Home > Jämför > Obligations ETFer

Bästa obligations-ETF:erna att köpa

Författare: Alice Wanjiku

De bästa investeringsinstrumenten i tider av stor osäkerhet är obligationer: de ändrar sig inte plötsligt i pris och är inte lika volatila som aktier, men de ger säkra och stadiga inkomster.

För att minska investeringsrisken ytterligare, i stället för att investera i individuella obligationer, vänder sig investerare till obligations-ETF:er (börshandlade fonder). Coronapandemin är långt ifrån över, vilket innebär att den nuvarande ekonomiska osäkerheten kommer att återstå under överskådlig framtid. Bara av denna anledning bör du fundera på att investera. Vår guide belyser de bästa obligations ETF:erna 2021 och anledningarna till att de är bäst.

Vad är en obligations-ETF?

Du kan inte börja springa utan att först veta hur man går. Så först och främst, vad är en obligation? En obligation är ett lån. Varför inte kalla det ett lån då? Skillnaden mellan ett normalt lån och en obligation är att en obligation är en omsättningsbar säkerhet. Obligationer är i stort sett indelade i två kategorier:

 • Statsobligationer är obligationer som emitteras av regeringen via Federal Reserve, kommuner eller statliga enheter.
 • Företagsobligationer är obligationer utgivna av enskilda organisationer. Den utfärdande organisationens kreditbetyg avgör hur attraktiva de är: en organisation ger ut high yield-obligationer som riskerar att underlåtas att betalas medan en etablerad organisation ger ut investeringsbara företagsobligationer med utmärkt kreditvärdighet.

Nu till den andra delen - vad är en obligations-ETF? Kort sagt är de börshandlade fonder som innehåller olika fasta värdepapper, långfristiga och kortfristiga skuldebrev samt konvertibla värdepapper. 

Även om obligations-ETF:er är de säkraste investeringsinstrumenten för en stadig inkomst, kommer investeringar utan att förstå hur obligationer fungerar att leda till förlust av pengar. Den främsta faktorn som påverkar investeringens priser och avkastning är räntorna: de är omvänt korrelerade. När räntan stiger minskar värdet på obligations-ETF:er och vice versa. 

I spåren efter coronapandemin sätter de globala ekonomierna ett räntetak, vilket säkerställer att den är så låg som är ekonomiskt bärkraftig för att säkerställa företagens överlevnad. I och med utvecklingen och distributionen av covid-19-vaccinet förväntas räntorna bibehållas på låga nivåer, vilket effektivt minskar lånekostnaderna för att stimulera ekonomisk återhämtning, vilket skulle leda till en fortsatt ökning av värdet på obligations-ETF:er under överskådlig framtid.

Investera i obligations-ETF:er i 3 steg

1

Öppna ett tradingkonto

Välj en nätmäklare och öppna ett tradingkonto hos dem. Aktivera ditt nya konto via länken som skickas till den e-postadress som fylldes i och sätt in pengar på det nya tradingkontot.

2

Välj obligations-ETF:er

Välj om du vill investera i obligations-ETF:er eller tradea dem via CFD:er. Du kan också göra båda.

3

Börja tradea

Screena de tillgängliga fonderna för att se vilka som matchar dina investerings- och handelsstrategier och börja tradea.

Var kan jag tradea obligations-ETF:er?

Det enklaste sättet att bli en del av marknaden för obligations-ETF:er är genom en nätmäklare, antingen en traditionell aktiemäklare eller en onlinemäklare. Att välja en traditionell mäklare innebär mycket krångel, och din portfölj kommer inte att vara tillgänglig för dig 24/7. Dessa utmaningar är anledningen till att om du har en internetanslutning är det enda praktiska valet att bestämma dig för en onlinemäklare. På så sätt har du alla sorters obligations-ETF:er på en plattform och tillgång till din portfölj 24/7. 

