Home > Del 6: Att handla ”värde” – Metod och Strategi för både trend och konsolidering

Del 6: Att handla ”värde” – Metod och Strategi för både trend och konsolidering

Kursplan artikelserie om Volume Profile och Auktionsmarknadsteorin

Del 6: Att handla ”värde” – Metod och Strategi för både trend och konsolidering

Baserat på all den kunskap som vi har presenterat i de tidigare publicerade artiklarna så kan man nu börja bygga på sin specifika strategi för handel i marknaden. Vi kommer i denna artikel presentera de absolut viktigaste grundbultarna i vårt sätt att ”läsa” marknaden. Fördelen med vår strategi är att den passar för alla marknader (med relativt god likviditet) och att den ständigt anpassar sig till rådande marknadsklimat, till skillnad mot en mängd andra strategier som endast presterar i trendande marknadsklimat. Auktionsprocessen gäller i alla tidsperspektiv vilket gör att detta sätt att analysera marknaden lämpar sig väl oavsett om du är daytrader, swingtrader eller positionshandlar ur ett ännu längre perspektiv. Auktionsmarknadens ”renlighet” och relevans är universal.

Balans eller obalans – Vart finner vi värde?

Den absolut viktigaste frågan att ställa sig om man väljer att beskåda marknaden ur vårt perspektiv är, vart finner vi värde? Värde är funnet när marknaden gör 80-100 % rotationer av tidigare prissving. Om man är tekniska analytiker så brukar man refererar till detta som en konsolideringfas men vår term är att marknaden har funnit balans (eller värde) som den roterar kring. Balans är funnen när marknadens aktörer, både säljare och köpare, har enats om ”rättvisa” priser och här börjar karaktären av ett värdeområde (den blå profilen i våra grafer) ta form. I detta skede är auktionsmarknaden extremt effektiv i uppfyllandet av sitt syfte att underlätta handel för sina deltagare. Som vi tidigare har nämnt, så strävar nämligen alla marknader efter balans mellan utbud och efterfrågan.

Marknadens aktörer har funnit värde och roterar kring detta. Detta blir extremt tydligt genom användning av Volume Profile där man tydligt kan följa volymomsättningen per prisnivå.
Marknadens aktörer har funnit värde och roterar kring detta. Detta blir extremt tydligt genom användning av Volume Profile där man tydligt kan följa volymomsättningen per prisnivå.

Motparten till en balanserad (konsoliderande) marknad är en trendande marknad, där vi vanligtvis använder termen obalanserad. En obalanserad auktionsmarknad är ineffektiv i sitt syfte att underlätta handel eftersom det råder delad uppfattning om ”rättvisa” priser. En obalanserad/trendande marknad är sökande efter nytt värde och strävar efter att åter finna balans. Även i dessa marknadsfaser så gör sig analysverktyget Volym Profile extremt användbart där värdeområdet är asymmetriskt med flera ”bulor” av volym. Dessa två faser är de viktigaste bitarna i vårt koncept och om man lär sig att effektiv och snabbt identifiera skillnaden mellan dessa marknadsfaser och ”glappet” mellan dem så har man kommit en god bit på vägen.

Marknadens aktörer är sökande efter nytt värde och balans. Även här har man stor användning av Volume Profile då man enkelt kan följa volymdistributionen och tidigt skaffa sig en uppfattning om ”glappet” mellan balans/obalans.
Marknadens aktörer är sökande efter nytt värde och balans. Även här har man stor användning av Volume Profile då man enkelt kan följa volymdistributionen och tidigt skaffa sig en uppfattning om ”glappet” mellan balans/obalans.

Balans och obalans – Två strategier för två olika marknadsfaser

Den främsta edgen med vårt sätt att beskåda marknaden är att vi har en separat strategi för de båda marknadsfaserna och på så vis enkelt kan anpassa oss till rådande marknadsklimat. Majoriteten av alla strategier är trendföljande och en stor del av de resterande är inriktade på att handla konsolideringsfaser. Problemet om man endast använder sig av en trendföljande strategi är att man vanligtvis får härda ut ansenliga ”drawdowns” under de perioder när marknaden är förhållandevis stillastående eller pendlar inom ett range. Strategier anpassade för stillastående marknaden misslyckas å andra sidan i trendande faser. Faktum är att marknaden vanligtvis är balanserad mer och oftare än den är obalanserad, varför det kan vara väldigt kostsamt att enbart ”jaga” trender. En annan nackdel med trendföljande strategier är att det är extremt svårt att prognostisera vart och när en trend faktiskt börjar och slutar, vilket ofta leder til att man köper rekyler betydligt längre än vad man borde.

