Home > Del 7: Trade2Fade´s mjukvarulösning för Volume Profile Charting

Del 7: Trade2Fade´s mjukvarulösning för Volume Profile Charting

Kursplan artikelserie om Volume Profile och Auktionsmarknadsteorin

Del 7: Trade2Fade´s mjukvarulösning för Volume Profile Charting

Trade2Fade´s strategi och analys grundar sig i omfattande volymanalys och bygger på  det robusta analysverktyget Volume Profile Charting. Till skillnad från den traditionellt och ofta begränsade horisontala volymanalysen, där man studerar volym per tidsenhet, så bygger Volume Profile på den vertikala skalan, volym per prisenhet. Detta skapar en extra dimension att använda sig av i sin analys och ger upphov till ökad förståelse för marknadsaktörernas beteenden, bättre träffsäkerhet i sin handel och snabbare anpassning till rådande marknadsklimat.

Volume Profile
Volum Profiles två främsta beståndsdelar – Värdeområdet (dem blå profilen till vänster) och Composite Profile (den vita ”volymkartan” till höger)

Vår unika typ av mjukvara består av två separata delar, kombinerade för maximal synergi. Kombinationen består av  en underliggande chartingplattform med stöd för Volume Profile från Market Delta och robust och tillförlitlig realtidsdata från DTN IQFeed. Båda företagen är av amerikansk härkomst och ledande inom respektive marknadsområde.

iQFeed   Market Delta

DTN IQFeed tillgodoser robust och realtidsuppdaterad datafeed och Market Delta en modern och tillförlitlig plattform med stöd för analysverktyget Volyme Profile charting.

Våra grafer är specialutformade med en modern layout och och en enorm mängd olika funktioner och verktyg för analys. Utöver ett urval av de vassaste tekniska verktygen och indikatorerna så är graferna skräddarsydda för avancerad volymanalys och användning av den vertikala volymskalan, Volume Profile.

Vi vill passa på att förtydliga att vårt koncept till stor del bygger på effektiv användningen av ovan nämnda mjukvarulösning för volymanalys. I Sverige är konceptet fortfarande förhållandevis okänt men i delar av USA, London och andra betydande områden inom finanssektorn så är kännedomen om Volume Profile mycket mer omfattande och används flitigt av de större aktörerna på marknaden. Mjukvaran är alltså en mycket viktigt del i vår annorlunda marknadsbeskådning där en helt ny värld av möjligheter öppnar sig.

Läs gärna detta inlägg och Tony Ugrinas artikel om de okända ”Propfirmorna” i London och deras användning av de verktyg och marknader som vi på Trade2Fade använder och förespråkar!

Intressant artikel om Londons okända ”Tradingelit”

Är ni intresserad av att lära er mer och skaffa samma mjukvarulösning och grafer som oss på Trade2Fade, var vänlig klicka på följande länk!

Datafeed, plattform och grafer!