Home > Jämför > Krypto ETF:er

Bästa krypto ETF:erna att köpa

Författare: Mircea Vasiu

ETF:er (Exchange Traded Funds) eller börshandlade fonder är öppna fonder som handlas på en sekundärmarknad. Motorn i ETF:erna är en samling investeringar. Priset på dem skiljer sig sällan från deras nettoandelsvärde, eller NAV. Med andra ord konvergerar marknadspriset på dem med deras NAV-kurs. 

De börshandlade fonderna är ett billigare alternativ för tradern som vill ha exponering mot en rad företag inom en specifik sektor. De erbjuder en samling investeringar av olika slag, och emitterar andelar som löses in samma dag precis som vilken annan öppen fond som helst. 

I denna artikel presenterar vi de bästa krypto ETF:erna att lägga till sin portfölj 2021. Det passar bra nu när börsvärdet för kryptovaluta precis överstigit 1 biljon dollar. Manin kring Bitcoin och andra kryptovalutor, i kombination med att blockkedjetekniken nu anammats på flera håll, gör att investerare har anledning att skaffa sig exponering mot industrin för att öka diversifieringen i sina portföljer. 

Vad är en krypto ETF?

Det är en investering i olika företag som på något sätt verkar i kryptovalutans universum. Dessa företag kan vara aktiva inom själva brytningen eller till exempel erbjuda tjänster i bockkedjeteknik eller någonting annat som har med industrin att göra. Genom att äga en ETF får man exponering mot hela industrin. Ju mer diversifierad ETF:en är, desto bättre. 

Investera i krypto ETF:er i tre steg

1

Öppna ett handelskonto hos en nätmäklare

Genom de nätmäklare som finns med på vår lista får man får exponering mot krypto ETF:er. Det är bara att klicka på länkarna för att registrera sig. 

2

Välj vilken krypto ETF du vill handla med

Välj din favorit bland utbudet, läs på ordentlig och gör din egen analys innan du börjar handla.

3

Börja investera/handla

Investera i en eller flera ETF:er som har exponering mot kryptovalutamarknaden efter att du fört över pengar till ditt handelskonto.

Var kan jag handla med krypto ETF:er?

Att handla med en öppen fond, som en ETF, innebär att fonden går genom en nätmäklarfirma. Alla mäklare erbjuder dock inte tillgång till dessa fonder. Därför har vi i tabellen nedan tagit fram tre av dem som vi anser är de bästa nätmäklarna just nu. Dessa mäklare har valts ut av flera skäl, de har till exempel låg spread (dvs. skillnaden mellan köp- och säljkurser), låga transaktionskostnader och hos dem är det enkelt att öppna ett tradingkonto och föra över pengar till det. 

De bästa krypto ETF:erna att köpa just nu

Vi har tagit fram de fyra bästa ETF:erna i kryptovaluta att köpa 2021, främst baserat på hur deras exponering mot blockkedjetekniken ser ut, men också utifrån andra parametrar som exempelvis P/B tal.

 1. KOIN
 2. LEGR
 3. BLCN
 4. BLOK

KOIN

KOIN är inte bara intressant för att den följer företag som är involverade i blockkedjeteknik, utan också för att den baserar sina val på AI (artificiell intelligens). Det är en öppen fond som delar in de företag som följs i fyra olika kategorier: användare av kryptovaluta, betalningsmottagare, aktörer som erbjuder lösningar och aktörer som möjliggör brytning. 

 • Antal innehav: 45
 • Innehav i bl.a: Baidu, NVIDIA, Visa
 • Genomsnittlig daglig handelsvolym: 530 000 dollar
 • Värdepapperslån tillåtet

LEGR

LEGR är en öppen fond med exponering mot globala aktier kopplade till blockkedjeteknik. Ombalansering sker två gånger om året, LEGR är ett likaviktat index.  

 • Förvaltade tillgångar: 61.24 miljoner dollar
 • P/B tal: 1.51
 • Genomsnittlig avkastning: 4.44 procent per år
 • Största innehav: Baidu, Micron, PayPal
 • Mer än 30 procent av företagen är baserade i USA.
 • Andra länder är Spanien, Indien, Frankrike, Schweiz

BLCN

BLCN är en ETF som investerar i företag som använder, forskar om och utvecklar blockkedjeteknik. Det är en av de första i sitt slag. Kryptoindustrin är inte välrepresenterad i ETF-segmentet men BLCN var alltså en av de första som det gick att investera i. Förvaltarna av denna öppna fond har intressanta urvalskriterier för sina val av företag att investera i. De tittar till exempel på vilka materiella resurser företagen har i sina undersökningar. 

