Home > Friskrivningsklausul

Friskrivningsklausul

Vem vi är, hur arbetar vi, hur vi tjänar pengar, riskerar varningar och ansvarsfrånvaro

Vilka är vi?

Denna webbplats ägs av Investoo Group.

Kan du ge mig råd?

Tyvärr kan vi inte ge dig råd om vilken mäklare som ska använda, när du ska investera , hur mycket du ska investera eller vad du ska investera i. Läs vår riskvarning och ansvarsfriskrivning (nedan) . Jag är fortfarande osäker efter att du har använt vår sida, det vore en bra idé att få oberoende råd från en kvalificerad professionell finansiell rådgivare .

Hur tjänar du pengar?

Vår webbplats är gratis för dig att använda. I stället för att debitera dig för att använda vår webbplats, tjäna pengar från mäklare och affärspartner med vilka vi har kommersiella arrangemang . Detta kan ske på ett antal sätt; till exempel när du klickar på en knapp och går vidare till en mäklare webbplats eller när du öppnar ett konto hos den mäklaren .

Våra mäklare och jämförelser får inte lista eller jämföra alla relevanta mäklare, utbyten eller investeringar och är som standard beställd med hänvisning till våra kommersiella avtal om inget annat anges . Vi kan lista produkter eller mäklaresom vi inte tjänar pengar på , och du kan identifiera dem eftersom de kommer att visas utan en ” knapp ” eller i en annan färg .

Mäklare och andra s ervice leverantörer kan också betala oss att annonsera på vår webbplats, eller att funktionen i vår e-post, vet hur guider och / eller artiklar.

Genom att använda vår webbplats accepterar du att vi tar emot och behåller avgifter från våra affärspartners.

Hur använder du mina data?

Vänligen se vår sekretesspolicy för personuppgifter.

Vill du veta mer?

Om du vill ha mer information eller har några frågor, tveka inte att kontakta dig via e-post på [email protected] .

Riskvarning

Investeringar är spekulativa och har en hög risknivå. Varje investering är unik och innebär unika risker.

Vid handel i aktier och andra förhandlingsbara värdepapper är ditt kapital i riskzonen.

Cryptocurrencies kan fluktuera allmänt i pris och är därför inte lämpliga för alla investerare. Handels cryptocurrencies får inte övervakas under ditt inhemska regelverk. Ditt kapital är i fara.

CFD och andra derivat är komplexa instrument och har hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. Du bör överväga om du förstår hur en investering fungerar och om du har råd att ta hög risk att förlora dina pengar. CFD och derivathandel kan inte vara laglig i ditt hemland. Vänligen kontrollera lagenligheten av din valda investering innan du investerar.

I samtliga fall är inte prestanda en indikation på framtida resultat. Handel historia presenteras kan vara mindre än 5 år om inte annat anges och får inte räcka som underlag för investeringsbeslut. P Rices kan gå ner liksom upp, priserna kan variera kraftigt, du kan utsättas för valutakursförändringar och du kan förlora hela eller mer än det belopp du investerar. Investeringar är inte lämpliga för alla , så var god försäkra dig om att du har förstått de risker och juridiska omständigheter som är inblandade. I f du är osäker, söka oberoende ekonomiska, juridiska, moms och / eller redovisning rådgivning. Den här webbplatsen tillhandahåller inte investerings-, finans-, juridisk, skatte- eller bokföringsrådgivning.

B e medveten om att din användning av denna webbplats och / eller dess funktioner, handel med en viss investering och / eller att ingå ett förhållande till en viss mäklare eller utbyte kanske inte överensstämmer med lagar, regler eller andra lagkrav i ditt land eller hemviststat. Denna webbplats är inte avsedd att användas i jurisdiktioner där de beskrivna handeln eller investeringarna är förbjudna och endast får användas av sådana personer och på sådana sätt som är lagligt tillåtna.

Inte alla mäklare och utbyten som nämns på denna webbplats kommer att regleras i ditt land eller bosättningsort, och dina investeringar kan inte kvalificeras för investerarskydd . Var vänlig och gör din egen due diligence.

Vi kan inte och kan inte garantera att din användning av denna webbplats och / eller någon av dess funktioner kommer att generera vinster . Alla åsikter, nyheter, recensioner, forskning, analys, priser eller annan information som finns på eller tillhandahålls via denna webbplats (inklusive i samtal, e-postmeddelanden, LiveChat, SMS eller andra former av kommunikation) tillhandahålls på samma sätt som generell marknadskommentarer och / eller yttrandeförklaringar.Informationen kan inte vara fullständig, exakt eller uppdaterad och kanske inte lämplig för varje enskild person, och heller inte vara en lämplig grund för ett investeringsbeslut.

varning

Utan att det påverkar användarens användarvillkor , använder du webbplatsen och bekräftar och godkänner följande.

Du använder denna webbplats och informationen som tillhandahålls på eller via denna webbplats och / eller dess funktioner (inklusive information som tillhandahålls i samtal, e-postmeddelanden, LiveChat, SMS eller andra former av kommunikation) på egen risk. I den utsträckning som tillåts enligt gällande lag, ska denna webbplats, dess ägare, operatörer och dotterbolag och dess och deras respektive anställda och tjänstemän inte vara ansvariga för någon kostnad, förlust, ansvar eller kostnad som du eller någon annan åberopar som en följd av att du använder eller förlita sig på (eller inte kunna använda eller förlita sig på) denna webbplats och / eller någon av dess relaterade funktioner, ingå ett förhållande till någon mäklare eller utbyte eller handel med någon investering (inklusive för att undvika tvivel men utan begränsning , direkta, indirekta, följd- och / eller ekonomiska förluster).

Ingen representation, garanti, åtagande, försäkring eller garanti (uttrycklig eller underförstådd) görs eller ges med avseende på tillgänglighet, tillräcklighet, noggrannhet, fullständighet, rimlighet eller lämplighet av någon av de uppgifter eller yttranden som lämnats eller uttryckts på eller via denna webbplats och / eller dess funktioner (inklusive i samtal, e-postmeddelanden, LiveChat, SMS eller andra former av kommunikation (om tillämpligt)). Innehållet och funktionerna på denna webbplats kan korrigeras eller ändras när som helst, utan förvarning eller orsak. Det finns ingen skyldighet att meddela dig eventuella rättelser eller ändringar.

Observera att några av länkarna på denna sida kan leda dig till tredje parts webbplatser, varav några är marknadsföringsförbund och / eller affärspartners på denna webbplats och / eller dess ägare, operatörer och dotterbolag. Trots något sådant förhållande accepteras inget ansvar för uppförande av någon tredje part eller innehållet eller funktionaliteten hos deras webbplatser eller applikationer. En hyperlänk till eller positiv referens till eller granskning av en mäklare eller utbyte ska inte förstås vara en godkännande av den mäklaren eller utbytes produkter eller tjänster. Handel med eller via en mäklare eller utbyte kommer att omfattas av den mäklare är eller byta användarvillkor eller företag och avgifter / provisioner kan betalas. Se till att du har läst och förstått villkoren före handel .

Allt innehåll på denna webbplats tillhör Investoo Group , om inte annat anges. När det är delat eller anpassat måste innehållet åtföljas av lämplig kredit till denna webbplats med länkar eller hypertexter som leder till denna webbplats . Alla tredje parts ägda innehåll som visas på denna webbplats är föremål för rättigheter för respektive ägare och tillämplig användning och re distributionsregler.