Home > Grunder, Del 2: Vad är en pip?

Grunder, Del 2: Vad är en pip?

Pip vid valutahandel

När man handlar i stora volymer. Vilket man automatiskt gör i valutamarknaden är det viktigt att priset så exakt som möjligt, då avrundningar kan innebära att man går miste om relativt stora belopp. Det är därför standard att man anger priset med minst fyra decimaler.

Fler decimaler innebär därför mindre avrundningar och bättre priser för klienter, vilket är anledningen att FXCM anger priser med 5 decimaler.

Exempel på valutapar med Euro

Ett exempel på ett pris med 4 decimaler är det nuvarande priset på EUR/SEK 9,7832. Som vi ser är vi inte enbart intresserade av att veta hur mycket en EUR är värd i kronor och ören utan även i så kallade pips. Där de två decimalerna i 9,7832 kallas för pips.

Går därför priset från 9,7832 till 9,7833, talar vi om att priset på EUR/SEK stärkt sig med en pip. Går priset från 9,7800 till 9,7900 har Euro stärkt sig med 100 pips vilket motsvarar ett öre.

Exempel på valutapar med japanska Yen

Väljer vi att titta på valutapar som inkluderar japanska Yen är det lite annorlunda med vad vi kallar för en pip. Som ett exempel kan vi använda det populära valutaparet är EUR/JPY.

Som exempel kan vi säga att i dagsläget kostar en Euro 131,04 japanska Yen. Den sista siffran i 131,04 är ett pip i detta fall. Vilket innebär att en prisförändring från 131,04 till 131,06 är en förändring på 2 pip.

I bilden ovan ser vi en del av FXCMs plattform Trading station 2. För att göra det överskådligt för våra klienter är den tredje och fjärde decimalen alltid överdimensionerade.

Hos FXCM använder vi dock 5 decimaler för par som EUR/USD och 3 decimaler för par som inkluderar japanska Yen. Effekten av detta är att du som klient får ännu bättre priser då FXCM inte avrundar priset till din nackdel. I bilden nedan ser du vart vi placerar den 5 decimalen.

Pipvärde

Nu när vi vet vad ett pip är, är nästa steg att få en överblick av hur mycket ett pip är värt. Det är nämligen så värdet av en pip i EUR/SEK är annorlunda mot värdet av en pip i EUR/JPY eller EUR/USD.

Men vi kan redan nu säga att skillnaderna inte är stora och att det går snabbt att få reda på pipvärdet för en given valuta. För växlar man från ”Advanced dealing rates” i FXCMs Trading station till ”Simple dealing rates” ser man följande vy.

simple dealing rates

Markerat ser vi ”Pip Cost”, vilket visar pipvärdet för de tillgängliga valutaparen. I detta fall visar vi ett konto i US dollar, vilket innebär att alla pipvärden är i US dollar. Högst upp ser vi EUR/USD med pipvärdet, 1. Vilket innebär att en förändring av en pip antingen genererar en vinst eller förlust av en US dollar. Väljer man en annan valuta som bas för sitt konto omräknas pipvärdet för din aktuella valuta.

Det är viktigt att poängtera att pipvärdet är relaterad till antalet ”10k lots” man köper. Exemplen ovan och värden i ”Simple dealing rates” bygger på att man köper en 10k lot, vilket är den minsta volymen man kan köpa i FXCMs Trading station.

Köper man därför mer än en lot behöver man multiplicerad pipvärdet med antalet lots man köper.

Köper man därför 2 stycken ”10k lots” blir värdet inte 1 US dollar per pip när man handlar i EUR/USD utan 2 US dollar per pip.

Exempel 1:

EURUSD: 5 lots x 1 US dollar per pip = 5 USD per pip.

Stiger därför din investering med 10 pip tjänar du 50 US dollar när du handlar med fem lots jämfört med 10 dollar när du handlar med en lot.

Exempel 2:

EUR/JPY: 3 lots x 1,12 = 3,36 USD per pip.
Det annorlunda pip värdet är relaterat till EUR/JPY.

Stiger därför din investering med 10 pip tjänar du 33,6 US dollar när du handlar med tre lots istället för 11,2 US dollar när du handlar med en lot.

Utan att behöva växla till ”Simple dealing rates” ser du vart vi anger pipvärdet för ett givet valutapar i Trading station 2. Som vi ser är pipvärdet för GBPJPY 1,12 US dollar.