Home > Jämför > Bästa obligationerna att köpa

Bästa obligationerna att köpa

Författare: Alice Wanjiku

Obligationer är kända för att vara trygga tillgångar under osäkra tider. När vi nu i början av år 2021 ser tillbaka på år 2020 är pandemin fortfarande en kris som vi försöker ta oss igenom. Den har inneburit en enorm ekonomisk osäkerhet med en aldrig skådad volatilitet. Om man vill att det ska gå bra för en och att ens ekonomi inte bara ska handla om att överleva måste man tänka utanför boxen och diversifiera sin investeringsportfölj. 

Obligationer erbjuder, oavsett om det handlar om företagsobligationer eller statsobligationer, ett sätt att reducera portföljens risk. Ingen investering är helt riskfri, men obligationer är mer stabila än aktier och det är därför de är bra att äga under osäkra tider. Frågan är vilka obligationer som är bäst att investera i. Den här guiden kan du läsa mer om de bästa obligationerna att investera i år 2021 och ger en förklaring till varför. 

Vad är en obligation?

Det är aldrig en bra idé att kasta sig in i riskfyllda investeringar som man inte själv har kunskaper om. Låt oss därför först förklara vad en obligation är för någonting. Den enklaste förklaringen är att det är en skuldförbindelse som är utgiven av en regering eller ett företag för att öka dess kapital. 

Obligationer finns i fyra huvudkategorier:

 • Statsobligationer ges ut av länder eller statskassor och ses som väldigt trygga investeringar, särskilt om den utfärdande staten är utgör en stor del av världsekonomin.
 • Företagsobligationer utfärdas av enskilda företag och brukar betraktas som mer riskfyllda än statsobligationer. Vilken risknivå det handlar om beror på vilket det utfärdande företaget är. 
 • Kommunobligationer som också kallas miniobligationer utfärdas av kommuner eller stater. 
 • Institutionella obligationer emitteras av institut som är knutna till staten.

Varför vill ett företag utfärda obligationer istället för att låna pengar av en institution? I vissa fall handlar det om att ett företag eller en stat behöver större investeringar än en enskild institution har möjlighet att ge lån till. Obligationer ger möjlighet till sådana stora intensiva investeringar, eftersom de kan finansieras av många individuella investerare som då fungerar som långivare för institutionen. Det fina med det är att obligationerna går att föra över till andra investerare om ägaren vill få ut sina kontanter innan löptiden gått ut. Handeln med obligationer som inte gått ut är det som gör att värdet på en obligation fluktuerar, det styrs av tillgång och efterfrågan tills den har gått ut. 

Kupongräntan, som är räntan på en obligation, bestäms av kreditvärdigheten och löptiden. Om det anses vara hög risk att ett företag uteblir med betalningar på grund av låg kreditvärdighet måste de betala en högre kupongränta. Dessa obligationstyper kallas för high yield-obligationer eller skräpobligationer. Det finns en hög risk för uteblivna betalningar vilket gör att investerare kräver en högre ränta på sina investeringar. Obligationer som har en längre löptid har också en högre kupongränta på grund av räntefluktueringar och risken för inflation. 

De bästa obligationerna att investera i för den som inte gillar hög risk är investment grade-obligationer. Dessa utfärdas av stabila världsekonomier som exempelvis USA och Tyskland, och företagsinstitutioner med höga kreditbetyg. 

Vilka tider kan man handla med obligationer?

Olika investeringsinstrument och börser har olika tider då de handlas som mest runtom i världen. New York Stock Exchanges öppettider är de som påverkar handlare i världen allra mest. 

När det gäller obligationer är NYSE:s handelstimmar vardagar kl. 8-17 (amerikansk tid), under högtider har man kort handelsdag till kl. 14. Tiderna har utvecklats i kölvattnet av den elektroniska handeln och man kan numera köpa aktier på vardagar även under förhandeln kl. 4 - 9.30 a.m. (amerikansk tid), och under efterhandeln på kl. 4-8 p.m. (amerikansk tid). 

Handla med obligationer i tre steg

1

Öppna ett konto

Välj en nätmäklare som erbjuder obligationer du är intresserad av och klicka på registreringknappen. Fyll i de nödvändiga uppgifterna och bekräfta ditt konto med länken som skickas till den mailadress du uppgett. För över pengar till ditt konto.

2

Välj vad du vill köpa

Obligationer kan handlas på två sätt, genom CFD:er eller ETF:er. Välj det alternativ som passar dina investeringsmål och din handelsstrategi bäst.

3

Börja handla

När du har bestämt dig för hur du vill investera är det dags att välja de obligationer du vill ha och börja handla.

Var kan jag handla med obligationer?

För att välja en plattform eller nätmäklare som erbjuder handel med obligationer bör du först bestämma dig för vad du har för strategi. Man kan antingen investera i obligationer, eller lösa in obligationer. 

Att investera i obligationer innebär att man köper dem och lägger till dem i sin investeringsportfölj. Att investera i obligationer görs genom att man köper dem direkt från utfärdaren av obligationen eller obligations-ETF:en. De flesta investerare föredrar obligations-ETF:er eftersom det brukar krävas ett minsta belopp på 100 000 pund när man köper direkt från utfärdaren. Obligations-ETF:er gör att handlare kan köpa och sälja mindre andelar, det gör att de är mer likvida. 

