Home > Handla områden av acceptans och avvisande med Volume Profile

Handla områden av acceptans och avvisande med Volume Profile

För mig så har The Auction Market Theory och Volume Profile inneburit en stor förändring i min syn på marknaden. Jag har som diskretionär trader aldrig fullt ut trott att marknaden kan sammanfattas av statistik och procentsatser. Jag har också haft svårt att se logiken och verkligen förstå andra läroformers syn och förhållningssätt. Av den anledningen så har jag börjat fokusera på att handla vad som ”MAKES SENSE” och är troligare att det kommer ske eftersom det helt enkelt är mer logiskt än att det inte skulle ske.

Jag behöver inte längre bry mig om vad andra tycker, och söka bekräftelse på att jag har ”rätt” genom andra, eftersom jag vet att detta koncept är fullständigt logiskt för mig. Logik skapar förståelse. När man förstår så börjar man känna tillit och denna tillit till dig själv som trader och din förmåga att manövrera i marknaden är ALLT i tradingens värld. Ställ er själva frågan; ”Litar ni på något som ni inte tycker är logiskt och därmed inte förstår?”

Jag har vid några tillfällen hört folk ”såga” Volume Profile och beskriva det som ett enkelt tekniskt analysverktyg utan ytterligare edge att tillföra. Det är förvisso ingen lögn, utan rätt förståelse för dess användning så är det inte mer än ett simpelt verktyg. Precis som en dator inte är speciellt användbar om du inte lyckas finna startknappen. Genom att beskåda marknaden ur ett perspektiv genomsyrat av förståelse för auktionsmarknadsprocessen och konceptet av acceptans och avvisande, så kan du dock börja använda Volume Profile mer effektivt och lära dig att utnyttja dess fulla potential.

Områden av acceptans och avvisande

Så vad är egentligen acceptans och hur uppenbarar det sig i marknaden? Acceptans definieras som områden på en volume profile där MER volym har omsatts av marknadens deltagare. Rent visuellt är det bulor/peaks i din profil. Det faktum att mer volym är omsatt påvisar att acceptans tidigare har skett vid dessa prisnivåer.

Så vad är avvisande och hur uppenbarar det sig i marknaden? Avvisande definieras som områden på en volume profile där MINDRE volym har omsatts. Avvisande och acceptans är således varandras motpoler. Rent visuellt är det fickor/dalar i din profil. Det faktum att mindre volym är omsatt påvisar att avvisande tidigare har skett vid dessa prisnivåer.

Avvisande och acceptans
Områden av avvisande och acceptans

Jag tror att marknaden, eller rättare sagt dess deltagare har ett minne, och att Volume Profile representerar detta ”mind of the market”. Områden som tidigare har accepterats har en en tendens att även i framtiden bli accepterade och motsvarande med områden som tidigare har avvisats. Det sker självfallet inte alltid och för evigt, men tillräckligt ofta för att övertyga mig om dess relevans. När marknaden, gång på gång, refererar till sin struktur/sitt minne så erbjuds en mängd bra möjligheter omkring dessa områden. Vanligtvis spenderar marknaden mer tid (och även volym) omkring högvolymsområden som påvisar acceptans och mindre omkring lågvolymsområden som påvisar avvisande.

Eftersom jag i min handel vill att marknaden ska röra sig, snarare än ”choppa” runt eller konsolidera i ett tight range, så söker jag efter tidigare avvisande områden för att ta entry och områden av acceptans för potentiella targets/målkurser. Min handel grundar sig i att försöka handla från avvisande till acceptans och vidare till avvisande. Detta är marknadens naturliga ”rytm” och när du börjar greppa det här konceptet så kommer du se det upprepa sig gång på gång. För mig personligen så är det dessutom oerhört logiskt och enkelt att förstå teorin bakom.

Avvisande och acceptans 2
Marknaden rör sig mellan områden av låg och hög volym

Om du fortfarande inte är helt säker, så ta fram en Volume Profile graf av vilken marknad som helst som täcker en signifikant tidsperiod (exempelvis 3-6 månader) och placerade den bredvid en vanlig prisgraf och se själv hur marknaden ständigt rör sig från lågvolymsområden till högvolymsområden och tillbaks till områden av låg volym igen.

Att förstå konceptet med volym-acceptans och avvisande är extremt viktigt för att börja greppa The Auction Market Theory och Volume Profile och lära sig att använda dess fulla potential.

LÄS MER: Utbildningsserie om Volume Profile

World Capital Markets – Sveriges första analysprodukt baserad på Volume Profile

World Capital Markets är ett exklusivt marknadsbrev som går ut genom e-post i PDF-format. Produkten är Sveriges första baserad på analysverktyget Volume Profile och består av aktuella marknadsuppdateringar, konkreta handelscase och teoretisk utbildning om de finansiella marknaderna. Fokus ligger på några av de populäraste och mest likvida marknaderna i världen, The World Capital Markets. Däribland finner ni OMXS 30, Dax, S&P500, Guld, Silver, Crude Oil och några fler.

Under en begränsad period så erbjuds produkten helt gratis. För att starta er prenumeration så behöver ni endast besöka Worldcapitalmarkets.se och signa upp er e-postadress på förstasidan, så kommer ni mottaga brevet helt utan kostnad direkt i er inkorg.

Prenumerera →