Home > Jämför > Aktiefonder

Bästa aktiefonderna att köpa 2021

Författare: Emmanuel Ekwomadu

Aktiefonder, eller andelsfonder, betraktas allmänt som en säker investering, lämpliga för investerare som inte vill göra sig besväret som kommer med day-trading eller aktiva investeringar. De är också relativt billiga att investera i jämfört med andra investeringsinstrument som aktier eller obligationer. När den amerikanska marknaden upplever sin längsta bullish-period i historien, kan det verka lite knepigt att välja de bästa aktiefonderna att tradea med eftersom allas meriter ser bra ut. Med detta i åtanke granskade vi alla aktiefonders resultat och skapade en lista över de bästa aktiefonderna att tradea baserat på avgifter, avkastning, diversifiering av tillgångar och balansräkning.

Vad är en aktiefond?

En aktiefond är en finansiell investeringsprodukt där investerare slår samman sina resurser till en kollektiv fond och investerar i olika finansiella tillgångar för avkastning. Det är en samling av många tillgångar som handlas som en investeringsenhet. Fonden skapas vanligtvis av en penningförvaltare eller institution som aktivt förvaltar kontot och fattar finansiella beslut för att uppnå fondens investeringsmål.

Intressant nog har aktiefonder uppnått en högre genomsnittlig avkastning på kapital än andra investerings- och sparinstrument, såsom statsskuldväxlar och obligationer. Aktiefonder som har ett varierat utbud av tillgångar spridda över olika sektorer är idealiska för att klara volatilitet och en svag ekonomi på lång sikt.

Investera i aktiefonder i 3 steg

1

Öppna ett tradingkonto

Att öppna ett tradingkonto är det första steget mot trading med aktiefonder. Det finns många handelsplattformar som erbjuder investerare en mängd olika val och funktioner. Du kan upprätta en jämförelselista och göra ditt val baserat på vilket konto som har funktioner och verktyg som stöder dina investeringsmål.

2

Välj fonder

Antalet aktiefonder som erbjuds kan vara överväldigande för en nybörjarinvesterare. Att klargöra varför du investerar begränsar dina val och gör det möjligt för dig att välja några aktiefonder. Eftersom aktiefonder i allmänhet är en fristad för kapitalbevarande och långsiktigt spel, går du till en aktiefond som har en balanserad portföljallokering spridda över olika sektorer.

3

Placera din trade

Att placera din trade kan verka enkelt med ett klick på en knapp, men erfarna traders planerar alltid sin trading. Se till att du har ingångs- och utgångsmål. Du bör veta när du ska köpa och hur länge du tänker hålla. Framför allt, ha en väldefinierad strategi och plan.

Var kan jag tradea med aktiefonder?

Aktiefonder tradas i monetära belopp, till skillnad från aktier, som köps i aktier.  De kan handlas direkt från en bank, nätmäklare eller fondbolag. Du måste öppna ett fondkonto hos någon av dessa institutioner för att börja tradea. Baserat på courtage, användarupplevelse och kundservice har vi listat våra topp tre utvalda nätmäklare i tabellen nedan.

1
Min. Insättning
$50
Exklusiv marknadsföring
Vår poäng
10
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Börja handla
För:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Betalningsmetoder
Elektronisk överföring, Banköverföring
Fullständig regellista:
CySEC, FCA
2
Min. Insättning
$10
Exklusiv marknadsföring
Vår poäng
9.3
Börja handla
För:
Betalningsmetoder
Bitcoin, Kreditkort, Kontokort
Fullständig regellista:
3
Min. Insättning
$1
Exklusiv marknadsföring
Vår poäng
8.7
Börja handla
För:
Betalningsmetoder
Fullständig regellista:

Bästa aktiefonderna att köpa nu

Dessa är de bästa aktiefonderna att köpa 2021 baserat på avkastning, diversifiering av tillgångar och nuvarande marknadssentiment. De 10 bästa aktiefonderna att köpa nu inkluderar:

 1. Vanguard 500 Index Fund (VFIAX)
 2. Vanguard Health Care Fund (VGHCX)
 3. Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX)
 4. Fidelity Magellan (FMAGX)
 5. Fidelity Select Health Care (FSPHX)
 6. BlackRock Health Sciences Opportunities Investor A (SHSAX)
 7. AllianzGI Technology Institutional (DRGTX)
 8. T. Rowe Price Communications & Technolgy Investor (PRMTX)
 9. Columbia Seligman Communications & Information A (SLMCX, $77.70)
 10. Columbia Acorn Instituional (ACRNX)

1. Vanguard 500 Index Fund (VFIAX)

VFIAX följer utvecklingen av S&P 500 Indexet som mäter investeringsavkastningen för storkapitaliseringsaktier. Fonden investerar alla sina tillgångar i de aktier som utgör indexet och har ungefär samma viktade andel som indexet. Fondens totala förvaltade kapital (AUM) är 630,67 miljarder dollar. VFIAX har återhämtat sig med 9,74% under de senaste tre månaderna.

2. Vanguard Health Care Fund (VGHCX)

VGHCX investerar cirka 80% av sina tillgångar i aktier i hälsovårdsföretag som läkemedelsföretag, företag för medicinsk utrustning och hälso- och sjukvårdsinrättningar. Fonden investerar också en betydande del av sina tillgångar i utländska aktier. VGHCX totala AUM är 49,11 miljarder dollar, medan fondens aktier har sjunkit med 1,67% under de senaste tre månaderna.

3. Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX)

FDFAX investerar i konsumentklammerföretag. Det här är företag som producerar, säljer och distribuerar produkter och tjänster som konsumenterna skulle behöva oavsett ekonomiska förhållanden. Fonden investerar främst i stamaktier och använder fundamentala analysverktyg för att välja investeringar. FDFAX totala AUM är 1,48 miljarder dollar, medan fonden har returnerat 11.57% hittills i år.

4. Fidelity Magellan (FMAGX)

Fidelity Magellan grundades 1963 och är en av de mest kända aktiefonderna på marknaden. Fonden investerar i stamaktier med hjälp av fundamental analys. Aktier i fondens innehav inkluderar Apple, Microsoft, Amazon och Google. Fondens totala AUM uppgår för närvarande till 22,1 miljarder dollar. Fondens genomsnittliga årliga avkastning sedan starten är 15,74 procent.

5. Fidelity Select Health Care (FSPHX)

FSPHX grundades 1981 och investerar i värdepapper i hälsovårdsföretag, med särskild preferens för de snabbväxande delindustrierna, såsom bioteknik och sjukvårdsutrustning. Fonden har 20% av sina tillgångar investerade i utländska företag. FSPHX totala AUM är $10,18 miljarder, medan fonden har returnerat 14,8% under det senaste året.

6. BlackRock Health Sciences Opportunities Investor A (SHSAX)

SHSAX grundades 1999 och investerar i large cap tillväxtaktier inom hälso- och sjukvårdsindustrin som UnitedHealth Group, Eli Lilly och Humana. Fonden har också en del av sina tillgångar investerade i utländska bolag. SHSAX totala AUM ligger för närvarande på 10,6 miljarder dollar, medan den genomsnittliga årliga avkastningen sedan starten är 14,66%.

7. AllianzGI Technology Institutional (DRGTX)

DRGTX skapades 1995 för att investera i aktier i teknikföretag som Apple, Twilio, PayPal och Square. Fonden investerar också i derivat och andra finansiella instrument som är inriktade mot tekniksektorn. Fondens totala AUM ligger för närvarande på 2,5 miljarder dollar, medan den har returnerat 40,9% under det senaste året.

8. T. Rowe Price Communications & Technology Investor (PRMTX)

PRMTX är en icke-diversifierad fond som investerar i teknik, kommunikation och diskretionära konsumentföretag. Fonden har innehav i bland annat Amazon, Facebook, T-mobile och Netflix. Fonden fördelar 30% av sina tillgångar på teknik, 30% på konsumentcykliska aktier och 18% på kommunikationsaktier. Fondens totala AUM är 10,81 miljarder dollar. Under de senaste fem åren har PRMTX ökat med i genomsnitt 15,51% per år.

9. Columbia Seligman Communications & Information A (SLMCX)

SLMCX är en icke-diversifierad fond som grundades 1983. Fonden investerar i kommunikations- och IT-bolag. Fonden tillför också 25 procent av sina nettotillgångar i utländska investeringar. Fonden har innehav i bolag som Apple, Microsoft och Micron Technology Inc. Totalt AUM för fonden ligger för närvarande på 9,16 miljarder dollar, medan den har returnerat 36,3% under det senaste året.

10. Columbia Acorn Institutional (ACRNX)

ACRNX grundades 1970 med ett värdeorienterat förhållningssätt till investeringar. Fonden investerar i amerikanska bolag, även om cirka 33% av dess totala tillgångar sitter i utländska företag både på utvecklade och framväxande marknader. Fonden har innehav i Planet Fitness, Teradyne Inc och SolarEdge Technologies. ACRNX har ett totalt AUM på $4,9 miljarder, medan den har gett 22,7% under det senaste halvåret.

Experttips om att investera i aktiefonder

Den mest effektiva metoden för att investera i andelsfonder är förankrad i grunderna. Ditt val av fond bör baseras på vilken typ av bolag fonden investerar sina tillgångar i. Varje fond som investerar i bolag med utmärkt meritlista är ett klokt val.

Varför tradea med aktiefonder?

Det finns en mängd olika skäl till att investerare och tradea med aktiefonder:

●       Diversifierad portfölj: Aktiefonder sprider sina investeringar bland många företag inom många sektorer. Detta minskar volatilitetens inverkan på investerarens portfölj.

●       Återinvestering av utdelning: I och med att utdelningar och andra ränteintäkter deklareras för fonden kan investerare köpa ytterligare andelar i fonden, vilket i slutändan ökar investeringen.

●       Litet kapitalkrav: Aktiefonder har låga investeringskrav och är billigare att hantera än andra typer av tillgångar. När du jämför transaktionskostnader, prenumerationsavgifter eller marginalkostnader som betalas till ett mäklarföretag eller handelsplattform blir aktiefonderna billigare.

Vanliga frågor och svar

 1. Vanguard 500 Index Fund (VFIAX) är bra.

 2. Ja, aktiefonder är en god investering just nu eftersom de erbjuder låga risker, transaktionskostnader och långsiktiga vinster.

 3. Alla myndiga kan investera i aktiefonder.

 4. När du investerar i aktier investerar du i ett enda företag. Men när du investerar i aktiefonder är du inte begränsad till aktier i ett visst företag utan investerar också i andra tillgångsslag som statsskuldväxlar och statsobligationer.

 5. Aktiefonder är en mycket bra investering för nybörjare.

 6. Storleken på den globala aktiemarknaden värderades till 54,93 biljoner dollar per 2019. Den amerikanska fondindustrin är världens största, med 21,3 biljoner dollar i totala nettotillgångar.