Home > Gannskolan del 2: Pris- och pivotnivåer med hjälp av Gannhjulet

Gannskolan del 2: Pris- och pivotnivåer med hjälp av Gannhjulet

I dagens del av Gannskolan ska vi titta på hur priset av en tillgång förhåller sig till Gannhjulet samt hur man kan tänka kring nivåer och cykler även i detta avseende. Vad är viktigast, stängningspriset eller dagens högsta och-/eller lägsta? Häng med, det är dags att förkovra sig ytterligare!

Gannskolan

 

Många tittar på stöd och motstånd i en graf och drar trendlinjer, och gör man det med framgång ska man så klart fortsätta så. Det finns dock situationer när det inte längre finns några stöd och motstånd av signifikans. Ett exempel är en aktie eller annan tillgång som sätter nya All time highs eller en tillgång som är på väg åt andra hållet med kraft. I dessa situationer, och så klart även i andra fall kan man använda sig av Gannhjulet för att hitta potentiella stöd och motstånd.

Vi tar fram vårt Gannhjul och fokuserar än en gång främst på våra olika väderstreck, rakt upp i nordlig riktning på hjulet hittar vi exempelvis värdet 116, till nordväst 121, väst 127 osv

Gannhjulet (Square of 9)
Gannhjulet (Square of 9)

Hur kan man använda Gannhjulet för att kalkylera stöd och motstånd?

Till att börja med använder vi för enkelhetens skull i detta läge ett exempel som passar bra in med Gannhjulet innan vi komplicerar till det hela något.

I grafen nedan på Royal Gold har vi lagt ut samtliga värden på Gannhjulets alla väderstreck mellan toppen i september 2012 på $101 och botten på $25 tidigare i år. I fallet med denna aktie råkar (eller!) dessa värden ligga på samma linje på Gannhjulet på motsatt sida om värdet 1, dvs i en 180 graders vinkel. Värdena som ligger på samma linje står i starkare relation till varandra än övriga linjer, som dock inte är oviktiga de heller.

Ni kan relativt tydligt i grafen på Royald Gold se på hur mer eller mindre samtliga Gannlinjer vid en eller annan tidpunkt har fungerat som stöd eller motstånd. Eftersom talen på Gannhjulet är fixa kan man rent praktiskt, när man söker stöd och motstånd, lägga in talen från Gannhjulet som horisontella linjer i grafen för det aktuella prisintervallet. Enkelt och inte mycket beräkningar heller!

Royal Gold dagsdiagram
Royal Gold dagsdiagram

Hur förhåller sig priset till cykler?

Nu har vi i Royal Gold verkligen hittat en aktie som gör saker och ting lite enklare för oss. Då priset på toppen 2012 träffar rakt på ett av våra väderstreck. Toppen $101 ligger på den sydöstra kardinalen (SE) och eftersom botten den 25 juni 2013 ligger väldigt nära $37 som ligger på samma linje som $101 och på samma sida mitten på Gannhjulet så har vi en potentiell träff. Det vill säga en komplett cykel som ligger i 360 graders vinkel. Detta blev sedermera bekräftat då priset vände.

Nästa topp av dignitet infaller den 13 augusti 2014 strax ovanför $81 som också ligger 180 grader om $37! Ytterligare en cykel kan misstänkas vara klar vilket även det blev bekräftat efterhand. Om vi nu tittar riktigt noga på var priset kom in den 25 juni 2013 så har vi en lågpunkt på $38.63, vilket ju är $1.63 innan $37 som var den viktiga nivån. Toppen den 13 augusti 2013 träffar på $82.84, vilket är $1.84 från $81. Det är inte långt ifrån att vara ner på exakta decimalen till en perfekt 180 graders relation!

Från toppen vid $81 störtade sedan priset ner mot en lågpunkt i januari 2016, priset ja det landade på $25, ni som har ett Gannhjul kan enkelt stämma av hur det förhåller sig i relation till toppen på $81.

När det gäller cykler så letar vi helt enkelt efter prissamband på samma linje på Gannhjulet. I texten ovan redogörs för tre kompletta cykler som oscillerat mellan värden på samma linje på hjulet till 360 eller 180 grader.

Royal Gold dagsdiagram
Royal Gold dagsdiagram

Vilket pris ska man använda?

Det kan tyckas ganska självklart att pris är pris och så är det så klart. Samtidigt så talas det och debatteras huruvida man ska använda stängningskursen eller intradag högsta och lägsta. När det gäller de längre tidshorisonterna och det större cyklerna kan det vara bra att vara öppen för att både använda en graf med dot on close eller en klassisk High low graf då toppar och bottnar inte sällan föregås av kraftfulla rörelser som sedan tas tillbaka under dagen.

Man kan då ställa sig frågan hur relevanta dessa energiska rörelser är för analysen då det ofta är en hel del känslor i gungning i sådana lägen och kanske inte helt sällan dessutom manipulation. Ofta lämnar dessa dagar rejäla spikar efter sig i grafen. Dock inte sällan med en spik i närheten av en relevant Gann-nivå, vilket var fallet med SKF vid den senaste kvartalsrapporten.

SKFb dagsdiagram
SKFb dagsdiagram

Som ytterligare ett exempel kan vi se hur det förefaller som om grafen på SP500 nedan möjligen kommer ha visat sig fungera bättre med en ”dot on close” graf från botten den 11 februari än med en high low graf. När stängningskurs och högsta eller lägsta pris under en viktig dag inte varit i synk gäller det helt enkelt att ta detta i beaktande om stängningspriset sammanfaller med en Gann-nivå.

Toppen på stängningsbasis på 2 186 ligger i en 360 graders relation med 1 828 som var stängningskursen den 11 februari.

SP500 dagsdiagram stängningskurs
SP500 dagsdiagram stängningskurs

Summering

Vi har idag gått igenom hur man kan jobba med Gann och pris. Vi kommer att återkomma till både pris och tid i kommande artiklar. Framförallt ska vi försöka väva ihop dessa båda storheter till en kraftfull mix. Fast innan dess ska vi i nästa artikel gå igenom Elliott wave, en form av analys som bygger på antagandet att marknaden rör sig på ett visst sätt. Vad har detta med Gann att göra? En hel del kommer det att visa sig. Stay tuned!