Home > Grunder, Del 1: Notering av valutor

Grunder, Del 1: Notering av valutor

En guide till notering av valutor

Förkortningarna vi kommer använda oss av i denna text är:
USD = US dollar, EUR= Euro och JPY = Japanska Yen

Valutor handlas i så kallade valutapar

Ett exempel på detta är klassiska USD/SEK vilket visar hur många svenska kronor du behöver för att köpa en amerikansk dollar.

Ett annat valutapar är EUR/SEK vilket visar hur många kronor du behöver för att köpa en Euro.

Det som är viktigt att minnas att är att både USD och EUR är i detta fall den så kallade basvaluta. Detta gäller då USD står före SEK i USDSEK, på samma vis är EUR basvaluta i EURSEK då EUR står före SEK.

Detta innebär att du kan hitta olika kombinationer av valutor. Tror du exempelvis att svenska kronan skall stärka sig, behöver du inte köpa svenska kronan mot norska kronan utan du kan mycket väl köpa svenska kronan mot US dollar eller någon annan valuta du hellre föredrar. I FXCMs plattform kommer du hitta över 30 kombinationer förutom att du har möjligheten att köpa guld, olja samt aktiemarknaderna.

När du väl bestämmer dig för att handla i ett valutapar är det viktigt att minnas att du handlar i relation till basvalutan. Antigen köper du eller säljer du basvalutan mot dess motpart i ditt valda valutapar.

Säg att har priser för USD/SEK, du kan då antigen kunna köpa eller sälja basvalutan mot SEK. Tror du exempelvis att USD kommer att stiga mot SEK då trycker du på köppriset då USD är basvalutan och står först.

Det samma gäller om du har EUR/SEK framför dig och du tror att EUR kommer stiga mot SEK, då tycker du på köpknappen.

Men tror du istället att EUR kommer att tappa i värde mot SEK då trycker du på säljpriset. Du säljer alltså EUR mot svenska kronan då du tror att EUR kommer att tappa i värde mot SEK.

Skillnaden mellan köp- och säljpriset är den så kallade spreaden som är din enda kostnad när handlar valuta med FXCM.

Motsvarande ord i svenska språket är pålägg och vilket är skillnaden mellan den nivå som FXCM köper in valutan för att sedan sälja den till dig. På samma vis som ICA handlaren köper in mjölk till ett pris och för att därefter sälja den lite dyrare.

Lär mer om valuta på DailyFX Forex Forums