Home > Gannskolan del 6: Hur man kan använda Gann för trading

Gannskolan del 6: Hur man kan använda Gann för trading

I den sista delen av Gannskolan ska vi ta oss till epicentrum av syftet med att använda sig av de analytiska metoder vi gått igenom i föregående delar. Vi ska se på två exempel på hur man kan använda Gann för faktisk handel samt några fördelar men även fallgropar. 

Gannskolan

 

Grunderna

Det är viktigt att poängtera att det inte finns någon helig Graal när det kommer till trading/handel/investering. En portfölj kommer alltid uppleva volatilitet, förlustaffärer, beslut baserade på felbedömningar av situation osv. Därför är det viktigt att alltid ha en money management strategi. Hur stor del av totala portföljen riskerar jag på en enskild affär? När hoppar jag av om det går åt fel håll och när tar jag hem vinster om det går bra? Det är inte den enskilda affären/traden som har betydelse, det är summan av alla affärer och resultatet därav som är det viktiga.

När det kommer till Gann är det bästa angreppssättet att använda analysen utifrån ett trendföljar perspektiv, vi vill alltså ta positioner i trendens riktning. För att ta positioner i trendens riktning behöver vi definiera trenden. När vi låst in trendens riktning utifrån den tidshorisont vi vill agera på gäller det att invänta rätt läge att ta position. Enkelt uttryckt är rätt läge den situation som ger den bästa möjliga risk/reward.

Vi har nu egentligen sagt två saker, Gann är en metod för att hitta bra risk/reward situationer och en enskild position bör inte vara större än att man kan ha en avslappnad relation till resultatet därav. Det är inte den enskilda positionen som sagt, det är summan av alla positioner som spelar roll.

Positioner på längre sikt

Vi fortsätter att relatera till saker och ting som hänt det senaste året och jag kommer i denna artikel föra ett resonemang kring oljepriset eftersom det bjudit på och för närvarande bjuder på mycket intressanta situationer.

Vi hade i början på året stor anledning att misstänka att det var en vändning på gång i många marknader i början på 2016. När det gäller oljepriset hade vi en potentiell lågpunkt kalkylerad till i slutet på januari. När vi väl fick in in en positiv prisbild så kunde man på goda grunder anta att det var någonting på gång.

Så vad gör vi nu? I förra delen av Gannskolan nämnde jag att vi skulle återkomma till trettiodagarscykeln. Ofta är denna cykel stark vid toppar och bottnar. Om marknaden efter en topp kommer tillbaka upp efter trettio dagar är det negativt, om marknaden går ner inför trettio dagar efter toppen tenderar det att vara positivt.

Så, med våra misstankar i bagaget så väntar vi helt enkelt trettio dagar efter vi fått en botten på bekräftelse av vad vår analys gett vid handen. Efter trettio dagar befinner sig oljepriset i en konsolideringsfas, och efter 34 dagar bryter priset uppåt. Vi har i detta läge en signal som man kan handla på, vi har tre nivåer som man kan använda som stoppar och det är helt enkelt bara att välja vilken som passar en bäst. Så från detta tillfälle är alltså trenden i oljepriset att betraktas som positiv intill motsatsen bevisats!

Om man tagit en position för en längre tid gäller det sedan att försöka rida vågen så länge den varar. Man kan exempelvis slå på en trailing-stop eller successivt flytta stoppen till signifikanta lågpunkter varefter priset stiger. Vi kan ju dock också relatera till Gannskolan och vad vi resonerat om i tidigare delar och exempelvis använda sig av signifikanta pivot-nivåer.

OILUKCont (dagsdiagram)
OILUKCont (dagsdiagram)

Swing positioner

För positionering utifrån ett kortare tidsperspektiv gäller det att ha koll på den längre trenden. I den längre trenden vill vi komma in så bra som möjligt. Fortsätter vi att titta på oljan har vi fått in en topp den 7 juni varifrån priset faller. Toppen i sig indikerar i detta läge inte att den är av större dignitet än att marknaden bör kunna ta sig upp igen. Vi söker nu relationer till denna topp.

