Home > Grunder, Del 3: Hävstång och Marginalkrav

Grunder, Del 3: Hävstång och Marginalkrav

Hävstång och marginalkrav är två viktiga koncept som en investerare behöver ha en uppfattning om. Bakgrunden till detta är att de oftast står bakom de flesta bekymren vid handel på de finansiella marknaderna.

Användning av hävstång i rätta mängder är något positivt då du kan du öka dina förtjänster per affär. Men hävstång kan även leda till förluster som är större än nödvändigt.

Marginalkrav

På samma vis som du kan köpa en bostad värd en miljon kronor med lån och endast ha 10% av värdet som handpenning, kan du köpa valuta för ett värde av en miljon kronor med endast 10% av värdet. Du får i båda fallen tillgång till ett värde som är större än det du deponerat.

I exemplet ovan var marginalkravet 10%, vilket mycket väl kan vara rimligt för ett husköpt då din bank tar en risk när de lånar ut pengar för ett husköpt. Deponeringen för lånet finns till för att säkerställa att banken inte förlorar pengar ifall du inte klara av att betala tillbaka ditt lån, och de behöver sälja bostaden.

I valutamarknaden existerar en liknande risk men den är betydligt lägre, då det tar mindre än en sekund att sälja positioner värda flera miljoner kronor. Dessutom är kostnaderna extremt låga och ”varan” är något som andra aktörer väl till. Detta innebär marginalkraven är betydligt lägre för valutahandel, ända ner till en halv procent hos FXCM. För dig som investerare i innebär detta att du kan deponera betydligt mindre av ditt kapital för att det ska bli lönsamt att handla jämfört med aktier.

Bakgrunden till detta är att aktiemarknaden har ofta begränsningar på hur stor hävstång du får använda (högre marginalkrav). Då likviditeten är lägre eftersom antal köpare och säljare är färre än på valutamarknaden. Detta innebär också att det är dyrare att gå in och ur marknaden.

Din deponering

Det är viktigt att förstår att deponeringen inte är en kostnad utan endast en summa du deponerar för att få tillgång till större volymer än du har likviditet för. När du väl stänger en position återförs det deponerade beloppet till ditt konto.

Vad är då hävstång?

I hus exemplet ovan har kunden deponerat 100 000 för att köpa en fastighet på en miljon. Marginalkravet är alltså 10 % vilket leder till att hävstången blir därför 10 gånger pengarna. Vi får fram detta belopp genom att ta 1 000 000 (husvärdet) delat med 100 000 (handpennigen), resultatet blir 10.

På samma vis, beslutar du dig för att köpa en 10K lot i EUR/USD, alltså 10 000 enheter och du endast har 1000 Euro deponerat i ditt handelskonto, blir din hävstång 10 gånger pengarna. Uträkning: 10 000/1000 = 10.

Då en 10k lot är den minsta volymen du kan köpa i FXCMs Trading station, reglerar du din hävstång genom att välja antalet lots du vill köpa. Ett köp av 2 lots med 1000 Euro i kontot blir därför en hävstång på 20 gånger pengarna.

Hur påverkar hävstången ditt resultat?

Ett valutapar som EUR/USD kan svänga allt ifrån 0,5 % till 1,5 % en vanlig dag. Givet att du handlar med 10 gångers hävstång kan en bra dag resultera allt ifrån en vinst på 5 % till 15 % av kontot, på samma vis kan en dålig dag innebära en förlust från 5 % till 15 %. Dock är det du som investerare som bestämmer vilken hävstång du vill handla med.

FXCM rekommenderar att man handlar med en hävstång under 10 gånger pengarna. Detta för att en enda dålig affär och dag inte skall hota dina lågsiktiga resultat.

FXCM ser ofta att underfinansierade investerare på marknaden, alltså klienter som öppnar ett konto med alldeles för lite pengar, är de som oftast drabbas extra hårt av hävstångseffekten. Då de inte kan kontrollera hävstången.

Hur gör man för att handla utan hävstång?

Att handla utan hävstång innebär att man inte tar större positioner än vad man har pengar på sitt handelskonto. Då minsta volymen man kan köpa för i FXCMs Trading station är en 10k lot, innebär detta att för att handla utan hävstång måste man deponera 10 000 Euro. Genom att göra detta har man 100 % täckning för varje 10k lot man köper.

Val av hävstång blir viktigare ju mer av en långsiktig placerare man är. Anledningen till detta är att man vill kunna ligga ”fel” i marknaden i åtminstone några dagar för att kunna vara med i större rörelser.

För en kortsiktig investerare som försöker fånga in rörelser från 5 till 40 pips per dag är en större hävstång befogat för att det skall bli lönsamt att handla. Men dessa traders låter sällan en förlust bli stor då de vet att hävstången skulle arbeta emot dem i detta fall.

Det viktiga att minnas är att inte använda högre belåning än nödvändigt, då hävstången kan både arbeta för och emot dig.

Beräkna din hävstång

Ett enkelt men något grovt mått för att veta hur hög hävstång du använder får du genom att ta antalet lots multiplicerat med 10 000 för att sedan dela summan med din nuvarande balans.

Exempel 1:

Har du 5 000 Euro på ditt konto och väljer att köpa en lot blir din hävstång 2 gånger pengarna. (1 lot x 10 000)/5 000 = 2

Har du 5 000 Euro på ditt konto och väljer att köpa 6 lots får du en hävstång på 12 gånger pengarna (6 lots x 10 000)/5 000 = 12

Man kan utföra liknande beräkningar med ett USD konto med då en Euro är mer värd än en USD kommer uträkningen underskatta din belåningsgrad. Tänk därför på att öppna positioner med något mindre lots.

För att få en snabb överblick över vilka marginalkrav som gäller för en 10k lot i ditt demo eller livekonto med FXCM kan du växla till Simple Dealing Rates, titta under MMR som står för Minimum Margin Requirement.

marginalkrav

Som vi ser i bilden ovan är marginalkraven 50 USD för nästan alla valutapar. Vilket ger dig möjligheten att handla med 200 gånger pengarna då 10 000 / 50 = 200.

När Usbl Mr når samma nivå som Usd Mr stänger FXCM automatisk alla dina öppna positioner för att skydda dig och FXCM. FXCM erbjuder även en garanti för alla sina kunder att du aldrig kan förlora mer än du investerat, ett viktigt skydd som endast erbjuds av ett fåtal nätmäklare.

Relationen mellan Usd MR. och Usbl Mr. visas i procentform under Usbl MR. %. Då Usbl Mr faller och börjar närma sig USD Mr sjunker Usbl Mr.%.

Sammanfattningsvis har vi nu en uppfattning om hur marginalkrav och hävstång hänger ihop. Det viktiga att minnas är att anpassa hävstången efter din handel.

Lär mer om valutahandel på DailyFX Forex Forums