Home > Del 2: En traders viktigaste frågeställningar för en EDGE i marknaden

Del 2: En traders viktigaste frågeställningar för en EDGE i marknaden

Förra veckans artikel: ”En traders viktigaste frågeställningar för en EDGE i marknaden”

NÄR?

NÄR  kommer rörelsen att komma av sig och min trade utvecklas som jag vill? Frågan ”NÄR?” är väl sammankopplad med frågan ”HUR?” och således även med elementet TID. Som jag tidigare beskrev i förra artikeln så är elementet TID något som jag i så hög utsträckning som möjligt försöker komma bort ifrån eftersom det helt enkelt, enligt min uppfattning, inte skapar en naturlig EDGE. Tidsfaktorn är väldigt vag och leder sällan till prognoser som är tillräckligt träffsäkra för att man ska kunna tjäna pengar på dem. Av den enkla anledningen så har elementet tid en väldigt liten inverkan på min analys och handel och jag försöker att komma bort från tidsfaktorn mer och mer.

 

Självfallet finns det även här metoder för att försöka besvara frågan NÄR en rörelse kommer komma av sig, till exempel genom användning av så kallad cykelanalys, analys av kapitalflöden osv, men enligt min erfarenhet så skapar det inte tillräckligt mycket EDGE för att vara värt att lägga allt för mycket fokus på. Vid allt för många tillfällen har jag suttit många långa timmar (under mina marknaders primära handelstimmar) och bevakat en position för att sedan se den göra en explosionsartade rörelse i linje med min analys sent under eftermiddagen eller kvällen, då jag för länge sedan hade lämnat positionen och stängt av skärmarna. Precis som med frågan HUR rörelsen kommer se ut, är det lika svårt att prognostisera NÄR den kommer ske.

Slutsats: Enligt min uppfattning leder inte allt för mycket fokus på elementet TID till en naturlig EDGE i marknaden, eftersom prognoserna om ”HUR?” och ”NÄR?” en rörelse kommer spela ut sig har allt för dålig träffsäkerhet. Jag har ännu inte funnit något sätt att komma runt problemet och tror heller inte att jag kommer göra det och av den enkla anledningen så väljer jag att lägga väldigt lite fokus på just elementet TID. Om någon läsare är av annan uppfattning och anser att det finns metoder att kontrollera tidsfaktorn med tillräckligt bra träffsäkerhet, så är jag väldigt intresserad av att höra om detta. Kommentera eller skriv då gärna ett mejl och dela med er av er kunskap.

Som de flesta av er läsare nu säkert har förstått så har jag lämnat de bästa till sist, nämligen frågorna ”VAR?” och ”VARFÖR?”. Kring dessa frågeställningar finner jag min absoluta EDGE i marknaden eftersom Auktionsmarknadsteorin i kombination med analysverktyget Volume Profile låter mig besvara dessa frågor med tillräckligt hög träffsäkerhet för att min analys och handel ska urskilja sig från den stora mängdens.

VAR?

VAR eller VARIFRÅN är det troligt att en viss prisrörelser kommer komma av sig ifrån? Dessa frågeställningar besvaras effektivt när man förstår auktionsprocessen och en marknads syfte och funktion. För att snabbt repetera så är en marknads huvudsakliga syfte att erbjuda och generera affärstillfällen för dess deltagare, köpare och säljare. Ju mer omsättning, desto effektivare är marknaden i uppfyllandet av sitt yttersta syfte. Jag handlar med förväntan att marknaden (dess deltagare) har ett minne, och att prisnivåer där det tidigare har omsatts mycket volym och därmed har attraherat mycket handel även i framtiden kommer ha en högre tendens att upprepa samma beteende. Dessa så kallade högvolymsområden tenderar att fungera ungefär som en magnat, dit pris, omsättning och tid vanligtvis söker sig. Därför använder vi vanligtvis dessa som targets, eftersom vi förväntar oss att priset kommer söka sig dit och eventuellt spendera mer tid och omsätta mer volym, vilket gör det optimalt för att ta hem vinster.

Det motsatta gäller för så kallade lågvolymsområden där pris tidigare har avvisats i större utsträckning och mindre volym och tid har omsatts (relativt sett). Dessa lämpar sig väl för att göra entry, eftersom det är troligare att priset snabbt (snabbare) kommer söka sig därifrån och bort från din entry. Tänk såhär, vad vill du helst ska ske när du har gjort din entry; att priset ”choppar” runt kring ditt entrypris och låter dig svettas och eventuellt bli utskakad eller att priset relativt snabbt rör sig bort från ditt entrypris och i den riktning som du vill? Självfallet söker man entry kring de områden där sannolikheten är högre för avvisande och snabbare prisrörelser. Därför använder jag vanligtvis lågvolymsområden utanför värde för att ta position och handlar med förväntan att priset åter ska söka sig tillbaka till värde (högvolymsområden) och vidare mot nya lågvolymsområden på andra sidan av värde och accepterade priset.

