Home > Jämför > Utdelningsaktier

Bästa utdelningsaktierna att köpa 2021

Författare: Alice Wanjiku

Före covid-19-pandemin styrdes federal funds av ränta, eller de räntebanker som debiterar varandra för upplåning över natten, av global tillgång och efterfrågan. I USA var den till exempel 1,55 procent. Efter att covid-19-epidemin blev en pandemi fastställde bankinstitutens styrande organ över hela världen räntorna till ett minimum i linje med deras ekonomier.

År 2021 finns det ljus i slutet av tunneln när distributionen av vaccinet har börjat. Trots upptäckten av vaccinet har de flesta federal reserves och centralbanker behållit minsta möjliga ränta i hopp om att sporra ekonomisk återhämtning genom lågkostnadsupplåning. Lågkostnadsupplåning och ekonomisk återhämtning ger möjligheter till aktierörelser.

Denna guide belyser de bästa utdelningsaktierna att köpa 2021. Läs mer nedan om varför de är bäst.

Vad är utdelningsaktier?

Utdelning av bolagsvinster mellan aktieägarna som avkastning på deras investering kallas utdelning, eller dividends. Utdelningsaktier avser därför bolag som regelbundet ger utdelning. Vanligtvis är dessa branschetablerade företag med en beprövad erfarenhet av att betala avkastning till sina investerare. 

Utdelningar sker antingen i kontanter eller ytterligare aktier. De flesta utdelningsaktier har regelbundet planerade betalningsplaner som gör det möjligt för dem att maximera aktieägarnas förmögenhet på andra sätt än tillväxt. De bästa utdelningsaktierna tillhör mestadels de mer traditionella och etablerade industrierna som:

 • Fastighets- och investeringsfonder
 • Allmännytta
 • Olja och gas
 • Hälso- och sjukvård samt läkemedel
 • Grundläggande material
 • Banker och finansinstitut

När du investerar i utdelningsaktier bör du vara uppmärksam på följande datum:

 • Datum för tillkännagivande: bolagets styrelse tillkännager den föreslagna utdelningen för investerarna att ratificera.
 • Ex-dividenddatum: avser slutdatumet för att investera i utdelningar för att vara berättigad till utdelningen. Det är också känt som ex-datum.
 • Utbetalningsdatum: avser den dag utdelningen krediteras till aktieägarkonton.

Utbetalningen av utdelningar påverkar aktiekurserna eftersom investerare använder denna information för att bestämma om de ska investera i vissa aktier. Som sådan ökar högavkastandeutdelningar aktiekurserna. Däremot undviks låga dividendavkastningar av investerare, vilket resulterar i låga aktiekurser.  

För att vara en del av utdelningsbörsen bör du antingen investera i utdelningsaktier och äga dem eller tradea med utdelningsaktierna via ett avtal om skillnader och därmed tradea med prisrörelser för utdelningsaktier utan att äga dem.

Hur tradear man och investerar i utdelningsaktier?

1

Öppna ett tradingkonto

Öppna ett tradingkonto hos en nätmäklarfirma. Validera det nya kontot via aktiveringslänken som skickas till den e-post som fyllts i, sätt in pengar på det nya tradingkontot och se till att mäklaren bekräftar insättningen.

2

Välj vilka aktier att investera i

Efterforska de bästa utdelningsaktierna och besluta om du ska investera i aktier eller tradea dem via CFD:er. Du kan också göra båda.

3

Börja tradea

Utför ditt köp av de aktier med hög utdelning som har lönsamhetspotential enligt de marknadsundersökningar som gjorts.

Var kan jag tradea med utdelningsaktier?

För att tradea dividendaktier finns det gott om både traditionella mäklare och onlinemäklare på marknaden. Men att gå den traditionella mäklar-dealer-rutten är tråkigt, och du kommer inte att ha kontroll över din portfölj 24/7. Som sådan är nätmäklare de bästa institutionerna för aktiehandel med utdelning eftersom de erbjuder olika instrument under en plattform och total kontroll över din portfölj 24/7, förutsatt att du har en internetanslutning.

