Home > Event > Förelsäsning av Dag Müller och Richard Falkenhäll från SEB

Förelsäsning av Dag Müller och Richard Falkenhäll från SEB

I samband med att SEB publicerar tertialrapporten Currency Strategy den 23 januari tar banken tillfället att presentera sin syn på den globala makrobilden i ett tre- sexmånaders perspektiv för STAF.

Rapporten kommer att presenteras av Richard Falkenhäll, makroekonom på SEB, med hjälp av Dag Müller, teknisk analytiker, och Karl Steiner kvantanalytiker, som alla arbetar inom SEB FX Research.

Det tekniska och det kvantitativa perspektivet spelar till en viss del in i bankens totala syn på “G-10 valutorna” inklusive DKK och ett urval av Emerging Markets valutor, men tyngdpunkten i presentationen kommer dock att utgå från mer fundamentala drivkrafter kompletterade med tekniska och kvantitativa argument för (eller emot) bankens övergripande syn på valutamarknaden.

Anmälan

För att delta på föreläsningar krävs medlemskap i STAF, som ger trevliga träffar med andra personer med stort intresse för teknisk analys, tillgång till ett bra nätverk och möjlighet att få träffa bra och välkända personer inom teknisk analys.

Kvalifikationer för medlemskap är antingen att man är professionell aktör (analytiker, daytrader etc.) eller att man genomför utbildning i STAFs regi och gör ett inträdesprov. Nya medlemmar som ska göra prov är välkomna på träffar även innan utbildning och prov har genomförts.

Ej medlem i STAF?

Har du ett starkt intresse för teknisk analys och är ännu inte medlem i STAF, finns möjligheten att gå på denna föreläsning utan medlemskap.

E-posta ditt namn till event [at] tradingportalen.com med ämne STAF.