Home > Jämför > Utdelningsaktier
Börja handla med eToro

Bästa utdelningsaktier att köpa 2022

Författare: Alice Wanjiku

Före Covid-19-pandemin styrdes Federal Funds-räntan (dvs. den ränta som bankerna tar ut av varandra för att låna pengar över natten) av den globala tillgången och efterfrågan, och den låg på 1,55% i USA. När Covid-19-epidemin blev en global pandemi sänkte centralbankernas styrande organ de redan låga räntorna till miniminivåer i linje med deras ekonomier. 

År 2021 finns det ljus i slutet av tunneln när det gäller effektiva vacciner mot coronavirus. Federal Reserve och de flesta centralbanker har dock behållit lägsta möjliga ränta i hopp om att ekonomierna kommer att återhämta sig eftersom företagen kan låna till så låga räntor.

Med så låga räntor på bankinlåning på bankerna kommer investerare att vara intresserade av att uppnå högre avkastning genom att investera i aktier som ger högre utdelning samtidigt som de får en kursuppgång. I den här guiden listar och tittar vi på några av de bästa utdelningsaktierna 2021.

Var kan jag handla med utdelningsaktier?

Även om det finns många traditionella mäklare-återförsäljare genom vilka du kan handla aktier (inklusive utdelningsaktier) genom, är det numera mest troligt att du väljer en nätmäklare. Mäklare liknar varandra på många sätt, men skiljer sig åt när det gäller till exempel bid-ask spreads, hastigheter i utförandet av affärer och antalet marknader som de gör tillgängliga för handel.

För att hjälpa dig att välja den bästa mäklaren har vi själva gjort en del efterforskningar.

1
Johnson & Johnson (JNJ)
Användarbetyg
10
Covid-19 vaccin planer
Ett börsvärde på 377,77B dollar.
Bedriver forskning, utveckling och tillverkning av läkemedel och hälsovårdsprodukter.
Beskrivning:
Betalningsmetoder
Fullständig regellista:
2
Merck & Co (MRK)
Användarbetyg
9.3
Merck & Co grundades 1891 och har sitt huvudkontor i New Jersey.
Börsvärde på 189.58B dollar.
Bolaget förväntas öka försäljningen med 8% till 51.9B dollar.
Beskrivning:
Betalningsmetoder
Fullständig regellista:
3
IBM (IBM)
Användarbetyg
8.7
En av de största globala tech företagen.
Ett börsvärde på 106B dollar.
Driver tekniska lösningar som berör analys och datahantering.
Beskrivning:
Betalningsmetoder
Fullständig regellista:
4
Washington Trust Bancorp (WASH)
Användarbetyg
8.5
Washington Förtroende Bancorp, Inc. grundades 1800 och har sitt huvudkontor i Rhode Island.
Börsvärde. av +0,7 miljarder dollar per februari 2021.
Betalar en hög och tillförlitlig utdelning om 4,54%
Beskrivning:
Betalningsmetoder
Fullständig regellista:
5
3M (MMM)
Användarbetyg
7.9
3M Company grundades 1902 och har sitt huvudkontor i Minnesota.
Börsvärde på 101.99B.
Företaget betalar en pålitlig aktieutdelning på 3,36%
Beskrivning:
Betalningsmetoder
Fullständig regellista:

Vad är utdelningsaktier?

Företagen delar ut en del av sin vinst till aktieägarna i form av utdelningar, som investerare kan jämföra med hur mycket pengar de skulle få om de satte in sina pengar på ett bankkonto i stället.

Alla företag betalar inte utdelning, särskilt inte i början av sin verksamhet innan de har blivit lönsamma, men flera stabila företag har goda resultat när det gäller att betala jämna (eller till och med stigande) utdelningar under många år. De bästa utdelningsaktierna tillhör vanligtvis etablerade branscher som fastigheter, allmännyttiga företag, olja och gas, hälso- och sjukvård och läkemedel, basmaterial och bankverksamhet.

I den här guiden listar vi tio av de bästa utdelningsbetalande aktierna innan vi gräver djupare i fem av dem.

Hur man handlar och investerar i utdelningsaktier?

1

Öppna ett handelskonto

Öppna ett handelskonto hos ett reglerat mäklarföretag. Lämna all nödvändig personlig information och identitetsbevis. Sätt in handelsmedel genom banköverföring, kredit-/betalkort eller en annan bekväm metod som till exempel PayPal.

2

Undersök kvalitativa utdelningsaktier

Undersök de bästa utdelningsaktierna med hjälp av vår lista över föreslagna aktier som vägledning. Hitta dem sedan i den lista över aktier som din mäklare presenterar. Du bör kunna välja varje aktie för att se ytterligare information, inklusive ett prisdiagram.

3

Börja handla

Aktier kan enkelt köpas genom att fylla i mäklarens handelsbiljett med det antal aktier du vill köpa eller det belopp du vill investera i utvalda aktier. Utanför börsens öppettider kan du i stället fylla i en orderbiljett för att köpa aktier till det bästa tillgängliga priset eller ditt högsta angivna pris när marknaden öppnar nästa gång.

