Home > En traders viktigaste frågeställningar för en EDGE i marknaden

En traders viktigaste frågeställningar för en EDGE i marknaden

Det är de frågorna som du kan besvara med hög träffsäkerhet som kommer att skapa din framtida EDGE i marknaden. Att lägga allt för mycket energi och tankekraft åt att försöka besvara de frågor, som du ändå aldrig kommer kunna svara rätt på (eller åtminstone svara med tillräckligt hög sannolikhet för att det ska spela någon roll) är bortkastat tid. Du måste börja bygga din modell kring de saker som du vet (åtminstone tillräckligt bra) och sluta fokusera på frågeställningar som saknar bra svar.

Nedan tänkte jag summera de vanligaste frågorna och tala om vilka som går att besvara och vilka som faktiskt inte går att ge ett tillräckligt bra svar på och som man helt enkelt får acceptera att så är fallet. Jag utgår ifrån mitt perspektiv på marknaden och vad jag tycker är logiskt, men stöd från Auktionsmarknadsteorin.

Frågetecken

 

OM?
Kommer traden komma av sig och utvecklas som du vill? ”Om?” är en fråga som allt för många fokuserar allt för mycket på. Faktum är att du helt enkelt inte vet, OM din trade kommer utvecklas som du vill. Trading är ”A game of probabilities and not certainties” och vid varje given trade så är sannolikheten densamma som om du singlar slant, dvs 50/50 för vinst eller förlust. Då kanske någon hävdar, ”men denna specifika setup genererar vinstsignaler 75 % av alla tillfällen historiskt sett. Har jag då inte 75 % chans för vinst på denna enskilda position?” Svaret är NEJ. Om du endast tittar på ett specifikt tillfälle så kommer du antingen att sälja med vinst eller sälja med förlust och oavsett hur det har sett ut bakåt i tiden, är sannolikheten 50/50 för det här givna tillfället. Självklart kan du även gå break-even, men eftersom din affär även har kostat pengar i form av courtage (eller liknande), så kommer den ändå räknas som en förlust, då du faktiskt har förlorat pengar totalt sett.

Allt för många traders fokuserar på OM just denna trade kommer blir en vinst och ger affärens utkomst allt för mycket relevans. Denna setup kan ha varit din absoluta favorit och alla tecken pekade på att vi skulle upp, men trots det så gick kursen ner och du fick se din stop-loss bli träffad med en rejäl förlust. Din EDGE ligger inte i huruvida du har rätt just denna gång, utan om du har rätt tillräckligt ofta för att din modell ska gå ihop totalt sett över tid. Det tänk som du istället behöver bygga upp är; ”jag vet att den här traden kommer lyckas ca 80 % av alla tillfällen om jag baserar mina resultat på en stor mängd data, t.ex 1000 tillfällen, men är ödmjuk för att just detta tillfälle kan innebära en förlust och inte betyder något i det långa loppet. Jag kommer bara fortsätta göra vad jag gör, eftersom jag vet att min metod är tillräckligt bra, över tid”.

Slutsats: du bör alltså fokusera på din långsiktiga EDGE och inte ge ETT enskild tillfälle allt för mycket relevans.

HUR?
HUR kommer din trade att spela ut sig? Kommer resan att vara kort, snabbt och spikrak eller kommer det ta lång tid och du kommer att få genomlida långsamma prisrörelser och ”choppande” kring din entry? Efter att ha spenderat en hel del tid i marknaden och sett en enorm mängd olika situationer utspela sig så är min slutsats att HUR priset kommer göra sin resa ligger ingen större EDGE i att försöka prognostisera.

Självfallet kan man alltid nyttja gamla knep som att låg volatilitet OFTA leder till hög volatilitet, handel under sessionens huvudtimmar (morgon och förmiddag för mina huvudmarknader) OFTA omsätter mer volym, vilket OFTA leder till större rörelser, nyhetsflödets relevans osv. Detta kan hjälpa och stämmer från och till men faktum är att träffsäkerheten i dessa prognoser inte är tillräckligt hög för att det ska skapa en naturlig EDGE i det långa loppet. Du kommer inte kunna prognostisera HUR en prisrörelse kommer spela ut sig tillräckligt rätt, tillräckligt ofta för att det ska skapa denna EDGE. Ibland går det fort och rörelsen är snabbt och spikrak, precis som du önskar, och ibland tar det tid och marknaden testar din styrka som trader genom att ”choppa” runt kring din entry, innan traden till sist kommer av sig åt rätt håll.

Slutsats: frågan ”HUR?” hänger mycket samman med elementet TID, ett element som jag försöker lägga så lite fokus som möjligt på. Tid är endast auktionens yttersta ramverk och att lägga allt för mycket fokus på just tidsfaktorn skapar ingen naturlig EDGE i marknaden.

I nästa del av artikel kommer jag besvara ytterligare tre vanliga frågor, nämligen ”NÄR?”, ”VAR?” och ”VARFÖR?” och belysa vilka av dessa som man bör fokusera mer på för att skaffa sig en naturlig EDGE i marknaden.

World Capital Markets – Sveriges första analysprodukt baserad på Volume Profile

World Capital Markets är ett exklusivt marknadsbrev som går ut genom e-post i PDF-format. Produkten är Sveriges första baserad på analysverktyget Volume Profile och består av aktuella marknadsuppdateringar, konkreta handelscase och teoretisk utbildning om de finansiella marknaderna. Fokus ligger på några av de populäraste och mest likvida marknaderna i världen, The World Capital Markets. Däribland finner ni OMXS 30, Dax, S&P500, Guld, Silver, Crude Oil och några fler.

Under en begränsad period så erbjuds produkten helt gratis. För att starta er prenumeration så behöver ni endast besöka Worldcapitalmarkets.se och signa upp er e-postadress på förstasidan, så kommer ni mottaga brevet helt utan kostnad direkt i er inkorg.

Prenumerera →