Home > Glidande medelvärden – eftersläpande indikator som filtrerar bort brus

Glidande medelvärden – eftersläpande indikator som filtrerar bort brus

Glidande medelvärden är troligen den mest kända, och den mest använda tekniska indikatorn som används för att definiera trender, generera köp- och säljsignaler och identifiera stöd- och motstånd.

Teknisk Analysskola

Vi beskriver nedan utförligt i tre steg hur glidande medelvärden är uppbyggda, kan tolkas och hur de praktiskt kan tillämpas vid placeringar på den svenska börsen.

  1. Förklaring
  2. Tolkning
  3. Praktisk tillämpning med exempel från den svenska börsen
1
Min. Insättning
$10
Kampanj
Användarbetyg
10
Hävstång
30:1
New accounts
Spreads
1
Punkter
Förordningar
CySEC, FCA
Forex-par
Inga avgifter
Börja handla
För:
Gå med i Social Trading revolution. Få kontakt med andra aktörer, diskutera handelsstrategier, och använda vår patenterade CopyTrader
eToro är världens ledande sociala handelsplattform, som erbjuder ett brett utbud av verktyg för att investera i kapitalmarknaderna
Störst antal valutapar handels
Betalningsmetoder
Bank Transfer, Credit Card, Debit Card, Elektronisk överföring, PayPal
Fullständig regellista:
CySEC, FCA
2
Min. Insättning
$10
Kampanj
Användarbetyg
9.3
Hävstång
30:1
New accounts
Spreads
0.1
Punkter
Förordningar
CySEC, FCA, FSC
Forex-par
14+
Inga avgifter
Börja handla
För:
Världsklass kundsupport på 18 språk
Account öppning är snabb och helt digital
Ultimate öppenhet med en betrodd varumärke
Betalningsmetoder
Bank Wire, Mastercard, PayPal, Visa, neteller, skrill
Fullständig regellista:
CySEC, FCA, FSC
CFDS är komplexa instrument och har en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstångseffekt. 77% av detaljhandelns konton förlorar pengar vid handel med CFD med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFDS fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Förklaring av glidande medelvärden

Det finns huvudsakligen 3 typer av medelvärden. Enkelt medelvärde, viktat medelvärde och exponentiellt medelvärde.

Enkelt glidande medelvärde

Enkelt glidande medelvärde beräknas genom att man adderar talen i serien och dividerar med antalet tal. En vanlig förkortning för enkelt glidande medelvärde är SMA (Simple Moving Avergae) eller MA (Moving Average).

Viktat glidande medelvärde

Viktat medelvärde lägger större vikt vid de senaste slutkurserna och reagerar därmed snabbare på kursförändringar. Vikten för en dags slutkurs avtar ju längre tillbaka i tiden den finns med i beräkningen.

Viktat glidande medelvärde
Viktat glidande medelvärde

Exponentiellt glidande medelvärdeExponentiellt medelvärde är en också ett vägt glidande medelvärde, men en annan beräkningsmetod används för att bestämma de olika faktorerna, eller sättet att vikta de olika värdena.

Exponentiellt glidande medelvärde
Exponentiellt glidande medelvärde

Där EGMn är det exponentiella glidande medelvärdet för dagen n,

EMG-1

För en teknisk analytiker är glidande medelvärden den vanligaste indikatorn för att definiera trender på marknaden. Medelvärden har till uppgift att påvisa när en ny trend har påbörjats, eller när ett trendomslag är nära förestående. Glidande medelvärden följer alltid kurstrenden på eftersläpande basis, vilket innebär att indikatorn inte är ledande utan reagerar i efterhand baserat på kursrörelsens utveckling.

Ju kortare period det glidande medelvärdet omfattar, desto snabbare reagerar det på kursrörelser varför korta medelvärden har en viss tendens att generera falska signaler särskilt om kursutvecklingen är volatil. Ju längre period medelvärdet omfattar, desto längre tid tar det för indikatorn att reagera, men i gengäld genereras färre falska signaler.

Tolkning av glidande medelvärden

Det finns en rad olika sätt att tolka glidande medelvärden och de sträcker sig från enkla sätt att studera medelvärdet i ett kursdiagram till komplicerade matematiska metoder.

Det mest elementära ett enkelt glidande medelvärde åstadkommer är att det jämnar ut prisfluktuationer och visar trendens riktning. Trenderna finns i olika tidsperspektiv, oavsett vilken tidshorisont placeraren använder i sin analys.

Glidande medelvärden kan bara följa kurstrenden på eftersläpande basis, vilket innebär att indikatorn inte är ledande utan reagerar i efterhand.

