Home > Jämför > Investeringar inom finansmarknaden

Bästa investeringar inom finansmarkanden för 2021

Ett finansiellt system består av ett nätverk av investeringsmarknader, som fungerar separat och i kombination för att säkerställa fördelningen av ekonomiska resurser i ett land och i resten av världen. Investeringsmarknader finns för att tillgodose det ekonomiska behovet hos dess aktörer och deltagare, vilket inkluderar individer, företagsorganisationer och regeringar. Beroende på målet närmar sig dessa deltagare investeringsmarknaden av främst tre skäl: att spara, investera eller låna pengar. Med tanke på hur viktiga de är har vi gjort en lista över de bästa investeringsmarknaderna för 2021.

Vilka investeringar finns inom finansmarkanden?

Investeringsmarknader är säljbara finansiella tillgångar och derivat som marknadsaktörer offentligt kan tradea och investera i, i enlighet med deras behov. Dessa marknader bidrar till att underlätta fördelningen av resurser mellan olika tillgångskategorier samtidigt som de skapar likviditet för företag och entreprenörer. Investeringsmarknader inkluderar olika finansiella produkter, såsom obligationer, valutor, aktier, terminskontrakt, optionskontrakt, börshandlade fonder, swapkontrakt och vissa råvaror.

Det finns investeringsmarknader som gör det möjligt för människor/företag att samla in pengar genom obligationer och skuldinstrument, spara/investera pengar genom aktier eller skaffa nytt kapital genom börsintroduktion. Vissa individer - Warren Buffet, till exempel - har samlat rikedomar genom att investera på de olika marknaderna.

Eftersom förtroende är det viktigaste för alla investeringsmarknader reglerar statliga myndigheter och utövare marknaderna och de finansiella aktörer som deltar i dem. Tillsynsmyndigheterna strävar efter att främja rättvisa och ordnade marknader där näringsidkare kan tradea till priser som korrekt återspeglar grundläggande värden utan att ådra sig orimliga transaktionskostnader.

Vilka är tradingtimmarna för de olika investeringsmarknaderna?

Investeringsmarknader tradeas med vid olika tidpunkter beroende på deras kategorisering och tillgångsklasser. Vissa marknader, såsom aktier, fasta instrument (obligationer, aktiefonder), börshandlade fonder, tradeas endast på vardagar - mellan 9:30 och 16:30 New York Time för de amerikanska marknaderna. Råvaror, som naturgas och råolja, tradeas med mellan söndagar och fredagar, medan kryptovalutor tradeas dygnet runt.

Trading inom finansmarknaden i 3 steg

1

Välj en marknad att investera i

Varje finansiell marknad är unik med sin egen uppsättning principer, handelsmönster och cykler. Vissa investeringsmarknader, till exempel råvaror, är mer komplexa och kräver därför specialiserad kunskap. Andra begränsar ditt deltagande eftersom du bara kan göra det genom licensierade agenter och mäklare. Medan vissa (som kryptovalutor) är mycket volatila, betraktas obligationer som en säker investering. Välj en investeringsmarknad som tilltalar dig och studera den noggrant.

2

Öppna ett tradingkonto hos rätt nätmäklare

Varje investeringsmarknad har förfaranden genom vilka du kan öppna ett tradingkonto och delta på marknaden. Även om det är relativt enkelt att öppna konton på vissa investeringsmarknader (som kryptovalutor och aktiefonder), kan andra (råvaror) vara lite svårare.

3

Börja tradea

Nu kan du komma igång och börja delta i marknaden. Du kan börja med att sätta in mindre summor på marknaden och titta på trender och investerarsentiment. Se till att du förstår marknaden du tradear på. Vissa av råvarumarknaderna är cykliska, medan Forex-marknaden reagerar på kortsiktiga händelser. Aktier, å andra sidan, verkar gynna en kombination av grundläggande och teknisk analys. För obligationsmarknaden är räntorna nyckelfaktorer.

Var kan jag börja investera i finansmarknaden?

Tack vare förbättringen av tekniken och tillgången på tradingappar är det nu möjligt att delta på olika finansmarknader via onlinemäklare. De flesta nätmäklare låter dig delta på olika marknader samtidigt. Baserat på tillgänglighet till olika investeringsmarknader, hastighet för handelsutförande, avgifter och säkerhet har vi listat våra 3 bästa onlinemäklare nedan.

Vilken är den bästa investeringen inom finansmarknaden?

Dessa är de bästa investeringsmarknaderna att tradea med under 2021 tack vare deras höga likviditet, stabilitet och potential för god avkastning.

Våra 10 största investeringsmarknader att handla på 2021 inkluderar följande:

 1. Enskilda aktier
 2. Andelsfonder
 3. ETF:er
 4. Obligationer
 5. Obligationsfonder
 6. Fastigheter
 7. Råvaror
 8. Råvarufonder
 9. Kryptovalutor
 10. Forex

Enskilda aktier

Detta är den överlägset mest populära investeringsmarknaden för allmänheten. Enskilda aktier gör det möjligt för investerare att ha delägande i ett företag de investerar i. Detta ägande består av aktier som förvärvats av investeraren. Enskilda aktier handlas på börser som Nasdaq och New York Stock Exchange. Det totala börsvärdet på den amerikanska börsen är $50 biljoner.

