Home > Jämför > REIT aktier

Bästa REIT-aktierna att köpa 2021

Författare: Emmanuel Ekwomadu

Real Estate Investment Trusts (REIT) inrättades av USA:s kongress för att tillåta individer att investera i fastigheter utan att faktiskt äga den fysiska fastigheten. Sedan starten 1960 har REIT vuxit från enkla fastighetsinvesteringar fokuserade på bostäder och lägenheter till specialiserade REIT som tillgodoser icke-traditionella fastighetstillgångar som mobilmaster och datacenter. Omkring 87 miljoner amerikaner tros äga REIT genom sina pensionssparande och andra investeringsfonder. Med bakgrund av detta har vi sammanställt en lista över de 10 bästa REIT-aktierna som investerare kan äga.

Översikt över REIT-sektorn

Från och med 2019 hade REIT-industrin ett börsvärde på $1,3 biljoner och är segmenterad i tre kategorier: Equity REIT:s, Mortgage REIT:s och Hybrid REIT:s. Även om REIT:s delar gemensamma investeringsattribut, innehåller branschen ett brett utbud av aktörer. Fastighetstyper som ägs av REIT svarar på tillgångs- och efterfrågemått, inklusive bredare makroekonomiska faktorer, såsom räntor, inflation och priset på råvaror som timmer.

REIT-industrin drabbades hårt av pandemin, eftersom kommersiella fastighetspriser, hyresutrymmen, lagerhus och andra sjönk. Bolånepriserna var också rekordlåga på grund av låga räntor. Långivarna skärpte sina lånekriterier genom att öka inlåningen som krävs för hypotekslån. Men med det nuvarande programmet för att rulla ut vaccin igång är försäljnings- och fastighetspriserna på rekyl - även om de ännu inte har nått pre-pandeminivåer.

Vilka är öppettiderna för REIT-aktier?

Så många som 200 REIT är börsnoterade – precis som aktier och ETF:er – på större värdepappersbörser och är tillgängliga för köp via vanliga mäklare. Investerare kan tradea dem som aktier under handelssessionen mellan 9:30 och 16:00 New York Time. Det finns också icke-börsnoterade REIT som inte handlas på börser och är mindre likvida, även om de är relativt stabilare än börsnoterade.

Hur tradear och investerar man i REIT-aktier?

1

Forskning

Cirka 225 REIT-aktier tradeas offentligt, så att välja en lämplig REIT kräver djupgående forskning. Leta efter REIT:s som köper ett varierat utbud av fastigheter för att säkra din portfölj mot volatilitet och marknadscykler. Jämför sektorer, historiska data, pris, beta och analytikers betyg innan du fattar ett beslut.

2

Gör en beställning

Efter att ha valt vilken REIT-aktie du vill tradea, gör en beställning via din mäklare på en online-handelsplattform. Du kan antingen använda en prisgränsorder eller köpa till marknadspris (beroende på vilket som passar ditt investeringsändamål). Ha också en detaljerad trading-plan innan du gör en beställning. Förtydliga dina in- och utgångsställen, inklusive hur länge du vill handla REIT-aktien.

3

Övervaka din investering

Pengar sover aldrig, så varför skulle du det? Även om REIT betraktas som aktiefonder, skulle det vara skadligt att anta att dina medel är låsta och säkra. Spåra aktivt dina investeringsframsteg och håll ett öga på marknadstrender och händelser som skulle påverka din REIT-akties prisutveckling.

Var kan jag köpa REIT-aktier?

Du kan köpa REIT-aktier från vilken större börs som helst genom att köpa aktier via en mäklare eller handelsplattform. Du kan också välja att anlita en mäklare eller finansiell rådgivare för investeringsrådgivning om hur man köper och tradear med REIT-aktier. Vi har listat våra bästa mäklare i tabellen som visas bredvid det här avsnittet.

Vi har listat de bästa REIT aktierna att köpa under 2021. Du kan börja tradea dem med våra rekommenderade nätmäklare listade i tabellen nedanför.

