Home > Jämför > Obligationsfonder

Bästa obligationsfonderna att köpa 2021

Obligationsmarknaden erbjuder ett unikt investeringstillfälle tack vare dess egenskap av att ha en fast inkomst, och för en del investerare kan en obligationsfond - snarare än individuella obligationer - vara ett mer effektivt sätt att investera i marknaden. Medan individuella obligationer kan föredras i vissa situationer på marknaden kan obligationsfonder vara ett bättre investeringsalternativ i andra marknadssituationer. Så det är klokt att veta vad obligationsfonder är och hur man investerar i dem, vilket är anledningen till att vi i denna artikel diskuterar de bästa obligationsfonderna att köpa 2021, men låt oss börja med att ta reda på vad en obligationsfond är.

Vad är en obligationsfond?

En obligationsfond är en sorts andelsfond eller Exchange-Traded fund (ETF) som investerar uteslutande i obligationer. Med andra ord är det en portfölj av flera individuella obligationer som sätts ihop och sköts av en yrkesman och kan köpas och säljas som en enhet.

En del obligationsfonder investerar enbart i en viss typ av obligationer, så som företagsobligationer eller regeringsobligationer, och de kan också koncentrera sig på en viss löptid, så som lång tid (10 år eller mer), kort tid (mindre än 3 år), och medellång tid (3 till 10 år). Så du kan hitta variationer, som en korttids- likviditetsfond eller en högavkastande bolagsfond. Däremot finns det obligationsfonder som följer den bredare obligationsmarknaden, och består av både långtids- och korttidsobligationer av alla typer, inklusive företag, regeringar, kommuner, och regeringsorgan.

Oavsett hur man investerar i en obligationsfond - en som fokuserar på en särskild del av marknaden eller bredare - så är en märklig sak med obligationsfonder att de sällan hålls tills en obligation har mognat, då de köps och säljs ofta efter marknadens villkor för att hålla deras mål med sin portfolio.

Då de är en samling av många olika obligationer så är obligationsfonder ett lättare sätt att ha en blandad portfölj av obligationer med ett mindre kapital. Obligationsfonder ger en månatlig ränta, men summan kan variera från månad till månad. Medan obligations-ETF:er har en lägre behandlingsavgift så brukar andelsfonder av obligationer ta ut en högre avgift. Det kan förekomma andra avgifter: en del obligationsfonder kan ta ut en inlösenavgift för sålda andelar inom en viss period, medan andra tar ut en mindre årlig kontoavgift.

Att investera i obligationsfonder i 3 steg

1

Välj vilken obligationsfond att köpa

Det första du måste bestämma är vilken typ av obligationsfond du vill köpa - en andelsfond för obligationer, där du kan köpa direkt från ett investeringsföretag som sköter fonder, eller en obligations-ETF, där du köper genom en nätmäklare. Framför allt måste du välja de obligationsfonder som möter dina investeringsmål, passar in i räntetaxa, och passar vilka risker du vill ta. Ta också i beaktning de viktigaste grunderna: 30-dagars-vinsten och den totala avkastningen under en period.

2

Öppna ett konto

Om du väljer att tradea med andelsfonder för obligationer så är det billigare att köpa direkt från den investeringsfirma som erbjuder och sköter fonderna då det inte finns några kommissioner eller nätmäklaravgifter. I detta fall bör du öppna ett konto hos firman. Om du däremot tänker köpa obligations-ETF:er eller köpa andelsfonder för obligationer genom en mäklare, kan du öppna ett konto hos mäklaren du väljer.

3

Börja tradea

Efter att du öppnat ett konto hos din valda firma så är nästa steg att finansiera kontot med den summa du vill investera. Nu kan du köpa obligationsfonderna. Detta är väldigt enkelt då du kan göra det online via nätmäklarens handelsplattform, där du också kan följa dina investeringar.

Var kan jag tradea med obligationsfonder?

Bäst obligationsfonder att köpa nu

Dessa är de bästa obligationsfonderna att köpa 2021, då de erbjuder bra avkastning till resonabla kostnader. 

 1. Vanguard Total Bond Market ETF (BND)
 2. iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG)
 3. iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB)
 4. Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX)
 5. Vanguard Core Bond Fund Investor (VCORX)
 6. Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD)
 7. BlackRock Strategic Income Opportunities Investor A (BASIX)
 8. SPDR Portfolio Mortgage-Backed Bond ETF (SPMB)
 9. Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund (VFSUX)
 10. SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL)

Vanguard Total Bond Market ETF (BND)

BND är en bred ETF för obligationsfonder som koncentrerar sig på amerikanska investment-grade obligationer med medium eller långa mognadstider. Då den sköts passivt är fonden billig - 0,035% - och avkastningen är god på 1,2%.

Fondens tillgångar under hantering är över $58 miljarder som investeras i fler än 9650 obligationer, varav cirka 42% i regeringsfonder och andra organs skulder, 29% i investment-grade företag, 24% i MBSer, och resten i utländska skulder och ABSer.

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG)

En indexfond som följer Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond index, vilket är en standard referenspunkt för de flesta obligationsfonderna. AGG är en av de bästa obligationsfond-ETF:erna på marknaden. Fondens avgift är 0,04% och avkastningen är 1,3%.