Vi har listat de bästa utdelningsaktierna att köpa under 2021. Du kan börja tradea dem med våra rekommenderade nätmäklare listade i tabellen nedanför.

1
Johnson & Johnson (JNJ)
Vår poäng
10
Covid-19 vaccin planer
Ett börsvärde på 377,77B dollar.
Bedriver forskning, utveckling och tillverkning av läkemedel och hälsovårdsprodukter.
Beskrivning:
Betalningsmetoder
Bitcoin, Kreditkort, Kontokort
Fullständig regellista:
2
Merck & Co (MRK)
Vår poäng
9.3
Merck & Co grundades 1891 och har sitt huvudkontor i New Jersey.
Börsvärde på 189.58B dollar.
Bolaget förväntas öka försäljningen med 8% till 51.9B dollar.
Beskrivning:
Betalningsmetoder
Bitcoin, Kreditkort, Kontokort
Fullständig regellista:
3
IBM (IBM)
Vår poäng
8.7
En av de största globala tech företagen.
Ett börsvärde på 106B dollar.
Driver tekniska lösningar som berör analys och datahantering.
Beskrivning:
Betalningsmetoder
Bitcoin, Kreditkort, Kontokort
Fullständig regellista:
4
3M (MMM)
Vår poäng
8.5
3M Company grundades 1902 och har sitt huvudkontor i Minnesota.
Börsvärde på 101.99B.
Företaget betalar en pålitlig aktieutdelning på 3,36%
Beskrivning:
Betalningsmetoder
Bitcoin, Kreditkort, Kontokort
Fullständig regellista:
5
Washington Trust Bancorp (WASH)
Vår poäng
7.9
Washington Förtroende Bancorp, Inc. grundades 1800 och har sitt huvudkontor i Rhode Island.
Börsvärde. av +0,7 miljarder dollar per februari 2021.
Betalar en hög och tillförlitlig utdelning om 4,54%
Beskrivning:
Betalningsmetoder
Bitcoin, Kreditkort, Kontokort
Fullständig regellista:

Topp 10 utdelningsaktier att tradea

Vi valde ut de bästa utdelningsaktierna att köpa under 2021 baserat på deras kortsiktiga vinster och bevisade stabilitet på lång sikt.

De 10 bästa utdelningsaktierna att köpa 2021 är:

 1. Realty Income [O]
 2. Enterprise Products Partners [EPD]
 3. Stag Industrial [STAG]
 4. Kinder Morgan [KMI]
 5. Main Street Capital [MAIN]
 6. China Mobil [CHL]
 7. Vodafone Company [VOD]
 8. Total SE [TOT]
 9. Philip Morris International [PM]
 10. Innovative Industrial Properties

Realty Income [O]

Denna investeringstrust för fastigheter, REIT, är allmänt känt som "The Monthly Dividend Company" och har ett börsvärde på 21,5 miljarder dollar och en dividendavkastning på 4,6%. Denna direktavkastning kan tyckas oattraktiv, men den konsekvens med vilken den betalas ut och växer är ett fenomen: den har gjort över 600 regelbundna månatliga utdelningar med 92 kvartalsvisa utdelningar. Om du fortfarande inte är övertygad är den årliga sammansatta utdelningstillväxten sedan starten 4,5%. Enkelt sagt- du kan inte prata om utdelningsaktier och inte nämna Realty Income.

Enterprise Products Partners [EPD]

EPD är ett holdingbolag med intressen inom petrokemi och naturgas. Det har ett börsvärde på 45 miljarder dollar med en genomsnittlig direktavkastning på 10,7%. Så länge världen går på petrokemikalier och gas är EPD-aktier här för att stanna och tjäna pengar för investerare.

