Home > Del 3: Trailing stop loss

Del 3: Trailing stop loss

 

Sedan när man tagit sin position och kursen går ens väg så gäller det också på ett lämpligt sätt att skydda sin vinst. Det kan man göra genom en så kallad trailing stop loss. Oftast förkortar man termen till bara trailing stop.

Trailing stop är helt enkelt en stop loss som flyttas allteftersom positionen visar större och större vinst. Om man tagit en position för uppgång som höjs då stop loss kursen löpande. Om man istället blankat ett värdepapper så flyttas stop loss kursen istället ned allteftersom kursen går ner.

Man får aldrig, aldrig, aldrig flytta sin stop loss så att man tillåter en större förlust än tidigare.

Även vid trailing stop kan man använda fasta procental för att sätta ut sin stop. Man kan då till exempel börja med en vanlig stop loss som ligger 5% under inköpsnivån på en aktie. Man köper aktien på 101 kr och sätter stop lossen till 96 kr Sedan går värdepappret upp till 106 kr så att man har 5% vinst.

Då kanske ens regler säger att man ska börja traila sin stop loss till 5% under högsta nivån sedan inköpet. I detta fallet blir det 101 kr. Verkställs i så fall stop lossen så går man plus minus noll (minus courtage och slippage) istället för att riskera en förlust på 5 kr per aktie.

Skulle aktien istället fortsätta att gå upp så flyttas också stop lossen upp hela tiden. Aktien kanske går upp till 120 kr för att sedan börja gå ner. Aktien blir då utstoppad på 114 kr (då 0,95×120=114).

Jag själv föredrar, som du kanske förstår av tidigare artiklar, att i stället använda mig av logiska stop loss nivåer enligt min diagramanalys även när det gäller att sätta ut trailing stop losser. Går aktien upp enligt ovanstående exempel så flyttar jag istället upp stop lossen allteftersom att olika stödnivåer bildas.

Här gäller det att du själv använder den metod som du tycker passar bäst in i din situation.

Det viktiga är att du tänker igenom dessa frågor och skapar dig ett rikshanteringsregelverk som du sedan strikt följer.

Happy trading.

Handelsbanken Trailing stop loss
Handelsbanken Trailing stop loss