Med tanke på dessa parametrar är följande nätmäklare de bästa när det gäller handel med obligationer:

1
Min. Insättning
$1
Exklusiv marknadsföring
Vår poäng
10
Börja handla
För:
Betalningsmetoder
Fullständig regellista:
2
Min. Insättning
$250
Exklusiv marknadsföring
Vår poäng
9.3
CFTC reglerad utbyte baserat i USA
handels klockan, hur du vill, när du vill runt
100% definierade risk handel på Forex, aktieindexfutures och råvaru underliggande marknader
Börja handla
För:
CFTC reglerad utbyte baserat i USA
handels klockan, hur du vill, när du vill runt
100% definierade risk handel på Forex, aktieindexfutures och råvaru underliggande marknader
Betalningsmetoder
ACH, Kontokort, Elektronisk överföring
Fullständig regellista:
CFTC
3
Min. Insättning
$50
Exklusiv marknadsföring
Vår poäng
8.7
Tillgång till över 220 av de mest populära bolagets aktier
Handeln på sprider sig från en pt på brittiska aktier
gå lång eller kort på globala toppföretag
Börja handla
För:
Tillgång till över 220 av de mest populära bolagets aktier
Handeln på sprider sig från en pt på brittiska aktier
gå lång eller kort på globala toppföretag
Betalningsmetoder
Kontokort, Bank Wire, ACH, Kreditkort, PayPal
Fullständig regellista:
NFA, CFTC, FCA, FSA, IIROC, CIMA, FFA Japan, MAS, SFC of Hong Kong

Vilka är de bästa obligationerna att investera i?

Olika obligationer passar olika handlare beroende på risktolerans och investeringsmål. De bästa obligationerna att handla med 2021 sett till lägst avgift är dock:

 1. US treasury bonds
 2. Tyska statsobligationer
 3. Vanguard Bonds
 4. Fidelity US Bond Index

US Treasury bonds – amerikanska statsobligationer

Den amerikanska statskassan utfärdar obligationer och än så länge har de inte brustit i återbetalning. De amerikanska statsobligationerna delas in i två breda kategorier:

 • T-Bonds är statsobligationer med en löptid på mer än tio år.
 • T-Notes är statsobligationer med en löptid på mellan ett och tio år.

Ju kortare löptid en obligation har, desto större kupongränta betalas ut.

Tyska statsobligationer

Tyska statsobligationer är bland de mest populära obligationerna i världen tack vare den stabilitet som karakteriserat tysk ekonomi genom åren. Dessa obligationer har olika namn beroende på löptid. 

 • Buxl är den tyska regeringens mest långsiktiga statsobligation.
 • Bund är ett långsiktigt obligationslån.
 • Bobl är ett obligationslån med medellång löptid. 
 • Schatz är tyska statsobligationer med kort löptid.

Vanguard Bonds

Vanguard-obligationer finns som två alternativ med positiva årsresultat: 

 • Vanguard High-yield Corporate Investor, VWEHX: består av företagsobligationer där över 90 procent inte når upp till godkänd kreditvärdering. Det är en högriskobligation med en kostnad på 0.23 procent och en årlig avkastning på över 3 procent. 
 • Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Investor, VWITX: en obligationsfond med över 11 000 kommunobligationer. Kostnaden ligger på 0.17 procent och den årliga avkastningen är 1 procent, den blir högre tack vare skatteförmåner.

Fidelity US Bond Index

Detta är en diversifierad fond med en kostnad på 0.025 procent och en årlig avkastning på 1.1 procent. Den består bland annat av statsobligationer, företagsobligationer med godkänd kreditvärdighet och säkerhetsbaserade inteckningar. 

Fidelity US Bond Index, FXNAX går alltid bra i en ekonomi med ränta eftersom det är en obligationsfond som till mer än 98 procent består av obligationer med hög kreditvärdighet. 

Viktiga råd när det gäller investering i obligationer

När man väljer vilken obligation eller obligationsfond man ska investera i bör ens risktolerans och ekonomiska förutsättningar finnas med i beräkningen. Man ska alltid titta på en obligations tidigare avkastning, utdelningar och ränta samt kostnaden för att ha obligationen.

Varför ska man handla med obligationer?

Obligationer är ett alternativt sätt att investera med lägre risk jämfört med att handla med aktier eller valutor. Obligationer är mer stabila än enskilda företagsaktier eller den svängiga valutamarknaden. Dessa faktorer gör obligationer till en mer säker investering som dessutom är lätt att handla med. Till skillnad mot andra tillgångar som påverkas av en rad olika faktorer påverkas obligationer bara av räntesats, vilket gör det relativt enkelt att förutse framtida prisrörelser. 

Ingen investering är hundra procent riskfri, att köpa och sälja obligationer kan inte garanterat skydda ens tillgångar. Man behöver ha en stabil strategi med tydliga regler för sin hantering av pengar. 

Vanliga frågor och svar

 1. Obligationer är lån till en organisation där den som äger obligationen är kreditor. Aktier är procentuellt delägande i ett företag till en investerad summa.

 2. Ja, bortsett från obligationer där det brister i återbetalningen så ger obligationer en vinst.

 3. När det gäller statsobligationer är obligationer med kort löptid mest lönsamma. För företagsobligationer gäller att de mest lönsamma är de med låga kreditvärdighet på grund av företagets låga kreditbetyg.

 4. De säkraste obligationerna är de med medellång löptid, särskilt amerikanska och tyska statsobligationer.

 5. Det är en bra investering för nybörjaren tack vare den låga risken.

 6. Man kan sälja och köpa obligationer online dygnet runt på vardagar.