Home > Del 4: Hur stora positioner ska man egentligen ta?

Del 4: Hur stora positioner ska man egentligen ta?

 

Ett bra tradingsystem är absolut värdelöst utan ett bra system för positionshantering.

Även om man har gjort en mycket bra analys, har ett mycket bra tradingssystem och är totalt fokuserad och disciplinerad i sitt agerande riskerar man nämligen att förlora stora summor med pengar om man tar för stora positioner när man handlar. Risken är då dessutom stor att man sedan börjar chansa vilt, med ännu större positioner, för att kunna komma tillbaka. Då kan det gå fort. ”When in trouble, double” slutar förr eller senare oftast i en total katastrof. Alla större tradingskandaler som har skett genom åren har i princip inslag av detta beteende.

Förlustserier

Det är viktigt att förstå att även ett mycket bra handelssystem kan komma in i perioder med långa förlustserier. Det kan lätt bli både 5, 10 eller 15 stycken förluster i rad. Då gäller det att skydda sitt kapital så att man trots förlusterna har kapital kvar att handla för. En traders verktyg består nämligen av kapitalet. Utan kapital kan man inte agera. Då spelar det ingen roll om man har ett helt fantastiskt tradingsystem som över tiden skulle kunna ge en mycket bra avkastning om man inte har kapitalet, verktyget, kvar att handla med.

En vanlig fälla är också att man börjar med ett för litet kapital. Då tycker man kanske att man måste satsa i ordentliga positionsstorlekar för att ”det ska bli något”. Även om man har ett i längden superbt handelssystem så kan man alltså råka ut för en lång förlustserie i början. Har man då tagit för stora handelspositioner så riskerar man att mer eller mindre helt att radera ut sitt kapital och får då högst begränsad nytta av sitt annars kanske förstklassiga handelssystem.

Då är det mycket bättre att ta tradingpositioner på en nivå som är långsiktigt hållbart. Även om det frestar på tålamodet.

Det är viktigt att inse att storleken på dina tradingpositioner helt enkelt måste vara tillräckligt små för att du ska kunna förverkliga den långsiktiga avkastningspotentialen av ditt system.

Räkna procent

En hjälpmedel för att tygla sitt tålamod är att endast räkna den procentuella avkastningen på sitt kapital. Inte avkastningen i kronor. Att endast räkna procent är för övrigt viktigt att göra även om man har ett stort kapital att handla med.

Lyckas man åstadkomma en bra procentuell avkastning på sitt kapital under ett  relativt begränsat risktagande så har man sedan mycket bra utsikter att nå långsiktig framgång med sin trading. Den stora ”hemligheten” för att bli en vinnare med sin trading är nämligen att förlora så lite som möjligt när man har fel. Ett  enkelt sätt att komma en bra bit på den vägen är att alltid ta ”lagom” stora positioner.

Hur stora risker ska man då ta?

En rekommendation är att aldrig i någonsin i en enskild affär riskera mer än 3% av sitt totala tradingkapital. Riskerar man mer än så så är man ute på ett sluttande plan. Då är risken mycket hög att man förr eller senare kommer att råka ut för en förlustserie som allvarligt gröper ur ens kapital. Ibland ser man också att denna siffra anges till maximalt 2%.

Helst ska man dock ligga på mellan 0,5% till 1% förlustrisk på sitt totala tradingkapitalet från varje enskild position. Då ligger man på en bra nivå där även en lång rad av förluster inte riskerar ens trading existens.

Med förlustrisk menas i detta sammanhang hur mycket man förlorar, inklusive förväntat slippage, om man får ta en förlustaffär på grund av sin stop loss. (Slippage är skillnaden mellan den kurs man tror att man ska kunna handla på och den kurs man i själva verket kunde handla på.) Har man till exempel ett kapital på 500 000 kr att handla för så innebär 1% av detta 5 000 kr. Således, om man har en money management begränsning på 1%, så ska en stop loss högst kunna orsaka en förlust på 5 000 kr inklusive transaktionskostnader och annat slippage.

Köper man i detta exempel en aktie för 100 kr styck och har en stop loss på 96 kr där slippage bedöms till 1 kr per aktie så blir förlustrisken 5 kr, 100 minus 96 minus 1 kr, per aktie. Då kan man högst köpa 1000 aktier, det vill säga 5000 delat på 5, i denna position. Enkel matematik, men mycket kritisk för en traders långsiktiga framgång. Utmaningen är emellertid ofta att göra enkla saker regelbundet.

Låter man varje enskild position innebära en förlustrisk på 1,0 procent av ens kapital så kommer en förlustserie på tio förluster i rad åstadkomma en reducering av ens kapital med 9,6 procent. Inte 10 procent, för efter första förlusten tar man en position vars förlustrisk motsvarar 1 procent av 99 procent av det ursprungliga kapitalet och så vidare. Använder man sig av förlustrisk på 0,5 procent så orsakar en sådan förlustserie istället en reducering på endast 4,9 procent.

Ligger man istället på till exempel en förlustrisk på till exempel 7 procent av ens kapital på varje enskild position så kommer en förlust serie på 10 gånger mer än halvera kapitalet. För att därifrån komma upp i utgångsläget igen krävs en avkastning på över 100%. Det kan vara en svår uppgift. I grafen nedan åskådliggörs med vilken acceleration vinstkravet ökar för att komma tillbaka till utgångsläget med ökad förlust. Ökningen på vinstkravet är logaritmiskt.

Vinstkrav vid förlust

Risken är då också överhängande att man börjar chansa och överge sin tradingplan för att försöka komma igen. Det är brukar sällan sluta väl. Och skulle ett sådant chansartat handlande lyckas så har man bara lärt sig ett felaktigt beteende. Då blir nästa smäll istället desto kraftigare…

En förlust på till exempel 10 procent kräver en avkastning på 11 procent för att man ska komma tillbaka till ursprungsläget. En förlust på 70 procent kräver istället en avkastning på 233 procent. En förlust på 90 procent kräver en avkastning på 900 procent…

Andra positionshanteringsstrategier

En bra start för att ha en genomtänk och långsiktigt hållbar strategi för sin positionshantering är alltså att varje position maximalt får innebära en förlustrisk på nivån 0,5 till 1 procent av det totala tradingkapitalet.

Man kan sedan också bygga ut sin positionshantering med lite kompletterande strategier.
Ett alternativ man kan överväga att bygga in i sin strategi är att om man får många förluster i rad så ska man radikalt ta allt mindre och mindre positioner. Man kan till exempel då halvera positionsstorleken efter varje förlust. När man sedan börjar göra vinstaffärer igen så ökar man på sina postionsstorlekar allt eftersom. Detta är alltså raka motsatsen till de ofta katastrofala ”When in trouble, double-”, eller så kallade Martingale-, strategierna.

En annan liknande strategi är att om det går dåligt så tar man ett avbrott i sin handel och gör något annat. Man stänger då alla sina positioner tar istället till exempel en promenad. Eller så kanske man till och med åker bort och på en spontan semester.

Det är också av största vikt att man tar väl hand om sig själv om det går dåligt. Skäm bort dig själv lite. Gör något roligt. Rensa hjärnan. Sedan kommer du vara i betydligt bättre mentalt skick att disciplinerat kunna börja handla igen.

När det däremot går bra för din trading så ska du fortsätta att handla. Ta inte semester då. Går det bra så betyder det nämligen att ditt tradingsystem, ditt sätt att handla, är i fas med marknaden. Då gäller det att passa på. Det är då du ska utnyttja de goda förutsättningarna som finns i marknaden för just ditt sätt att agera. Att ta semester är bättre att göra någon annan gång.