Nedan är vår lista över de bästa nätmäklarna för obligations-ETF:er: 

1
Min. Deposit
$1
Exclusive promotion
Our score
10
Start trading
Pros:
Payment methods
Full regulations list:
2
Min. Deposit
$250
Exclusive promotion
Our score
9.3
CFTC reglerad utbyte baserat i USA
handels klockan, hur du vill, när du vill runt
100% definierade risk handel på Forex, aktieindexfutures och råvaru underliggande marknader
Start trading
Pros:
CFTC reglerad utbyte baserat i USA
handels klockan, hur du vill, när du vill runt
100% definierade risk handel på Forex, aktieindexfutures och råvaru underliggande marknader
Payment methods
ACH, Kontokort, Elektronisk överföring
Full regulations list:
CFTC
3
Min. Deposit
$50
Exclusive promotion
Our score
8.7
Tillgång till över 220 av de mest populära bolagets aktier
Handeln på sprider sig från en pt på brittiska aktier
gå lång eller kort på globala toppföretag
Start trading
Pros:
Tillgång till över 220 av de mest populära bolagets aktier
Handeln på sprider sig från en pt på brittiska aktier
gå lång eller kort på globala toppföretag
Payment methods
Kontokort, Bank Wire, ACH, Kreditkort, PayPal
Full regulations list:
NFA, CFTC, FCA, FSA, IIROC, CIMA, FFA Japan, MAS, SFC of Hong Kong

Bäst obligations-ETF:er att köpa nu

Det här är de bästa obligations-ETF:erna att köpa 2021. De hjälper dig att minska portföljens riskprofil samtidigt som de ger stadig avkastning.

De 10 bästa obligations-ETF:erna 2021 är:

 1. Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull ETF [TMF]
 2. iShares Core US Aggregate Bond ETF [AGG]
 3. Flexshare Credit-Scored US Long Corporate Bond Index Fund [LKOR]
 4. Vanguard Total Bond Market ETF [BND]
 5. The SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF [SPLB]
 6. iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF [LQD]
 7. Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
 8. VanEck Vectors Investment Grade Floating ETF [FLTR]
 9. Vanguard Total International Bond ETF [BNDX]
 10. iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF [IEF]

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull ETF [TMF]

ETF:en följer resultatet för ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Det är en icke-diversifierad fond som består av amerikanska statsobligationer med en löptid på mer än 20 år. De har $226 miljoner i tillgångar under förvaltning och en utgiftskvot på 1.05%. Det är ett val för en tålmodig långsiktig investerare.

iShares Core US Aggregate Bond ETF [AGG]

AGG-fonden ger investerare tillgång till den breda amerikanska obligationsmarknaden och har innehav i hela USA: federala obligationer, kommunala obligationer och företagsobligationer från stora, medelstora och små företag. Den följer utvecklingen på den amerikanska marknaden för investment grade obligationer och rankas på femte plats bland mellanliggande kärnobligationer. Den har 86 miljarder dollar i tillgångar och förvaltning med en kostnadskvot på 0,04%. Den är mycket populär tack vare sin höga likviditet. 

Flexshare Credit-Scored US Long Corporate Bond Index Fund [LKOR]

LKOR är en icke-diversifierad fond som innehåller Long Corporate obligationsindex kategoriserat som investment grade av Northern Trust. Den mäter dollardenominerade företagsobligationer från företag av högre kreditkvalitet med potentiellt hög avkastning men låg standardrisk. Den har 54 miljoner dollar i förvaltade tillgångar med en historisk avkastning på 6,5% årligen.

Vanguard Total Bond Market ETF [BND]

BND kombinerar både företags- och statsobligationer och omfattar cirka 18 000 obligationer. Den gynnar dock statsobligationer för att minska sin riskprofil. BND är rankad 8:a i mellanliggande kärnobligationer. Den har nära $306 miljarder i förvaltade tillgångar som ger en genomsnittlig årlig avkastning på 4%.

The SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF [SPLB]

SPLB följer Bloomberg Barclays U.S. Long Term Corporate Bond Index. Alla dess underliggande obligationers resultat screenas med hjälp av detta index, som mäter resultatet för företagsobligationer med en löptid på 10 år och längre. Med tanke på detta är det inte konstigt att den är rankad 3:a på listan över de bästa långfristiga obligationerna. Den har 892 miljoner dollar i förvaltade tillgångar, en låg kostnadskvot på 0,07%, och en årlig avkastning på 4,11%.

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF [LQD]

LQD föredrar företagsobligationer av investment grade med de flesta från hälso-, teknik- och tillverkningsindustrin. Den har 47,7 miljarder dollar i förvaltade tillgångar, med en årlig avkastning på 5,33% till en kostnadskvot på 0,14%. Den är rankad 5:a på listan över de bästa långsiktiga fonderna för investeringar.

Vanguard Total International Bond ETF [BNDX]

VCSH är till för snabba och riskundvikande investerare som saknar tålamod för långsiktiga investeringar och föredrar kortsiktig återbetalning med minimerad risk. Den genomsnittliga obligationsförfalloperioden är 3 år. Den har 44,5 miljarder dollar i förvaltade tillgångar, med en årlig avkastning på 4,2% till en kostnadskvot på 0,05%.

VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF [FLTR]

FLTR består helt och hållet av börsnoterade företag och kommersiella enheter som utfärdar dollar-denominerad rörlig ränta. Därför är det en icke-diversifierad fond som följer US floating rate index. Den kan skryta med nära $470 miljoner i förvaltade tillgångar med en årlig avkastning på 1,3%. Trots att den är en ultra-kort obligation är den populär tack vare dess låga kostnadskvot på 0,14%. Denna ETF är rankad 3:a i listan över de bästa ultra-korta obligationerna. 

Vanguard Total International Bond ETF [BNDX]

BNDX är en samling på över 6 000 obligationer över hela världen. Den geografiska diversifieringen av denna fond säkerställer en mer blandad portfölj med riskspridning över flera globala ekonomier. De främsta bidragsgivarna till denna ETF är de mest stabila världsekonomierna, såsom Tyskland, Frankrike och Japan, vilket gör denna ETF tilltalande för investerarna. Den har $169,2 miljarder i förvaltade tillgångar som ger 1,3% årlig avkastning på 0.08% kostnadskvot.

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF [IEF]

De mest attraktiva obligationerna är de som utges av stabila världsekonomier. Då blir det inte bättre än IEF. IEF är en fond som i första hand består av amerikanska statsobligationer (95%) med löptider på 7-10 år. IEFs förvaltade tillgångar uppgår till ett belopp av 14,4 miljarder dollar med en årlig avkastning på 4,4% och en kostnadskvot på 0,15%.

Experttips om att investera i obligations-ETF:er

Obligations-ETF:er är lågriskinvesteringar, men räntorna spelar en avgörande roll i deras utvärdering och prisrörelse. Det är därför klokt att alltid beräkna räntegrunderna.

Varför handla med obligations-ETF:er?

Genom dessa fonder kan investerare billigt få tillgång till benchmarkade obligationsindex och effektivt minska sina investeringsportföljers riskprofil. Det finns dock fortfarande en risk för förlust, särskilt med fluktuerande räntor.

Vanliga frågor och svar

 1. Alla ETF:er som diskuterats här har den bästa potentialen för stadig avkastning till minimal risk under 2021.

 2. Absolut. Innan den globala ekonomin återhämtar sig från coronavirusets effekter kommer dessa fonder att vara det säkraste alternativet för konsekvent avkastning.

 3. Vem som helst kan investera.

 4. ETF:er är en samling överlåtbara fasta värdepapper medan aktier är aktier i ett enda företag.

 5. Ja, de är idealiska för nybörjare eftersom de erbjuder passiv exponering för investeringsmarknaden med stadig avkastning på ett billigt sätt.

 6. Storleken på de globala tillgångar som förvaltas via dessa fonder är för närvarande 1,4 biljoner dollar.