Trade2Fade har istället två separata strategier, en anpassad för balanserade marknadsfaser (konsolideringar) och en anpassad för obalanserade faser (trender). Båda dessa rymms inom ramarna av vårt koncept med fokus på Auktionsmarknadsteorin och effektiv användning av analysverktyget Volume Profile. Vårt huvudfokus är att handla balans och där utnyttja kunskapen om värdeområdet. Enligt vår erfarenhet så är marknaden balanserad över 80 % av tiden, vilket är förklaring nog för att inrikta sig på konsolideringar snarare än trender. Men den främsta anledningen till att handel omkring värdeområden är betydligt effektivare och erbjuder högre sannolikhet för positivt utfall är för att man har en tydlig referens att förhålla sig till. När priset söker sig utanför rådande värdeområde så handlar vi med förväntan att priset ska söka sig tillbaka mot rådande värdeområde och till dess andra extrem. Vi utnyttjar existerande lågvolymsområden utanför värde, som vi extraherar från Composite Profile. Dessa används effektiv som stöd- och motståndsnivåer eftersom de i allt större utsträckning tenderar att ”avvisa” priset och därmed lämpar sig väl för entries. Baserat på vår erfarenhet så är den typen av möjligheter de med högst sannolikhet och bäst kalkylerad Risk/Reward.

Exempel på bra handelsmöjligheter i en balanserad marknadsfas. Här lönar det sig att gå emot och ”fada” rörelser utanför värde med förväntan att priset åter kommer söka sig tillbaka mot värde.
Exempel på bra handelsmöjligheter i en balanserad marknadsfas. Här lönar det sig att gå emot och ”fada” rörelser utanför värde med förväntan att priset åter kommer söka sig tillbaka mot värde.

När marknaden å andra sidan är uppenbart obalanserad och rör sig riktat upp eller ner, så använder vi oss av klassisk trendföljande strategi; köp rekyler och sälj bounces. Det lönar sig sällan att försöka ”fada” en obalanserad marknad eftersom obalans betyder att antingen säljare eller köpare har tagit kontroll över marknaden. Vi försöker alltid följa rådande trend tills det är uppenbart att marknaden åter börjar visa tecken på att finna balans. I dessa skeden kommer Composite Profilen till extremt stor användning, där man redan innan kan skaffa sig en uppfattning om vart det är sannolikt att trenden kommer sluta. När marknaden är obalanserad så söker den sig vanligtvis till ett annat högvolymsområde, där den åter finner balans. På så vis kan man söka efter potentiella prisintervall där det är sannolikt att trenden kommer upphöra och balans åter skapas mellan utbud och efterfrågan.

När marknaden är obalanserad så lönar det sig att gå med rådande trend genom att köpa rekyler eller sälja bounces. I dessa lägen vill man inte gå emot priset och försöka ”fada”.
När marknaden är obalanserad så lönar det sig att gå med rådande trend genom att köpa rekyler eller sälja bounces. I dessa lägen vill man inte gå emot priset och försöka ”fada”.

Själfallet finns det betydligt fler faktorer att ta hänsyn till för att lyckas med sin handel, men genom att ständigt adaptera om till rådande marknadsförutsättningar så har man möjligheten att prestera bra oavsett marknadsfas. Att med precision hantera såväl konsolideringar som trendfaser skapar en betydande EDGE i dagens annars oförutsägbara marknadsklimat. En ytterligare fördel med att beskåda marknaden ur vårt perspektiv är att du ständigt bygger din analys och handel på uppdaterad och aktuell information som sekund för sekund följer marknadens utveckling. Informationen är dessutom väldigt tillförlitlig och objektiv då den bygger på vad som faktiskt sker/har skett.