1
Digital Realty (DLR)
Vår poäng
10
NYSE listade REIT
Hög avkastning under de senaste 5 åren
22,56% tillväxt i försäljningen under 2020
Beskrivning:
Betalningsmetoder
Elektronisk överföring, Banköverföring
Fullständig regellista:
CySEC, FCA
2
American Tower (AMT)
Vår poäng
9.3
Framträdande aktör inom REITs industrin
Hög avkastning under de senaste 5 åren
7.58B dollar i intäkter under 2020
Beskrivning:
Betalningsmetoder
Elektronisk överföring, Banköverföring
Fullständig regellista:
CySEC, FCA
3
Equinix (EQIX)
Vår poäng
8.7
Världens största datacenterleverantör
Tungvikt i REITs industrin
Stadig tillväxt i intäkter under de senaste 5 åren
Beskrivning:
Betalningsmetoder
Elektronisk överföring, Banköverföring
Fullständig regellista:
CySEC, FCA
4
Public Storage (PSA)
Vår poäng
8.5
Världens största self-storage företag
S & P 500 noterade REIT
Ett börsvärde på 41.6B dollar.
Beskrivning:
Betalningsmetoder
Elektronisk överföring, Banköverföring
Fullständig regellista:
CySEC, FCA
5
American Campus Communities (ACC)
Vår poäng
7.9
Störst ägare och utvecklare av studentbostäder
4,33% direktavkastning
Grundades 1993
Beskrivning:
Betalningsmetoder
Elektronisk överföring, Banköverföring
Fullständig regellista:
CySEC, FCA

Topp 10 REIT-aktier att köpa

Dessa är de bästa REIT-aktierna att köpa 2021 baserat på historisk utveckling och tillgångsportfölj. De 10 bästa REIT-aktierna att köpa 2021 inkluderar:

 1. Reality Income (NYSE: O)
 2. SL Green (NYSE: SLG)
 3. Empire State Realty Corp. (NYSE: ESRT)  
 4. Equinix Inc (NASDAQ: EQIX)
 5. Safehold Inc. (SAFE)
 6. Federal Realty (NYSE: FRT)
 7. W.P. Carey (NYSE: WPC)
 8. UDR (NYSE: UDR).
 9. Essex Property Trust (NYSE: ESS)
 10. STAG Industrial (STAG)

1. Reality Income(NYSE: O)

Realty Income noterades offentligt 1994 och har för närvarande ett börsvärde på 21,3 miljarder dollar. Bolaget har sedan starten en historia av att deklarera bonusaktier till innehavare. Realty Income är extremt välskött och har utvecklats relativt bra i en mycket utmanande ekonomi till följd av pandemin och tillväxten i e-commerce, vilket har lockat konsumenterna bort från fysiska butiker. Realty Incomes aktier har återhämtat sig med 1,88% under de senaste tre månaderna.

2. SL Green (NYSE: SLG)

Manhattans största kontorsägare, SL Green, förvaltar några av de främsta företagsfastigheterna i New York. Bolagets fastigheter hyrs ut till högkvalitativa hyresgäster enligt långsiktiga avtal. SL Green lade nyligen till $500 miljoner till sitt aktieåterköpsprogram, nu $3,5 miljarder. REIT har en månatlig direktavkastning på 5,7% som har ökat varje år under de senaste tio åren. SL Green har gått upp 16,15 procent de senaste tre månaderna.

3. Empire Realty Corp. (NYSE: ESRT)  

Empire State Realty Trust äger en avundsvärd portfölj av kontorsfastigheter, inklusive den ikoniska Empire State Building. Företaget har ett börsvärde på 2,8 miljarder dollar och kontrollerar 10 miljoner kvadratmeter fastigheter. Empire State har ett kassaflöde på 1,7 miljarder dollar, vilket gör det möjligt att dra nytta av de nedåtgående värderingarna i företagsfastigheter i New York. REIT:en har återhämtat sig med 42,92 procent under de senaste tre månaderna.

4. Equinix Inc (NASDAQ: EQIX)

Equinix äger och förvaltar 210 datacenter i 25 länder. Till skillnad från den bredare fastighetsmarknaden gynnades datacenterfastigheter av det distansarbete och trenden att hålla sig hemma som pandemin medförde. REIT:en ser ut att dra nytta av den ökande användningen av stordata och analyser, artificiell intelligens, Internet of Things (IoT), vilket skulle leda till större efterfrågan på datalagringsanläggningar. Reit har ökat med 5,17 procent under den senaste månaden.

