett aktietips” av en vän eller ha läst en bok om hur man ”blir framgångsrik med sin aktiehandel” och sen förväntar sig att miljonerna bara ska börja rulla in är ungefär som att förvänta sig att bygga ett företag i storlek med IKEA eller H & M inom loppet av ett år. Marknaden är ingen plats för halvseriösa aktörer, förutsatt att man inte är intresserad av att förlora sitt hårt förvärvade sparkapital.

I över 100 år har världens skarpaste hjärnor ägnat hela sina vuxna liv åt att försöka hitta genvägar i marknaden till evig rikedom. Många har tjänat stora pengar på sin kunskap om marknaden och lämnat efter sig avancerade strategier eller läroformer, men alla har misslyckats med att finna ”den heliga Graal”. Sanningen är att 100 % sannolikhet för lönsamhet inte existerar och ju tidigare man som aktör accepterar att marknaden är ”A game of probabilities and not certainties”, desto större chans har man att lyckas med sin handel.

Avsaknad av förståelse

Det andra problemet är den generella avsaknaden av förståelse för marknaden och dess grundläggande natur. I Sverige använder majoriteten av alla traders och investerare antingen den fundamentala läran, den tekniska läran eller en kombination av de båda för att analysera marknaden och bygga upp handelsmöjligheter. Ingen av dessa läroformer belyser marknadens grundläggande syfte. Varför existerar egentligen marknaden och vad är dess uppgift?

Frågetecken

Vi har valt att intressera oss för en tredje lära och dess syn på marknaden. En läroform som i Sverige fortfarande är förhållandevis okänd och som ursprungligen har sina rötter i USA, tradingens hemland. Synsättet har sin grund i The Auction Market Theory och bygger på att de finansiella marknaderna, precis som de flesta andra marknader, styrs av auktionsprocessen. I auktionsprocessen rör sig priset upp och ner för att skapa och underlätta affärsmöjligheter för marknadens aktörer. En process som är väldigt logisk och rationell i sin renaste form. Den största orsaken till att de flesta uppfattar marknaden som slumpmässig och helt ”random” är för att människan är väldigt irrationell när hon i sin tur fattar finansiella beslut. Pengar är ett ämne som skapar starka känslor och det är dessa psykologiska aspekter som bidrar till marknadens komplexitet, i kombination med flera andra faktorer.

Analysverktyget Volume Profile Charting

Med hjälp av analysverktyget Volume Profile försöker vi bortse från allt för många subjektiva, laggande och psykologiska faktorer, för att lägga fokus på den rationella auktionsmarknaden och dess renlighet. Genom att studera marknadsgenererad information med fokus på elementet volym försöker vi skapa en mer objektiv och neutral inställning till marknaden.

Analysverktyget Volume Profile
Analysverktyget Volume Profile

På måndag publiceras del 2 i artikelserien ”Lär dig beskåda marknaden från ett nytt perspektiv – Volume Profile och Auktionsmarknadsteorin”.