Andelsfonder för aktier

En aktiefond är en noga utvald aktieportfölj som tradeas som en enda enhet. Aktiefonder som skapats av värdepappersföretag och banker och förvaltas av professionella. I vissa fall skapas fonderna för att efterlikna sammansättningen av de populära marknadsindexen, och de kallas indexfonder. 

Aktie-ETF:er

En börshandlad fond (ETF) är en aktiefond, men den tradeas aktivt på börsen precis som aktier. ETF:er hanteras inte aktivt av en yrkesman, och skapas ofta för att följa prestandan för ett visst index. Aktie-ETF:er gör det möjligt för icke-professionella investerare att äga en diversifierad portfolio av aktier med relativt litet kapital. Värdet på den amerikanska ETF-marknaden är över $5 biljoner.

Obligationer

Obligationer är värdepapper med fast avkastning som utges av regeringar och privata företag för att skaffa kapital för att genomföra projekt eller uppnå investeringsmål.  Obligationsutgivaren tar in kapital genom upplåning från obligationsinnehavaren. Utgivaren gör sedan regelbundna fasta betalningar till obligationsinnehavare till en fast (eller rörlig) ränta för en angiven period. Storleken på den amerikanska obligationsmarknaden är ungefär $8 biljoner.

Obligationsfonder

En obligationsfond är en fond som uteslutande investerar i skuldebrev. Även kända som skuldfonder, investerar denna investeringsmarknad främst i obligationer och värdepapper med säkerhet i hypotekslån. Obligationsfonder gör vanligtvis periodiska räntebetalningar till investerare baserat på realiserad kapitalökning. Värdet av den amerikanska obligationsfondmarknaden är över $100 biljoner.

Fastigheter

Detta är kanske den äldsta investeringsmarknaden som mänskligheten känner till. Fastigheter avser landade fastigheter som mark, vatten, djur och fysiska tillgångar som byggnader, vägar eller allmännyttiga system. Förutom att äga fysiska tillgångar kan investerare också äga fastigheter genom Real Estate Investment Trust -REIT. Den amerikanska fastigheten värderas till $16 biljoner.

Råvaror

Råvaror är naturliga produkter som utvinns från jorden i stora mängder. Det är råvaror som används för att tillverka livsmedel och produkter. De finns olika typer och de har olika egenskaper. Exempel på råvaror är guld, bomull, majs, olja, gas och vete.  Råvaror handlas med på globala börser, så som Chicago Mercantile Exchange (CME) Group, Intercontinental Exchange (ICE) och New York Mercantile Exchange.

Råvarufonder

En råvarufond är en fond som investerar i en portfölj av råvaror men tradeas med som en enda enhet. Det gör det möjligt för investerare att delta på råvarumarknaden utan att direkt tradea med råvarorna. Råvarufonder skapas ofta för att följa ett visst råvaruindex, till exempel S&P GSCI, Bloomberg Commodity Index (BCOM) och Rogers International Commodity Index (RICI).

Kryptovalutor

Kryptovalutor är digital valuta som underlättar finansiella transaktioner mellan innehavare. Det finns olika typer av kryptovalutor som inkluderar bitcoin, Ethereum, dogecoin och Bitcoin cash. Kryptovalutor betraktas inte som traditionella finansiella tillgångar av det vanliga finansiella systemet, även om det finns en växande acceptans hos allmänheten. På terminsmarknaden betraktas de som virtuella råvaror. Det globala marknadsvärdet på kryptovalutor är svårt att uppskatta. Men marknadsvärdet på enbart bitcoin värderas för närvarande till 900 miljarder dollar.

Forex

Valutamarknaden är en global decentraliserad eller OTC för valutakurshandel av olika skäl. Den inkluderar alla aspekter av att köpa, sälja och byta valutor till aktuella eller bestämda priser. På Forex-marknaden tradeas valutor mot varandra i par, till exempel USD / EUR. Traders kan enkelt gå långt eller kort på ett par. Tack vare global handel och kommers är valutamarknaderna de största och mest likvida tillgångsmarknaderna i världen.

Experttips om att investera i de olika finansiella marknaderna

Innan du deltar i någon investeringsmarknad är det lämpligt att du förstår allt om marknaden, inklusive cykler, säsongsvariationer och andra faktorer som förändrar marknaden. Försök också att förstå hur prestandan hos en annan investeringsmarknad kan påverka din föredragna marknad.

Varför börja investera i finansmarknaden?

Det finns många skäl att tradea på någon av de olika investeringsmarknaderna. Att investera på marknaderna gör att du kan använda dina tillgängliga pengar till stor nytta: låt dina pengar arbeta hårt för dig. Det ger dig också passiv inkomst i form av utdelningar eller räntor, och det finns en potential för kapitaltillväxt.

Det kan vara klokt att investera i så många av marknaderna som du har råd med för att sprida ut dina risker över olika marknader och öka chanserna att göra konsekvent avkastning.

Vanliga frågor och svar

 1. Den största skillnaden mellan investeringsmarknaderna är vilken typ av tillgångar och värdepapper som handlas.

 2. Ja, de är lönsamma.

 3. Aktiemarknaden erbjuder mest avkastning på lång sikt.

 4. Obligationer, särskilt statsobligationer, är den säkraste investeringsmarknaden att tradea i då de är garanterade av staten.

 5. Vissa investeringsmarknader, såsom aktier, fastigheter och obligationer är bra för nybörjare. Kryptovalutor, Forex och råvaror är dock inte bra för nybörjare

 6. Endast kryptovalutor handlas 24/7. Andra investeringsmarknader har sina handelsscheman.