Home > Gannskolan del 5: Ytterligare metoder från Gann

Gannskolan del 5: Ytterligare metoder från Gann

I dagens avsnitt av Gannskolan behandlas ytterligare några olika verktyg som många använder sig av och som kan användas som komplement eller ersätta vad vi hittills gått igenom. Vi lär oss idag bland annat om reaktionsdagar, Gannlinjer och avslutar med ett intressant fenomen som beskriver vid vilken del i en viss typ av fas man kan förvänta sig en kraftig acceleration i pris.

Gannskolan

 

Tidscykler

Gann handlar väldigt mycket om att förstå begreppet kring tid och cykler i marknaden. Han uttryckte sig bland annat i detta sammanhang om relationen med en cirkel. En cirkel är 360 grader och markerar en komplett fas. Därför är talet 360 och divisioner av talet 360 av intresse. De viktigaste divisionerna är 1/8, 1/4, 1/3, 3/8, 1/2, 5/8, 2/3, 3/4 och 7/8.

Man kan ju dividera själv, men eftersom Gann redan gjort jobbet behöver vi inte gå över ån efter vatten utan nöjer oss att konstatera att följande antal dagar är extra viktiga att håll koll på, räknat från en signifikant topp eller lågpunkt; 30, 45, 60, 90, 135, 150, 180, 210, 225, 315, 330 och 360. Dessa dagar är samtliga av intresse att bevaka för större trendvändningar. Exempelvis vände OMXS30 i slutet på maj 2015 ganska exakt på 225 dagar från lågpunkten den 16 oktober 2014. Resultatet av de andra divisionerna är tillsammans med ovan intressant för reaktioner. De övriga antalet dagar som är av vikt blir då 120, 240 och 270.

Så om en marknad exempelvis stiger efter en signifikant lågpunkt och fortsätter att stiga in mot något av antalet dagar ovan kan man ställa in sig på att en reaktion/korrigering kan vara på gång. Likaså om marknaden faller in mot rätt antal dagar, då undersöks möjligheterna till en lågpunkt.

Notera att vi med denna metod antar att en månad är 30 dagar, även om det i själva verket kan ha varit 31 dagar. Därmed klarnar också eventuella frågeställningar kring att ett år skulle ha 360 dagar.

Man kan också se hur vi tenderar att få reaktioner i marknaden exempelvis var 30 dag, var 45 dag osv. I grafen nedan exemplifieras ett 30 dagars spann med röda linjer från vår tid-topp 2015. De blåa linjerna är en 45 dagars cykel med utgångspunkt från samma topp. I denna ingår då även 90, 135, 180, 225, 270, 315 och 360 dagars eftersom det skiljer 45 dagar mellan varje tal. Notera den minst sagt tydliga reaktionen 180 dagar efter toppen i maj 2015!

Vidare kan man fortsätta fundera kring antalet dagar från 16 juni och tveksamheterna i utvecklingen kring 15 december vilket är en skillnad på 180 dagar. Det är ju faktiskt dessutom som så att reaktionen som lyfter marknaden från 1 december in mot 15 december i år är 1 år eller 360 grader (läs 360 dagar) från toppen i början på december förra året, dvs 2015. Och så här kan man hålla på och försöka hitta relationer mellan olika tidpunkter för att söka reaktioner i marknaden. Just 30 dagarscykeln kommer vi att återkomma till i den sista delen av Gannskolan.

OMXS30 (dagsdiagram)
OMXS30 (dagsdiagram)

Gannlinjer

Konceptet kring Gannlinjer kan vara intressant att ha med som ett komplement i sina grafer. Det hela går ut på att man i sin graf drar en linje från en signifikant botten där man likställer en enhet i tid med en enhet i pris. Exempelvis en dag är lika med en punkt på OMXS30. Den uppmärksamma inser nu att det ju blir en avsevärd skillnad på någonting som kostar 1500 och någonting som kostar 150. Frågan är alltså, vad är en enhet i pris? En högst relevant fråga och utmaning när det gäller Gannlinjer vars effektivitet beror på analytikerns omdöme i att dra dessa.

När du ritar dina vinklar, definiera vad som är en enhet i pris, exempelvis 0,10 kr. Ta ett datum 100 dagar fram i tiden, markera detta datum med en vertikal linje och multiplicera din prisenhet med 100 vilket i detta exempel blir 10 kr. Om nu botten kom in på 20 kr blir alltså första skärningspunkten 30 kr. Detta är vår 45 graders linje eller 1*1, ovanför denna linje anses trenden stark, under denna linje är den svag. Du gör sedan samma sak för 2*1 ((2*0,10 kr)*100), 3*1((3*0,10 kr)*100), 5*1 ((5*0,10 kr)*100) och 7*1 ((2*0,10 kr)*100) samt för 1/2 ((0,10/2)*100), 1/3 (0,10/3)*100), 1/5 (0,10/5)*100) samt 1/7 (0,10/7)*100).

När man väl fått sina linjer på plats är tanken att de ska fungera som stöd och motstånd. Har priset en gång klarat av att bryta en linje så är chanserna goda att priset ska kunna ta sig vidare till nästa linje. Rätt dragna indikerar också linjerna när man kan förvänta sig en expansion i prisbilden. Ju längre från ett signifikant topp eller lågpunkt med desto större intervall rör sig marknaden.

OMXS30 (dagsdiagram)
OMXS30 (dagsdiagram)

Det är viktigt att poängtera att man får testa sig fram när det gäller sin konstruktion av linjerna i grafen och hur man definierar en enhet i pris som ju kan vara 1 kr eller 2 kr men ofta 1 öre eller kanske 10 öre. Det beror helt enkelt på vad objektet man analyserar kostar. Man kan också laborera med andra vinklar än de ovan beskriva, exempelvis 4*1 och 1/4.

Från grafen ovan kan vi då utläsa att den negativa utvecklingen från 2015 är svag, dvs mer eller mindre ifrågasatt då priset befinner sig en bra bit ovanför 1*1 linjen. Likaså är den positiva trenden från den 11 februari i år svag, dock så är den positiva trenden från Brexit lågpunkten i somras stark.

När man kan förvänta sig kraftiga rörelser

Gann stipulerar att kraftiga rörelser startar från den tredje eller fjärde högre botten. Det blir en kraftigare rörelse om det finns ett avstånd mellan den tredje och fjärde botten.

Vi tittar på Boliden nedan där detta exemplifieras. Först ta den större cykeln, fyra högre bottnar är markerade varpå vi fick en väldigt kraftig rörelse.

Boliden (dagsdiagram)
Boliden (dagsdiagram)

Vi har även en mindre cykel in till toppen 2015, denna exemplifieras nedan.

Boliden (dagsdiagram)
Boliden (dagsdiagram)

Notera att det är viktigt att bottnarna är högre och skapar en positiv tilt i grafen! Samma cykler kan vara gällande i tillgångsslag som rör sig mer i sidledes, men avsaknad av tilten signalerar att det sannolikt inte kommer bli samma drag.

Summering

Vi har nu i fem delar tagit oss igenom en rad olika angreppssätt kring hur man kan använda Ganns arbete. Ni som sedan tidigare är familjära med Gann vet att det finns ytterligare att grotta ner sig i, den ena metoden sannolikt lika intressant som den andra. Personligen har jag valt att fokusera på det som vi tagit upp i Tradingportalens Gannskola.

I den sjätte och sista delen ska vi gå igenom hur man kan använda vad vi gått igenom för att de facto ta position och förhoppningsvis öka sin lycka på de finansiella marknaderna samt föra resonemang kring möjligheter och fallgropar.