Toppen kom in på $53 på efter 138 dagar på den Södra kardinalen. In mot månadsskiftet juli/augusti har vi tre vågor ned från topparna, vi har totalt 190 dagar (Södra kardinalen) och priset närmar sig $40 (180 grader mot toppen). Vi får en bas och priset bryter upp, dvs en köpsignal. Stoppen kan relateras till lågpunkten kring $41 alternativt Gann-pivoten vid $40. Ett prismål kan helt naturligt vara $51 som ju är 360 grader mot botten på $27 eller de föregående topparna vid $53.

När det gäller Swingpositioner fungerar inte samma kriterier för entry som för mer långsiktiga aktioner eftersom trettio dagar kan ha avverkat hela rörelsen utan man får läsa av de kortare återtesten i marknaden.

OILUKCont (dagsdiagram)
OILUKCont (dagsdiagram)

Vi får en ny och snarlik setup den 14 november och på detta sätt fortsätter man jobba intill dess att man fått en säljsignal av större dignitet.

Får vi exempelvis in en topp nu kring årsskiftet bör man vara vaken på att en betydligt större rekyl än vad vi tidigare sett kan vara i antågande, vilket i så fall vänder alla trender till det negativa förutom den långsiktiga. Detta innebär då att man utifrån ett swing perspektiv kan börja ta negativa positioner i det att man letar efter en ny långsiktig entry-point för att gå lång oljan. Men, i båda fallen gäller att ta position först efter att 30-dagarscykeln indikerat en trendvändning! Vi måste ju ha en konfirmerad trend.

Fördelar med Gann

Gann är en utmärkt metod i det att den filtrerar bort en hel del icke-situationer. Dvs situationer som kan se bra ut, men som i det att de inte infaller på rätt dagar eller till rätt pris inte är värda att agera på.

Att man filtrerar bort en hel del icke-situationer fungerar även som ett tålamodsfilter, vilket bör vara en fördel. Det är generellt alldeles för lätt att göra för många affärer. Ur detta perspektiv finns det poänger med att följa olika tillgångsslag, så att man får ro att låta oklarheter bero tills de klarnar medens man kan fokusera på någonting annat.

Vi har också en intressant aspekt i att vi relativt snabbt kan se om vår analys inte stämmer, om situationen är fel och därmed vår position. Har vi en lågpunkt, priset regerar positivt men kommer tillbaka ner igen. Ja, då får man helt enkelt ta ett steg tillbaka och endera göra en ny analys eller om man är nöjd med det övergripande kalkylera fram nästa potentiella lågpunkt.

Gann ger oss också vårt bias till marknaden, är vi bullish eller bearish? Vilken typ av positioner ska vi söka?

Nackdelar med Gann

Gannanalys tar tid och beroende på grundkunskaper så tar det tid innan man börjar hitta rätt i sina analyser. Börjar man handla med Gann på för lösa grunder och med för svaga kunskaper kommer man sannolikt sätta för tajta stoppar vilket kommer generera för mycket förluster.

Så det lika självklara som viktiga tipset för att undvika en sådan situation är att man börjar jobba med Gann utifrån ett teoretiskt perspektiv och först när man känner sig tillräckligt stabil agerar i praktiken.

Att vara framgångsrik på handel i finansiella instrument kräver inte mindre engagemang än att vara framgångsrik på andra områden.

Summering

Det finns naturligtvis många fler sätt att använda sig av Gann för att ta position, men ovan är förhållandevis enkla och erbjuder ofta rimlig risk/reward.

Ganns metoder är väldigt dynamiska och det ena sättet att agera kanske inte passar den andra, däremot bör de flesta kunna hitta sin vinkling på Gann och få den att passa sig själv. Någon vill använda Gann för trading och en annan för sin Premiepensionsförvaltning. Någon vill göra mycket affärer och en annan färre osv.

Med denna artikeln avslutas Gannskolan och cirkeln (360 grader) är sluten.

Tack!