Home > Jämför > Investeringar inom finansmarknaden
Börja handla med eToro

Bästa investeringar inom finansmarknaden för 2022

Författare: Emmanuel Ekwomadu news-post-updated: Jan 21, 2022

Att investera innebär att fördela monetära resurser till en tillgång med förväntan att generera en inkomst (t.ex. från hyra, utdelning eller ränta) eller en kapitalvinst (eftersom dess pris ökar) eller båda. Det är ett sätt att potentiellt öka värdet på dina pengar i framtiden. Investeringar innebär alltid att risker med hopp om avkastning. Du kan investera i olika tillgångar, till exempel aktier, obligationer, råvaror, fastigheter etc. Dessa tillgångar och de marknadsplatser där de handlas kallas finansmarknaden.

I den här guiden förklarar vi vad finansmarknader är och erbjuder våra val för de bästa finansmarknaderna 2021.

Var kan jag investera i de olika finansmarknaderna?

På grund av förbättringar i teknik och tillgången till elektroniska kommunikationsnätverk kan du delta i alla finansmarknader via relevanta nätmäklare eller handelsplattformar. För aktiemarknader kan du använda nätbörsmäklare, medan du behöver en terminsmäklare för att handla de flesta råvaror. Om du vill handla valutor behöver du en valutamäklare.

Intressant nog finns det nätmäklare och handelsplattformar med flera tillgångar som gör att du kan delta på olika marknader i det finansiella systemet. Som redan nämnts tillåter CFD-plattformar (contracts-for-difference) och spread betting-plattformar dig vanligtvis att placera "trades" på prisrörelserna på många marknader, inklusive aktier, råvaror och valutor.

Baserat på tillgång till olika finansmarknader, transaktionshastighet, avgifter och säkerhet har vi listat de bästa nätmäklarna:

1
Min. Insättning
$10
Kampanj
Användarbetyg
10
Börja handla
För:
Betalningsmetoder
Bank Transfer, Elektronisk överföring
Fullständig regellista:
CySEC, FCA
2
Min. Insättning
$0
Kampanj
Användarbetyg
9.3
$ 0 Kommissionen och $ 0 optionsavtal
Uppgraderad forskning med avancerade diagram
Smart menyer för snabbare affärer
Börja handla
För:
$ 0 Kommissionen och $ 0 optionsavtal
Uppgraderad forskning med avancerade diagram
Smart menyer för snabbare affärer
Betalningsmetoder
Fullständig regellista:

Vad är finansmarknader?

Finansmarknader innehåller säljbara finansiella tillgångar och derivat som marknadsaktörer offentligt kan handla eller investera i, i enlighet med deras behov. Dessa inkluderar olika finansiella produkter, såsom obligationer, valutor, aktier, terminskontrakt, optionskontrakt, börshandlade fonder, terminskontrakt, swapkontrakt, råvaror och kryptovalutor.

Finansmarknader hänvisar också till de börser och marknadsplatser där dessa finansiella produkter handlas, såsom börser, terminsbörser, penningmarknader, valutamarknader och andra. Dessa marknader bidrar till att underlätta resursfördelningen mellan olika tillgångsslag samtidigt som likviditeten för företag och entreprenörer skapar likviditet.

Finansmarknader finns för att tillgodose de ekonomiska behoven hos deltagare som inkluderar individer, företagsorganisationer och regeringar. Beroende på målet närmar sig dessa deltagare finansmarknaden av främst tre skäl: att spara, investera eller låna pengar. Till exempel kommer regeringar och företag till marknaderna för att samla in pengar genom obligationer och skuldinstrument eller utfärda nya äganderätter genom börsintroduktion. Vissa individer - Warren Buffet, till exempel - har också samlat rikedomar som investerare på de olika marknaderna.

Förtroende är viktigt på alla finansmarknader, så statliga myndigheter (som SEC och CFTC) och utövande föreningar (som NFA) reglerar marknaderna och de finansiella aktörerna på marknaderna.

Vilka är handelstimmarna för de olika finansmarknaderna?

Finansmarknaderna är öppna vid olika tidpunkter beroende på deras kategorisering och tillgångsklasser. Vissa marknader, som aktier, fasta instrument (obligationer) och börshandlade fonder handlas endast på vardagar – de specifika handelstimmarna beror på börsen. Råvaror, som naturgas och råolja, handlas mellan söndagar och fredagar, medan kryptovalutor handlas dygnet runt.

Investera i finansmarknaderna med 3 steg

1

Välj finansmarknaden att investera i

Varje finansmarknad är unik med sina egna cykler och säsongsbetonade mönster. Medan alla finansmarknader är riskabla är vissa mindre riskabla än andra: obligationer anses vara en säker investering, medan kryptovalutor är extremt volatila. Även om investeringar i aktier kräver viss grundläggande kunskap som lätt kan hittas online, kräver deltagande på råvarumarknaden särskild kunskap. Så välj noggrant den finansmarknad som passar din situation.

2

Öppna ett handelskonto med rätt mäklare

Den finansmarknad du väljer kommer att bestämma mäklaren eller handelsplattformen du öppnar ett konto med. Om du väljer aktiemarknaderna öppnar du ett konto hos en licensierad börsmäklare, men om du vill investera i råvarumarknaden direkt kan du behöva öppna ett konto hos en licensierad terminsmäklare. Contracts of difference (CFD) och spread betting-plattformar låter dig vanligtvis placera "trades" på prisrörelserna för många marknader, inklusive råvaror och valutor.