5. Safehold Inc. (NYSE: SAFE)

Safehold revolutionerade fastighetsägande och värde genom att separera mark från byggnaden. Företaget äger, sköter och kapitaliserar markarrende och ger ett bättre alternativ för ägarna att låsa upp värdet på marken under sina byggnader. Safehold förvaltas av sin största aktieägare, iStar Inc, och har ett börsvärde på 4,2 miljarder dollar. REIT:en har gått upp med 15,845 under de senaste tre månaderna.

6. Federal Realty (NYSE: FRT)

Federal Realty Investment Trust är en portfölj av detaljhandelsbaserade fastigheter och utveckling med blandad användning. REIT:en har kämpat nyligen på grund av stängningen av gallerior till följd av pandemin. Hyresinsamlingsgraden sjönk med så mycket som 50%. Företaget har dock kunnat förbli lönsamt och redovisar en inkomst på 188,5 miljoner dollar. Hyresinsamlingspriserna har också förbättrats till 85%. Aktier i Federal Realty har ökat med 14,85% under de senaste tremånaderna

7. W.P. Carey (NYSE: WPC)

W.P. Carey investerar i högkvalitativa kommersiella fastigheter, som inkluderar lager, kontorsbyggnader, butiker och självlagringsfastigheter. Bolaget har ett börsvärde på 11,9 miljarder dollar. Fastigheterna är netto-uthyrda, vilket innebär att hyresgästerna står för fastigheternas driftskostnader. Företaget har en mycket hög hyresinsamlingsgrad, den värsta månaden var maj 2020 med 96% hyresinsamling. REIT:ens aktier har ökat i värde med 4,6 procent den senaste månaden.

8. UDR, Inc (NYSE: UDR).

UDR, Inc. är en REIT på 12 miljarder dollar som investerar i lägenhetsområden. Företaget har sitt huvudkontor i Colorado och har intressen i 148 lägenhetsområden på specifika amerikanska marknader. Från och med 2019 hade UDR intressen i 52 070 lägenhetskomplex, plus 658 andra under utveckling. REIT:en har ökat med 13,64 procent under de senaste tre månaderna.

9. Essex Property Trust Inc. (NYSE: ESS)

Essex Property Trust, Inc. investerar i flerfamiljsfastigheter på västkusten i USA. REIT:en har ett marknadskapital på $17,71 miljarder. Essex Property Trust har ägarintressen i 246 lägenhetsområden med 60 000 flerbostadshus, inklusive sex andra fastigheter under olika utvecklingsstadier. REIT:ens aktier har stigit med 9,86 procent på tre månader.

10. STAG Industrial Inc (NYSE: STAG)

STAG Industrial fokuserar på förvärv och förvaltning av industrifastigheter med enskilda hyresgäster i USA. Företaget har en stark hyresgästbas, som inkluderar Amazon (dess största kund), Ford Motors och USA:s General Services Administration. Djupet i kundbasen är orsaken till den höga hyresavkastningen, som låg på 98,2% det tredje kvartalet 2020. REIT:en har stigit med 5,6 procent den senaste månaden.

Experttips för att investera i REIT-aktier

När du investerar i REITs, håll koll på tillväxt i intäkter från högre beläggningsgrader och stigande hyror, lägre kostnader och nya affärsmöjligheter. Det är också lämpligt att du undersöker tillgångarna i företagets portfölj, liksom ledningsgruppen som övervakar dessa fastigheters förvaltning.

Varför investera i REIT-aktier?

REIT:s har historiskt levererat konkurrenskraftig totalavkastning baserad på hög, stadig utdelning och långsiktig kapitaluppskrivning. Deras jämförelsevis låga korrelation med andra tillgångar gör dem också till en utmärkt portföljdiversifierare som kan minska den totala portföljrisken och öka avkastningen.

Vanliga frågor och svar

 1. Equinix Inc är bra.

 2. Låga räntor på bolån, i kombination med prisökningen på relaterade råvaror som trä, gör inte REIT-industrin till en bra investering just nu.

 3. Prologis är i bra ekonomisk form.

 4. Alla myndiga kan investera i REIT-aktier.

 5. Equinix Inc. är bra för nybörjare.

 6. Den gör det möjligt för individer att investera i fastighetsbranschen till en låg kostnad och utan att behöva äga fastigheten.