 • Mer än hälften av företagen har sin bas i USA
 • Över 200 miljoner dollar i förvaltade tillgångar
 • Andra länder som finns representerade: Storbritannien, Tyskland, Kanada, Kina, Japan
 • 3,84 miljoner dollar i daglig handelsvolym
 • Några av de största innehaven finns i Galaxy Digital, Baidu och Square
 • P/B tal: 2.37 procent
 • Direktavkastning: 1.57 procent

BLOK

BLOK är en av de mest populära kryptovaluta ETF:erna av den enkla anledningen att den har en global exponering mot blockkedjeteknik, därav namnet BLOK. Intressant nog delas investeringarna in i två huvudkategorier, i den ena ingår företag som lever på blockkedjeteknik och i den andra företag som investerat i de företag som ingår i den första kategorin. Fördelningen mellan de två kategorierna ligger på ungefär 70/30 procent. 

 • En öppen fond som förvaltar tillgångar på över 640 miljoner dollar 
 • Den genomsnittliga handelsvolymen per dag överstiger 18 miljoner dollar
 • Den årliga avkastningen ligger på 23 procent
 • Nära hälften av företagen som ingår kommer från USA
 • Andra länder som finns representerade är Japan, Kanada, Tyskland och Storbritannien
 • Några av de största innehaven finns i MicroStrategy, Silvergate och Marathon Patent
 • P/B tal: 5.33 procent
 • Direktavkastning: 0.67 procent

Viktiga råd för att investera i krypto ETF:er

Marknaden för kryptovaluta är extremt volatil. Till exempel gick största kryptovalutan Bitcoin ner med mer än 30 procent under en period på mindre än två veckor i januari i år. Visst studsade den tillbaka upp och nådde nya all-time highs, men poängen är att med ökad volatilitet kommer en ökad risk. Kryptovaluta ETF:er består av flera olika investeringar i blockkedjeindustrin. Industrin kan dock inte klara sig om inte kryptovalutan värderas relativt högt, det gäller även själva brytningen av kryptovalutor. Därför är det, när man vill investera i ETF:er med exponering mot kryptovaluta, bäst att investera när själva huvudvalutan nått hyggliga nivåer.

Varför köpa ETF:er?

Eftersom kryptomarknaden är helt oreglerad är det mer riskabelt att direkt äga kryptovaluta. Att gå genom kryptovalutabörser kostar mycket mer än de billigare ETF:erna. En ETF för kryptovaluta ger också exponering mot kryptovalutamarknaden genom att investera i företag som är delaktiga i olika faser av blockkedjan; projekt, appar, lösningar och så vidare. Dessa fonder erbjuder därför ett billigare och mer diversifierat sätt att få exponering mot kryptovaluta.

Vanliga frågor och svar

 1. Att man inkluderar väldigt många företag och aktörer i sin ETF och förvaltar stora tillgångar gör att BLOK är väldigt populärt bland investerare. Deras sätt att välja vilka företag de ska ha exponering mot ger dem också en stor fördel. Deras största innehav ligger till exempel i MicroStrategy, ett företag som investerade i Bitcoin i mitten på 2020 när det låg en bra bit under 10 000 dollar.

 2. Marknaden för kryptovaluta blir mer och mer populär. Bitcoin och andra stora digitala valutor har nått nya all-time highs och fyrdubblat sitt värde under de senaste månaderna. Det blir dyrare och dyrare för alla köpare och investerare.

 3. En ETF, eller börshandlad fond, är ett billigare sätt att få exponering mot företag som är involverade i kryptorelaterad verksamhet. ETF:erna investerar i allt från blockkedjeprojekt till Bitcoinbrytning. De samlar många namn från industrin i en enda fond med andelar som köps på samma sätt som aktier, eller på sammas sätt som andelar i vilken fond som helst. Traders som investerar i dessa fonder får en ökad diversifiering än de som investerar i ett enda företag eller valuta.

 4. ETF:er är samlade investeringar och fungerar som öppna fonder. De utfärdar andelar och löser in dem samma dag, de handlas på en sekundärmarknad. Priset baseras på deras NAV, Net Asset Value eller nettoandelsvärde. En aktie kommer däremot från ett enskilt företag. Att äga aktier kan ge rösträtt i företaget och vissa företag ger sina aktieägare utdelning.

 5. Ja, de passar särskilt bra om man är nybörjare. Genom att äga en ETF samlar man flera tunga namn inom industrin genom en enda order. Dessa fonder är dock kända för att vara mer volatila än de faktiska aktierna, det beror på hur de följer eller speglar kryptovalutamarknaden.

 6. Kryptovalutamarknaden väntas växa med hela 60 procent under de kommande fem åren sett till genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR). Knappt någon annan industri når upp till en sådan takt. Det enklaste sättet att räkna ut hur stor industrin är, är genom att titta på det ökande börsvärdet som ligger på nästan 1 biljon dollar.