Home > Grunder, Del 4: Rollover

Grunder, Del 4: Rollover

Vad är en rollover?

I denna del kommer vi gå igenom Rollover, vi börjar med att förklara konceptet och hur traders kan ta fördel av det. För att sedan visa hur det beräknas.

Rollover är räntan du antigen du får till din fördel eller som du får betala för att hålla en position öppen till nästa handelsdag. En ny handelsdag påbörjas klockan 17:00 New York tid. Din rollover beror på vilka valutor du investerar i och hur räntorna är ligger i de förknippade valutorna (länderna).

Som vi beskrivit i första delen av denna serie, handlas valutor i relation till varandra, i valutapar. När du köper (går lång) EUR/USD innebär detta du köper EUR och säljer USD i samma stund. När detta sker kommer du tjäna ränta på dina Euro samtidigt som du kommer få betala ränta för dina US dollar.

Får du in en högre ränta än du betalar innebär detta att du tjänar genom att hålla positionen öppen till nästa handelsdag. Räntorna som är förknippade med varje valuta är kopplade till de räntor som råder i de givna länderna.

Ränteskillnader

I exemplet EUR/USD ser vi att räntan när detta skrivs är 1% i Eurozonen samt 0,25% i USA.

Då vi köper Euro tjänar vi in 1% per årsbasis samtidigt som vi betalar 0,25 på årsbasis. Ränteskillnaden blir 1 % – 0,25 % = 0,75 % vilket blir det vi tjänar når vi går lång EUR/USD. Skulle vi istället sälja EUR/USD, alltså gå kort, vilket innebär att vi tror att EUR kommer försvagas mot USD, innebär detta att vi kommer få betala 0,75 % på årsbasis.

Rollover

Då man handlar valuta med hävstång blir ränteskillnaden annorlunda beroende på hur hög eller låg hävstång man använder. Säg att man handlar med 5 gångers hävstång, givet räntedifferensen på 0,75 % blir resultatet 0,75 % x 5 = 3,75% på årsbasis. Detta innebär att du kan både tjäna pengar på en uppgång i en valuta samtidigt som du får ränta.

Strategier som tar för del av detta kallas för Carry trades och var väldigt populära före 2008 då ränteskillnaderna på årsbasis med en låg havstång gav ca 10% på kapitalet i valutapar som AUD/JPY.

För att snabbt och exakt få en överblick över hur mycket du antigen får betala eller erhålla per dag och respektive valutapar, kan ska du titta på RollS om du säljer valutaparet eller RollB om du köper valutaparet.

Beloppet uppdateras kontinuerligt och anpassar sig efter basvalutan i ditt konto. Endast positioner som är öppna klockan 17:00 New York tid påverkas av rollover.

Exempel på ränteskillnader:

Säg att vi säljer EUR/USD med en lot, givet att vi det står 0,62 vid RollS och räntorna inte förändras under 10 dagar kan vi förvänta oss att erhålla 0,62USD x10 dagar = 6,2 USD.

Detta belopp får vi utbetalat oavsett prisförändringen i EUR/USD.

Väljer vi istället att sälja EUR/USD med tio lots tjänar vi 0,62USD x 10 dagar x 10 lots = 62USD.

Vill du snabbt få en uppfattning om vilket valutapar som betalar bäst kan du titta under ”Simple Dealing Rates” i din FXCM Trading station 2.

Onsdagar: hur dagarna påverkar din rollover

Utan att komplicera det för mycket är det viktigt att vara medveten om att under onsdagar får man antigen erhålla eller betala ränta för tre dagar. Anledningen till detta är att bankerna är stängda under helgerna och justering för rollovers för helgen görs på onsdag. Man får alltså rollover för onsdag, lördag och söndag på en och samma dag.

Röda dagar påverkar även de din rollover.

Sammanfattningsvis, rollover är något som kan bidra med en extra förtjänst. Men carry trades är inte riskfria affärer, då en snabb förändring i ett valutapars pris mycket lätt kan radera din rollover.

Lär mer om valutahandel på DailyFX Forex Forums