AGGs tillgångar är värda $71 miljarder i en portfölj på över 8150 obligationer, 38% i regeringsskulder, 28% i företagsskulder, 25% i MBSer, och resten i regeringsorgan, utländska, kommunala, och andra obligationer.

iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB)

IUSB är en kärnobligationsfond på $54,78 som erbjuder en mix av framför allt investment-grade skulder och obligationer med högre avkastning. Fondens portfölj innehåller nästan 10,000 obligationer, varav runt 33% är investment-grade företagsskulder, 31% regeringsskulder, 23% MBSer, och resten utspritt bland regeringsorgan, internationella skulder, och andra typer av obligationer. Deras avkastning är 1,7%, med kostnaden endast är 0,06%.

Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX)

FXNAX är en index-obligationsfond som följer Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index, med ungefär 41% av obligationerna i amerikanska regeringsskulder och 26% i företagsobligationer. Den nuvarande avkastningen för fonden är 1,72% medan avgiften är relativt liten - endast 0,025%.

Vanguard Core Bond Fund Investor (VCORX)

VCORX är en aktivt hanterad kärnobligationsfond. Med över $2,2 miljarder i deras sköte investerar fonden över hela spektrat av investment-grade skulder (nästan 1,300 obligationer just nu), med en stor variation på mognadstid (genomsnitt på 7,3 år).

Portföljens innehåll är följande: 37% regerings-MBSer, 35% investment-grade företagsskulder, och 16% i regeringar. VCORX tar 0,25% i årlig avgift och dess avkastning på tre år är 18,4%.

Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD)

NUBD är en passivt skött obligationsfond som följer avkastningen i Bloomberg Barclays MSCI US Aggregate EGS Select Index. Portföljen inkluderar amerikanska regeringsskulder, och amerikanska företagsobligationer, CMBSer och andra amerikanska dollar-baserade obligationer uttagna av icke-amerikanska regeringar och företag. NUBDs genomsnittliga varaktighet är 5,73 år, med en avkastning på 2,21% just nu och en kostnad på 0,2%.

BlackRock Strategic Income Opportunities Investor A (BASIX)

Detta är en annan aktivt skött andelsfond av obligationer. Dess tillgångar som sköts är över $31,4 miljarder, med mer än 15% investerade i “interest-rate derivaties”, cirka 16% investerade i uppkommande marknadsobligationer, och resten utspritt bland skulder så som skräp-obligationer, regeringar, CLOs med mera.

Med en avkastning på 1,6% är denna fonds prestation blandad men den största nackdelen är dess höga kostnad - 1,14% i avgifter och 4% minimum i försäljningsavgift.

SPDR Portfolio Mortgage-Backed Bond ETF (SPMB)

SPMB är en MBS-index ETF som fokuserar enbart på amerikanska agentur-MBSer. Fondens genomsnittliga varaktighet är 2,41 år och erbjuder en avkastning på 2,97% med en kostnad på 0,06%.

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund (VFSUX)

VFSUX är ett korttida obligationsindex som följer Bloomberg Barclays U.S. 1-5 Year Credit Bond Index. Fonden har 2447 obligationer med en genomsnittlig varaktighet på 2,6 år, och runt 80% är investerade i företagsobligationer, medan resten är lågrisk regerings- och värdepappersskulder. VFSUX erbjuder en avkastning på 2,4% och tar 0,1% i avgift.

PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT)

MINT är en aktivt skött ETF och besitter mer än 800 och ett kapital på runt $13,9. Med 94% investerat i obligationer med mindre än ett års varaktighet och resterande 6% investerade i skulder med max tre år kvar vilket innebär att MINT har den lägsta risken av de obligationsfonder vi tagit upp. Däremot är deras avkastning låg - 0,9%.

Experttips för att investera i obligationsfonder

Obligationsfonder är en ovanlig form av investeringar på obligationsmarknaden. Till skillnad från individuella obligationer som du kan hålla tills de är mogna för att få din fulla vinst medan du tar ut ränta så har obligationsfonder inget specifikt mognadsdatum - du kan endast köpa och sälja dem till det nuvarande net asset value (NAV). Därför är det bättre att investera i obligationsfonder (snarare än individuella obligationer) när räntesatser är förväntade att minska då obligationspriser ökar, vilket ger dig en chans att sälja till ett högre NAV.

Varför tradea med obligationsfonder?

Det finns många anledningar till att vilja investera i obligationsfonder. De erbjuder dig enkelt en blandad obligationsportfölj som sköts av ett proffs. De har även en god likviditet vilket gör dem enkla att köpa och sälja för din bekvämlighets skull. Dessutom har de en konstant månadsinkomst, vilken kan vara skattefri om det är en kommunal obligationsfond.

Vanliga frågor och svar

 1. Den bästa obligationsfonden för dig beror på dina investeringsmål och aptit för risker.

 2. Ja, obligationsfonder erbjuder en blandad obligations-portfolio som sköts av ett proffs.

 3. Vem som helst som vill dra nytta av obligationsmarknaden kan investera i obligationsfonder.

 4. En obligation är ett värdepapper utställt av regeringar och företag, medan en obligationsfond är en samling med flera individuella obligationer som tradeas som en enhet.

 5. Ja, obligationsfonder är säkra för nybörjare då de erbjuder en blandad obligationsportfolio.

 6. Enligt Securities Industry and Financial Markets Association är den globala obligationsmarknaden (totala skulder) beräknad till $100,13 biljoner 2017.