VARFÖR?

VARFÖR förväntar vi oss att en rörelse ska ske i en viss riktning? Det mesta av denna fråga är redan besvarade under ”VAR?” och även här hämtar jag svar i Auktionsmarknadsteorin, som jag personligen finner extremt logisk. När marknadens aktörer (sett utifrån ett visst tidsperspektiv) har enats om rättvisa priser och roterar kring dessa så har marknaden funnit värde eller balans och jag använder analysverktyget Volume Profile för att mer visuellt tydligt urskilja dess form, volymdistribution och beståndsdelar.

I den Tekniska Analysen så pratar man ofta om termen jämviktspendling där priset konstant pendlar kring ett teoretiskt jämviktspris och efter en utdragen rörelser utanför värde så tenderar priset att söka sig tillbaka till jämvikt. Vi ser värdeområdet och i synnerhet VPOC eller de prisnivåer med större mängder omsatt volym som aktuell jämvikt eftersom dessa priser är mest accepterade av marknadens aktörer sett som ett kollektiv. Hur vet vi det? Jo, eftersom störst mängd volym har omsatts, vilket bevisar att deltagarna (sett som ett kollektiv) har vart som mest överens om rådande priser som rättvisa och därmed ackumulerat mest handel över dessa nivåer. Rent rationellt så strävar alla aktörer efter så bra priser som möjligt, och omkring dessa prisnivåer inom värde, har flest antal säljare och köpare (mätt i total mängd omsatt volym och inte antal personer) vart överens om rådande priser som tillräckligt bra för att vilja göra affärer vid/omkring.

När priset då överreagerar åt ett håll och söker sig utanför detta prisspann av rättvisa och till högre grad accepterade priser, så tenderar man att få en motreaktion tillbaka in i värde och till dess andra extrem. Logiken bakom detta, med andra ord vårt VARFÖR?, är för att köpare till högre grad kommer uppfatta en överreaktion ner under värde/rättvisa priser som fördelaktiga priser att köpa och därför tenderar priset att åter handlas upp. Man skulle kunna likna det vid en vanlig REA-utförsäljning med 50 % rabatt på en viss vara vid rådande priser. Detsamma gäller för säljare när priset överreagerar upp ovanför värde/rättvisa priser. Det uppfattas då som ett mycket bra tillfälle för en stor mängd säljare att göra affärer, samtidigt som köparnas aggressivitet har avtagit vid dessa högre priser. Slutresultatet av säljarnas ökade aggressivitet och köparnas minskade aggressivitet blir även då en ett prisomslag och en rörelse tillbaka till värde, accepterade och rättvisa priser.

Jag väljer därför att bygga min analys och handel till stor del kring de två frågeställningarna ”VAR?” och ”VARFÖR?” som jag faktiskt kan besvara med hög sannolikhet. Självfallet använder jag mig även av de tre andra frågeställningarna till viss del, men min huvudsakliga EDGE kretsar kring att jag med hög träffsäkerhet kan prognostisera VAR/VARIFRÅN  en rörelser kommer börja och vart den kommer ta sig samtidigt som jag förstår logiken bakom VARFÖR rörelsen kommer ske, med stöd och resonemang från Auktionsmarknadsteorin och aktörers beteenden. Så sluta fokusera på de frågeställningar som inte skapar en EDGE och bygg din handel och din plan kring de faktorer som du kan prognostisera med hög sannolikhet, tillräckligt hög för att du ska urskilja dig från mängden. Jag hoppas slutligen att dessa artiklar kan belysa några mycket centrala avvägningar i vårt koncept och min syn på marknaden.

World Capital Markets – Sveriges första analysprodukt baserad på Volume Profile

World Capital Markets är ett exklusivt marknadsbrev som går ut genom e-post i PDF-format. Produkten är Sveriges första baserad på analysverktyget Volume Profile och består av aktuella marknadsuppdateringar, konkreta handelscase och teoretisk utbildning om de finansiella marknaderna. Fokus ligger på några av de populäraste och mest likvida marknaderna i världen, The World Capital Markets. Däribland finner ni OMXS 30, Dax, S&P500, Guld, Silver, Crude Oil och några fler.

Under en begränsad period så erbjuds produkten helt gratis. För att starta er prenumeration så behöver ni endast besöka Worldcapitalmarkets.se och signa upp er e-postadress på förstasidan, så kommer ni mottaga brevet helt utan kostnad direkt i er inkorg.

Prenumerera →