1) Använda glidande medelvärden för att definiera trender

Ett vanligt användningsområde för glidande medelvärden är att definiera trender. I ett dagsdiagram där varje stapel motsvarar en dag brukar man ofta använda följande glidande medelvärden:

MA-20: Beskriver den ”korta trenden” (tertiärtrenden) någon dag till veckor.

MA-50: Beskriver den ”medellånga trenden” (sekundärtrenden) veckor till månader.

MA-200: Beskriver ”långa trenden” (primärtrenden) månader till år.

Glidande medelvärden - trender
Glidande medelvärden – trender

2) Använda glidande medelvärden till stöd och motstånd

En annan tolkning av glidande medelvärden är att använda dem som stöd eller motstånd. När en aktie faller mot det glidande medeltalet antar man att det glidande medeltalet skall utgöra en vändpunkt, precis som tidigare. Bryter kursen igenom linjen kommer istället medelvärdet utgöra ett motstånd för vidare uppgångar.

Glidande medelvärden - stöd och motstånd
Glidande medelvärden – stöd och motstånd

3) Aktiekursen korsar glidande medelvärdet

En vanlig tolkning är också att bevaka aktiekursen och agera när kursen bryter igenom det glidande medeltalet. I grafen nedan ser vi tydligt hur det glidande medelvärdet på 200 dagar agerar stöd. När kursen faller genom medelvärdet tolkas investeraren det som en säljsignal.

På motsvarande sett ser vi en köpsignal i grafen nedan när aktiekursen lyckas stiga igenom medelvärdet efter att ha brottats med motståndet. Ett återtest sker, vilket är vanligt förekommande, d.v.s. aktiekursen faller tillbaka och testar medelvärdet för att sedan ta fart och stiga igen.

Glidande medelvärden - aktiekursen korsar medelvärdet
Glidande medelvärden – aktiekursen korsar medelvärdet

4) ”Cross over” tolkningen

En annan metod för en placerare att tillämpa trendföljande indikatorer som glidande medelvärden är att använda sig av flera medelvärden samtidigt men med olika periodinställningar. I dagsgrafen nedan har vi plottat två enkla glidande medelvärden: 10- och 20-dagars. Dessa medelvärden representerar trenden i det korta perspektivet och rör sig förhållandevis nära kursstaplarna.

Glidande medelvärden - "Cross over" tolkningen
Glidande medelvärden – ”Cross over” tolkningen

Praktisk tillämpning av glidande medelvärden

I praktiken gäller det att ta de teoretiska tolkningarna av glidande medelvärden och anpassa dem efter ens egna strategier och tidsperspektiv.

Beroende på vilken tidshorisont man tradar eller investerar i får man anpassa perioden på de glidande medelvärdena och skifta mellan olika tidsramar i graferna för att hitta intressanta signaler.

I följande tre exempel på tre svenska storbolag använder vi oss av dagsdiagram som lämpar sig väl för swingtrading där man avser att behålla positionen i dagar upp till veckor.

Vidare använder vi oss av tre enkla glidande medelvärden: 20-, 50- samt 200-dagars. Dessa medelvärden representerar kort-, medel- och långsiktigt trendperspektiv.

Exempel 1: Ericsson – ”Cross over” strategi med MACD som kompletterande indikator

I exemplet Ericsson nedan använder vi metoden där två glidande medelvärden korsar varandra.  I detta fall studerar vi MA-20 och MA-50. Det fallande medelvärdet för 20 dagar (röd linje) korsar ovanifrån medelvärdet för 50 dagar (som har en neutral lutning). Detta ger en säljsignal enligt vår trendföljande strategi.

1) Vår kompletterande indikator MACD uppvisar stigande momentum medan aktiekursen fortsätter nedåt. Detta kallas för positiv divergens och flaggar om en trendvändning

2) Det stigande medelvärdet för 20 dagar korsar underifrån medelvärdet för 50 dagar och en köpsignal effektueras. Den positiva divergensen som vi tidigare uppmärksammat stärker värdet i köpsignalen.

Efter köpsignalen hamnar aktien i en stark upptrend. Kursstaplarna handlats ovanför medelvärdena som är ”sorterade i rätt ordning” dvs. MA-20, MA-50, följt av MA-200. Vid den efterföljande konsolideringen under våren och sommaren där aktiekursen saknar en tydlig trend ser vi ett flertal falska köp- och säljsignaler. Under konsolideringsfaser är därför andra strategier att föredra, vilket vi kommer behandla i kommande artiklar.

