Home > Dow Theory – Förstå grundpelarna i analysmetoden

Dow Theory – Förstå grundpelarna i analysmetoden

Dow Theory är en form av teknisk analys som utvecklades under 1900-talets början. Analysmetoden bygger på några grundpelare och lär användaren känna igen trender på ett enkelt sätt.

Innan vi går in på grunderna i Dow theory är det viktigt att presentera dess två huvudsakliga antaganden, nämligen att marknadsmanipulation i längden inte är möjlig och att index diskonterar all tillgänglig information i dagsläget.

Manipulation av huvudtrenden är inte möjlig i längden. Det går att manipulera en enskild aktie och även börsindex mycket kortsiktigt men aldrig huvudtrenden eller marknaden som helhet.

Vad som menas med att index diskonterar all information är att allt som går att veta om börsindex är reflekterat i priset. Priserna motsvarar summan av alla marknadsaktörers förväntningar, ränteförändringar, rapportförväntningar och produktförbättringar.

Marknadsrörelser

Dow Theory identifierar tre typer av marknadsrörelser: Huvudtrenden, den sekundära trenden och intradagsrörelser. I huvudtrenden finns det också tre stadier av marknadsrörelser som ser ut på olika sätt.

Huvudtrenden är den stora trenden som varar i några månader till flera år. Hur länge går inte exakt att säga tills den vänder. Rörelser i huvudtrendens riktning åtföljs oftast av stigande volym.

Ett sätt som man kan identifiera huvudtrenden på är genom att se om indexet gör högre toppar och högre bottnar för perioden man tittar på genom att dra en linje från den lägsta bottennoteringen till den näst lägsta utan att linjen skär några andra priser.

Det omvända gäller för att hitta en nertrend, det vill säga att man vill att aktien ska göra lägre toppar och lägre bottnar ju längre tiden går.

Denna metod kan användas för att känna igen alla typer av trender enligt Dow Theory.

Den sekundära trenden är rörelsen som sker mot huvudtrenden, den så kallade ”rekylen”. Den åtföljs oftast av lägre volym än rörelser i huvudtrendens riktning och rekylerar oftast med 1/3 till 2/3 av den tidigare upp- eller nedgången. Sekundära rörelser tenderar också att vara snabbare och kortare än rörelser i huvudtrendens riktning.

Intradagsrörelser är svåra att förutspå och är ganska slumpmässiga. Det går att säga någonting om ifall volatiliteten har ökat eller minskat genom att titta på intradagsrörelser men bara genom att titta på flera dagar tillsammans.

Stadier i huvudtrenden

Sedan har vi de tre stadier i huvudtrenden som går att känna igen enligt Dow Theory. Det första stadiet i en uppgång är fortfarande präglat av pessimism då vanliga investerare fortfarande är utanför marknaden och dåliga nyheter haglar tätt. Det är i detta stadium eller efter som börsen hittar en botten och sedan vänder upp.

I en nedåtgående marknad är det distribution som markerar dess början. ”Smart money” börjar sälja av aktier till allmänheten och det ekonomiska läget är fortfarande bra. trots detta börjar börskurserna falla och nedgången får fäste.

Det andra stadiet i huvudtrenden är den längsta och största uppgångsfasen där fundamenta är som bäst, värderingarna ökar och också det allmänna ekonomiska läget. Förtroendet för marknaden börjar komma tillbaka och nästan alla aktier stiger. I en nedåtgående marknad är läget i stort sett det omvända.

Det tredje stadiet i en uppgång kännetecknas av överdriven spekulation, tilltagande inflation och ett stagnerande ekonomiskt läge. Förtroendet för marknaden är högt, värderingarna är skyhöga och alla är fullinvesterade.

I en nedåtgående marknad är det tredje stadiet då total pessimism råder och investerare säljer aktier även om de är lågt värderade för att täcka upp förluster eller överbelåning. Dåliga nyheter haglar tätt och marknaden fortsätter ner tills de dåliga nyheterna är inprisade.

Dow Theory