3

Börja handla

När du har öppnat ett konto hos rätt mäklare kan du kontrollera handelsplattformen för att se de värdepapper som är tillgängliga för handel. Välj de värdepapper du vill investera i och tryck på köpknappen. Se till att du förstår marknaden du handlar på. Vissa av råvarumarknaderna är cykliska, medan valutamarknaden reagerar på kortsiktiga händelser. Aktier omfattar en kombination av grundläggande och teknisk analys. För obligationsmarknaden är räntorna nyckelfaktorer. Kom ihåg att bara investera med ett belopp du har råd att förlora.

Vilken är den bästa finansmarknaden att investera i?

Dessa är de bästa finansmarknaderna att investera i under 2021 på grund av deras höga likviditet, stabilitet och potential för stora omsvängningar. Våra 10 bästa finansmarknader att investera i är:

 1. Enskilda Aktier
 2. Fonder
 3. ETF:er
 4. Obligationer
 5. Obligationsfonder
 6. Fastigheter
 7. Råvaror
 8. Råvarufonder
 9. Kryptovalutor
 10. Forex


1. Enskilda Aktier

Detta är den överlägset mest populära finansmarknaden. Enskilda aktier gör det möjligt för investerare att ha delägande i ett företag de investerar i. Detta ägande kommer genom aktier som förvärvats av investeraren. Enskilda aktier handlas på börser som Nasdaq and New York Stock Exchange. Det totala börsvärdet på den amerikanska börsen är 50 miljarder dollar 2021.

2. Aktiefonder

En aktiefond är en noga utvald aktieportfölj som handlas som en enda enhet. Aktiefonder skapas av värdepappersföretag och banker och förvaltas av professionella aktörer. I vissa fall skapas fonderna för att efterlikna sammansättningen av de populära marknadsindexen, och dessa kallas indexfonder

3. ETF:er

En börshandlad fond (ETF) är som en aktiefond, men den handlas aktivt på börsen precis som aktier. ETF:er hanteras inte aktivt av en professionell och skapas ofta helt enkelt för att spåra utvecklingen för ett visst marknadsindex, såsom S&P500 Index och Nasdaqs kompositindex. Aktie-ETF:er gör det möjligt för icke-professionella investerare att äga en diversifierad aktieportfölj med relativt litet kapital. I skrivande stund är värdet på den amerikanska ETF-marknaden över $5 biljoner.

4. Obligationer

Obligationer är räntebärande skuldinstrument utgivna av regeringar eller företag för att ta in kapital för att genomföra projekt eller uppnå investeringsmål. Obligationsemissionstagaren tar in kapital genom upplåning från obligationsinnehavarna. Utfärdaren gör sedan regelbundna betalningar till obligationsinnehavare till en fast (eller rörlig) ränta för en angiven period. Storleken på den amerikanska obligationsmarknaden är ungefär $8 biljoner 2021.

5. Obligationsfonder

En obligationsfond är en fond som uteslutande investerar i skuldebrev. Även känd som skuldfonder, investerar denna finansmarknad i flera obligationer och värdepapper med säkerhet i hypotekslån. Obligationsfonder brukar göra periodiska räntebetalningar till investerare baserat på realiserad kapitaluppskrivning. Värdet på den amerikanska obligationsfondmarknaden är över $100 biljoner i februari 2021.

Experttips för att investera i de olika finansmarknaderna

Innan du deltar i någon finansmarknad bör du förstå allt om marknaden, inklusive cykler, säsongsmönster och andra faktorer ändrar marknaden. Försök också att förstå hur utvecklingen på en finansmarknad kan påverka en annan marknad. Detta är en marknadsanalys.
- Emmanuel Ekwomadu

Varför handla de olika finansmarknaderna?

Det finns många skäl att handla med de olika finansmarknaderna. Genom att investera i marknaderna kan du använda dina fria medel till stor nytta - du låter dina pengar arbeta hårt för dig. Det ger dig också passiv inkomst i form av utdelningar eller ränta och ditt kapital har en chans att öka i värde.

Det kan vara klokt att investera på så många av marknaderna som du har råd med, att sprida dina risker över olika marknader och därmed minska risken och öka chanserna att göra konsekvent avkastning.

Vanliga frågor och svar

 1. Även om finansmarknaderna kan vara lönsamma kan de också vara mycket riskabla. För alla finansmarknader beror förmågan att göra vinster på investerarens förmåga att hantera risker och identifiera lönsamma möjligheter.
 2. Aktiemarknaden erbjuder högst avkastning på lång sikt. Medan kryptovalutor tenderar att erbjuda massiv avkastning på kort sikt, är volatiliteten i tillgången för hög och förlusterna kan vara lika katastrofala och snabba som avkastningen.
 3. Obligationer, särskilt statsobligationer, är den säkraste finansmarknaden att handla på eftersom de garanteras av regeringen. Vissa företagsobligationer utgivna av väletablerade företag som är vid god finansiell styrka anses också vara säkra men inte lika säkra som statsemitterade obligationer.
 4. Den största skillnaden mellan finansmarknaderna är vilken typ av tillgång och värdepapper som handlas på varje marknad. En annan skillnad är strukturen och regleringen. Aktiemarknaden är till exempel välstrukturerad, med centrala börser och korrekt reglering. Å andra sidan är valuta- och kryptovalutamarknaderna ”over-the-counter”-marknader utan en central börs.
 5. Vissa finansmarknader, såsom aktier, fastigheter och obligationer är bra för nybörjare. Kryptovalutor, forex och råvaror är dock inte bra för nybörjare eftersom de är mycket volatila och kräver speciella färdigheter.
 6. Endast kryptovalutor handlas 24/7. Andra finansmarknader har sina handels-scheman. Aktier handlas till exempel mestadels när börserna är öppna.