Topp 10 utdelningslager att handla

Vi har identifierat de bästa utdelningsaktierna att köpa 2021 enligt följande:

 1. Realty Income Corporation [O]
 2. Enterprise Products Partners [EPD]
 3. Stag Industrial [STAG]
 4. Kinder Morgan [KMI]
 5. Main Street Capital Corporation [MAIN]
 6. China Mobile [CHL]
 7. Vodafone Company [VOD]
 8. Total SE [TOT]
 9. Philip Morris International [PM]
 10. Innovativa industriella fastigheter

Låt oss nu titta närmare på fem av dem.

Realty Income Corporation [O]

Denna fastighetsinvesteringsfond (REIT) är allmänt känd som "The Monthly Dividend Company" och har en framtida utdelningsavkastning i juni 2021 på 4.05%. Oavsett om denna avkastning verkar attraktiv är det anmärkningsvärda det faktum att detta företag har gjort över 600 regelbundna månatliga utdelningsutbetalningar med 92 på varandra följande kvartalsvisa höjningar av utdelningarna. Den årliga sammansatta utdelningstillväxten sedan starten är 4.5%.

Enkelt uttryckt kan man inte tala om utdelningsaktier utan att nämna Realty Income Corporation.

Enterprise Products Partners [EPD]

EPD är ett holdingbolag som har intressen inom petrokemi och naturgas, och dess utdelningsavkastning (i juni 2021) är 7.11%.

Så länge världen drivs av fossila bränslen bör EPD:s utdelningar vara säkra.

Stag Industrial [STAG]

Stag Industrial är ett REIT som specialiserar sig på förvärv, ägande och drift av industri- och logistikfastigheter. Efter att ha fallit i mars 2020 tillsammans med de flesta andra aktier, återhämtade sig Stag-aktien när behovet av logistiktjänster steg kraftigt under inlåningen i samband med coronaviruspandemin. När fler företag går över till e-handel och behovet av distributions- och logistiktjänster ökar har denna utdelningsaktie utrymme för tillväxt.

Med en framtida utdelningsavkastning på 3.75% i juni 2021 kanske den här aktien inte verkar vara den mest attraktiva utdelningsbetalaren, men denna siffra är ändå mycket mer än den ränta som betalas på ett typiskt bankinsättningarkonto.

Kinder Morgan [KMI]

Kinder Morgan är verksamt inom energisektorn och är ditt go-to-företag för lagring och transport av bränsle, naturgas, råolja, etanol, CO2 och kol. Tills världen helt och hållet går över till förnybara energikällor bör KMI fortsätta att växa och betala ut utdelningar.

Halvvägs in i 2021 är KMI:s direktavkastning 5,68%.

Main Street Capital Corporation [MAIN]

Main Street Capital Corporation förser små och medelstora företag med eget kapital och långfristiga lån. I takt med att den globala ekonomin återhämtar sig från coronavirus-krisen kommer små och medelstora företag att leta efter kapital, så detta företag bör fortsätta att ge utdelning så länge som dess gäldenärer fortsätter att betala tillbaka.

Utdelningsavkastningen för juni 2021 ligger på 5,90%.

Experttips om att investera i utdelningsaktier

Om en utdelning ser för bra ut för att vara sann, är den förmodligen det. Utdelningsavkastningen är omvänt proportionell mot aktiekursen, så många brittiska bankaktier verkade ha fenomenala utdelningsavkastningar under finanskrisen 2008/2009 helt enkelt för att deras aktiekurser föll snabbt.
- Alice Wanjiku

Varför investera i utdelningsaktier?

Utdelningsaktier betalar investerare en regelbunden inkomst som teoretiskt sett liknar den ränta du skulle få om du hade investerat dina pengar på ett bankkonto i stället. Investerare kan tjäna pengar genom att köpa aktier vars utdelningsavkastning är högre än räntan på bankdepositioner och helst högre än inflationen. Utöver detta kan du också dra nytta av framtida aktiekursökningar om du investerar i "undervärderade" aktier som ger utdelning.

Ingenting på marknaderna är dock garanterat. Utdelningarna kan sänkas och aktiekurserna kan falla, så att investera i de bästa utdelningsaktierna är inte en garanterad väg till rikedom.

Vanliga frågor och svar

 1. Vi har listat några av de bästa utdelningsaktierna eftersom du bör sträva efter en diversifierad portfölj snarare än att investera alla dina pengar i en enda aktie som kan gå i konkurs.
 2. Utdelningsaktier kan vara en bra långsiktig satsning för investerare som köper och behåller dem, så "just nu" är kanske inte rätt fråga. När det gäller utdelningsinkomster kan "tid på marknaderna" vara viktigare än "timing marknaderna".
 3. I finansiella termer visar vår forskning att det starkaste aktiebolaget med utdelning är Philip Morris International.
 4. Försiktiga långsiktiga investerare tenderar att investera i aktier som ger utdelning. Investerare som är ute efter snabba vinster är mer benägna att satsa på tillväxtaktier.
 5. Utdelningsaktier rekommenderas ofta till nybörjare som säkrare investeringar än andra aktier eftersom de vanligtvis är långvariga företag som ständigt är lönsamma.
 6. Utdelningsaktier är populära eftersom de ger regelbunden inkomst och utsikter till kapitaltillväxt.
 7. Alla aktier, inte bara utdelningsaktier, handlas på börser som till exempel London Stock Exchange (LSE) och New York Stock Exchange (NYSE) under deras handelstider. Dessa är vanligtvis 8.00-16.30 (lokal tid), måndag till fredag.