Exempel 1: Ericsson - ”Cross over” strategi med MACD som kompletterande indikator
Exempel 1: Ericsson – ”Cross over” strategi med MACD som kompletterande indikator

Exempel 2: Hexagon – ”Cross over” strategi och medelvärden som stödnivåer

I detta exempel ska vi återigen tillämpa ”cross over” strategin men också använda medelvärden som potentiella stödnivåer.rnrn1)  Aktien rasar kraftigt sommaren 2011 och kursen befinner sig under samtliga medelvärden som pekar nedåt.

2)  Nedgångstakten har avtagit, det glidande medelvärdet för 20 dagar (röd linje) pekar uppåt och korsar underifrån medelvärdet för 50 dagar (blå linje), vilket ger oss en köpsignal.

3) Aktiekursen bryter igenom det glidande medelvärdet för 200 dagar men övergår sedan i en sidledes konsolidering där vi som bekant får många falska signaler.

4) En ny köpsignal ges när det glidande medelvärdet för 20 dagar underifrån korsar det glidande medelvärdet för 50 dagar.

5) Aktiekursen klättrar uppåt och använder det glidande medelvärdet för 50 dagar, som sammanfaller med trendkanalens golv, som ett stöd för vidare uppgång.

6)    En säljsignal ges när det glidande medelvärdet för 20 dagar korsar det glidande medelvärdet för 50 dagar.

I det andra exemplet ser vi att vi lyckades komma in en stigande trend hösten 2011 (punkt 2) men att vi sedan under konsolideringen fick många falska signaler. I den efterföljande upptrenden inom trendkanalen illustrerar vi att glidande medelvärden kan användas som stödnivåer/vändpunkter inför vidare uppgång.

Exempel 2: Hexagon – ”Cross over” strategi och medelvärden som stödnivåer
Exempel 2: Hexagon – ”Cross over” strategi och medelvärden som stödnivåer

Exempel 3: Assa Abloy – Death Cross, Golden Cross och marknadsklimat

I vårt sista exempel använder vi ett marknadsklimat som ytterligare vägledning när vi studerar en akties utveckling. De flesta aktier tenderar nämligen att korrelera med marknadsklimatet. När vi studerar svenska storbolag är OMXS30-index ett lämpligt marknadsklimat.

Vidare kommer vi använda oss av köp- och säljsignalerna ”Golden Cross” och ”Death Cross” som är klassiska signaler inom ämnet teknisk analys och glidande medelvärden.

I grafen på OMXS30 nedanför kan vi identifiera ett så kallat Death Cross (MA-50 korsar MA-200 ovanifrån) sommaren 2011. Denna klassiska säljsignal inom den tekniska analysen indikerar vidare nedgång.

Exempel 3: OMXS30 – Death Cross och Golden Cross
Exempel 3: OMXS30 – Death Cross och Golden Cross

I grafen nedanför på Assa Abloy ges under perioden samma säljsignal. Detta säger oss att vara försiktiga med att agera på köpsidan hos Assa Abloy då trenden är negativ. Det är först efter bottenfasen och köpsignalen i form av Golden Cross (MA-50 korsar MA-200 underifrån) som vi kan bli mer optimistiska.

Exempel 3: Assa Abloy – Death Cross, Golden Cross och marknadsklimat
Exempel 3: Assa Abloy – Death Cross, Golden Cross och marknadsklimat

Poängen med detta exempel att vi med fördel kan använda kontext i syfte att hjälpa oss handla i riktning med det större marknadsklimat vilket de flesta aktier tenderar att följa. Är trenden stigande i marknadsklimat, t.ex. OMXS30 bör vi leta efter aktier att köpa. Är trenden däremot fallande i OMXS30 kan vi förvänta oss att de flesta aktier tenderar att följa index neråt och därför bör vi minska vår aktieexponering.

Sammanfattningsvis kan vi konstera att glidande medelvärden är en utmärkt indikator för att filtrera bort brus och jämna ut trender, vilket gör dem lättare att identifiera. Den självklara nackdelen med glidande medelvärden är att de följer kurstrenden på eftersläpande basis och om indikatorn används utan kompletterande indikatorer missar man lätt stora delar av en rörelse.

1
Min. Insättning
$10
Kampanj
Användarbetyg
10
Börja handla
Beskrivning:
Betalningsmetoder
Bank Transfer, Credit Card, Debit Card, Elektronisk överföring, PayPal
Fullständig regellista:
CySEC, FCA
2
Min. Insättning
$0
Kampanj
Användarbetyg
9.3
Inga dolda avgifter
Instant Trading
Säker och transparent
Börja handla
Beskrivning:
Världens längsta stående krypto utbyte. Bitstamp har sedan 2011 tillhandahållit en säker och pålitlig handelsplats till över fyra miljoner individer och en rad institutionella partners.
Betalningsmetoder
Fullständig regellista:

Teknisk analysskola