Home > Del 3: Förhållandet mellan utbud och efterfrågan – Varför en marknad rör sig

Del 3: Förhållandet mellan utbud och efterfrågan – Varför en marknad rör sig

Kursplan artikelserie om Volume Profile och Auktionsmarknadsteorin

Del 3: Förhållandet mellan utbud och efterfrågan – Varför en marknad rör sig

Alla marknader och all handel är i grund och botten uppbyggda kring förhållandet mellan utbud och efterfrågan (säljare och köpare). Elementet pris existerar endast för att själva auktionsprocessen inte ska bli stillastående och ”statisk”. Priset är det vapen som oftast används för att öka eller minska deltagarnas intresse av att göra affärer.

Om vi ska undersöka processen närmare bakom auktionen så finner vi säljare (utbud) och köpare (efterfrågan). Handel kommer bara ske om både säljare och köpare är överens om ett rådande pris. För varje säljare finns en köpare och för varje köpare finns en säljare. En affär kan aldrig ske om det inte finns minst två parter inblandade och utbud och efterfrågan möts. Priset rör sig för att få så många aktörer som möjligt intresserade av att vilja göra affärer. Detta är auktionsmarknadens grundläggande syfte och strävan. Tvåvägsauktionen rör sig i en riktning (upp eller ner) tills motsatt kraft tar över och priset vänder. Det är INTE fler köpare som får priset att stiga, utan köparnas (efterfrågans) intresse av att göra affärer. Om efterfrågan (köparna) är mer intresserad och angelägna att köpa vid rådande pris så kommer priset att fortsätta stiga tills motsatt kraft är mött av säljarna (utbudet). Man brukar tala om aktörernas beteende, där aggressiviteten i förhållandet mellan utbud och efterfrågan skapar alla rörelser. Vad som i sin tur skapar själva beteendet är mer komplicerat och något som vi kommer behandla i senare stycken.

De finansiella marknadernas tvåvägsauktion, skapade av förhållandet mellan utbud och efterfrågan vid olika priser.
De finansiella marknadernas tvåvägsauktion, skapade av förhållandet mellan utbud och efterfrågan vid olika priser.

Beteende styr marknaden

Vad som styr marknaden är aktörernas typ av beteende, inte dess antal. Deras beteende skiftar mellan aggressivt och passivt. Om förhållandet är lika mellan utbud och efterfrågan så är marknaden i balans. I skiftet mellan aggressivitet och passivitet mellan aktörerna så uppstår obalans. Ett överskott av någon part tippar över uppfattningen om rättvisa priser tillräckligt mycket för att signalera till aktörerna att det pris de förut såg som fördelaktigt nu är mindre intressant. Låt oss åter behandla ett exempel.

Balans mellan utbud och efterfrågan – marknaden står förhållandevis still eller konsoliderar.
Balans mellan utbud och efterfrågan – marknaden står förhållandevis still eller konsoliderar.
Obalans mellan utbud och efterfrågan – marknaden rör sig riktat upp eller ner i trend
Obalans mellan utbud och efterfrågan – marknaden rör sig riktat upp eller ner i trend

Låga priser på marknaden

Om vi återgår till exemplet med Apple och en iPhone så har marknaden genom sin auktionsprocess (och självfallet även andra faktorer till viss del) funnit en prisnivå där det är förhållandevis bra ”jämvikt” mellan säljaren (utbudet) och köparna (efterfrågan). Folk är intresserade av att köpa eftersom de anser att de får en bra produkt till ett skäligt och acceptabelt pris. Apple är intresserad av att sälja eftersom de tjänar fruktansvärt stora pengar. Båda parter är förhållandevis nöjda.

Så långt är inget speciellt komplicerat. Apple bestämmer sig helt plötsligt för att köra en ”Super-REA” på 50 % och en iPhone 5 kostar helt plötsligt bara hälften av vad den tidigare gjorde. Folk skulle bli som galna och efterfrågan ökar explosionsartat. Alla vill väl köpa en iPhone 5 med 50 % rabatt? Men varför vill man egentligen köpa? Jo, eftersom telefonen tidigare hade ett högre pris så uppfattar man nu det nya priset som extremt fördelaktigt. Det nya priset är förhållandevis sett mycket mer attraktivt att betala när produkten fortfarande är densamma. Som köpare anser man att man har gjort en ”bra deal” och vill man inte använda telefonen så kan man troligtvis sälja den på Blocket med några tusen kronor i vinst när rean är slut.

Köparna (efterfrågan) är mycket intresserade av att köpa till låga priser, vilket i en finansiell marknad leder till att priset snabbt auktioneras uppåt.
Köparna (efterfrågan) är mycket intresserade av att köpa till låga priser, vilket i en finansiell marknad leder till att priset snabbt auktioneras uppåt.

Fenomenet är varken ovanligt eller ologiskt. Samma process styr de finansiella marknaderna, men den stora skillnaden är att ursprungspriset inte är lika statiskt och ”befäst”. Eftersom både säljare och köpare (utbud och efterfrågan) styr handelns villkor så fluktuerar priset mer och inom ett betydligt större intervall. Man vet aldrig säkert vilket pris som motsvarar ordinarie pris (motsvarande ursprungspriset på en iPhone 5) och kan därför inte med någon större säkerhet avgöra huruvida det nya priset är fördelaktigt eller inte. Ponera att Ericsson A handlas i 60 kr/aktie. Veckan efter har priset gått ner till 30 kr/aktie. Är det även i det här fallet 50 % rabatt och ”Super-REA”? Om aktien dessutom handlades i 300 kr/aktie för 10 år sedan, hur ”bra deal” är inte 30 kr/aktie idag?

För att besvara dessa frågor så krävs ett aktuellt och tillförlitligt referensvärde som ständigt talar om vad som är ”rättvisa” priser och således även vad som är ”orättvisa” priser. Det för oss vidare till nästa artikel om analysverktyget Volume Profile charting och Värdeområdet.