Stag Industrial [STAG]

Stag Industrial är ett REIT som specialiserat sig på förvärv, ägande och drift av industri- och logistikfastigheter. När nedstängningen och tjänsterna för logistiktjänster sköt i höjden skrädde Stag ut miljarder till sina aktieägare. De har ett börsvärde på 4,4 miljarder dollar och har en direktavkastning på 4,8%. I takt med att fler företag går e-handelsvägen och behovet av distributions- och logistiktjänster ökar, har denna utdelningsaktie utrymme för tillväxt.

Värt att nämna är att Amazon är Stags enskilt största kund.

Kinder Morgan [KMI]

Kinder Morgan är verksamt inom energisektorn och är ditt go-to-företag för lagring och transport av bränsle, naturgas, råolja, etanol, CO2 och kol. De har ett börsvärde på 34 miljarder dollar och en direktavkastning på cirka 7%. Världen lutar åt förnybar och grön energi, men den måste fortfarande lagras och transporteras. Som sådan kan KMI-utdelningsaktien förväntas fortsätta växa och betala ut dividends. 

Main Street Capital [MAIN]

Main Street Capital Corporation förser små företag och mid cap-bolag med eget kapital och långsiktigt skuldkapital. De har ett börsvärde på 2,3 miljarder dollar, och investerare kan förvänta sig en avkastning på 7%. I och med att den globala ekonomin återhämtar sig från Coronakrisen letar små och medelstora företag just nu efter medel. MAIN:s dividendaktie är därför redo för en betydande tillväxt så länge gäldenärerna fortsätter att betala tillbaka. 

China Mobil [CHL]

Behovet av handhållna enheter kommer bara att fortsätta att öka, vilket framgår av den snabba utvecklingen av mobil teknik. China Mobile Limited har ett börsvärde på 112,6 miljarder dollar med en dividendavkastning på 6,5 procent. Det hade en av de snabbaste 5G-prenumerationerna som visade sin mångsidighet och anpassningsförmåga till tekniska framsteg. 

Vodafone Company [VOD]

Vodafone är en av de största leverantörerna av telekommunikationstjänster i Europa, som också erbjuder telekommunikationstjänster globalt. Detta brittiska teknikföretag har ett börsvärde på 50,1 miljarder dollar, med investerare som förväntas dra nytta av dividendavkastningen på 5,74%. Med den globala implementeringen av molnteknik kommer VOD att fortsätta att åtnjuta stordriftsfördelar och utdelningstillväxt som en av de största molntjänsterna och molnbaserade applikationsleverantörerna.

Total SE [TOT]

TOT har en närvaro i nästan alla hörn av världen med ett börsvärde på 115 miljarder dollar och en genomsnittlig dividendavkastning på 7%. De är en global jätte inom energisektorn med närvaro inom områdena integrerad gas, prospektering och produktion, raffinering av kemikalier och förnybar energi. Dess raffineringssegment ansvarar för oljeförsörjning, handel, marknadsföring och marin sjöfart. Med sådana diversifierade marknadsavdelningar och involvering i den lovande energisektorn kan denna utdelningsaktie bara bli bättre med tiden som ett fint vin. 

Philip Morris International [PM]

Philip Morris International har funnits i nästan två århundraden nu. Det är ett holdingbolag med intresse för alla kontinenter: Europa, Latinamerika, Afrika, Asien och Australien; samt i Kanada och United States. Dess huvudsakliga verksamhet är försäljning av nikotinhaltiga produkter, cigaretter och tobak. De är också intresserade av marijuanaindustrin, men enligt VD:n väntar de på en global enhetlighet i cannabislagstiftningen innan de investerar. Detta företags livslängd och fördomsfria inställning till tillväxtmarknader som cannabisindustrin gör det till en utdelningsaktie värd att övervaka. PM har ett börsvärde på 133,9 miljarder dollar och en direktavkastning på 5,51 procent. 

Innovative Industrial Properties [IIPR]

I kategorin fastighetsinvesteringsfonder är IIPR en stabil investering som i genomsnitt har vinstmarginaler på över 50 %. De har ett marknadsvärde på över $5,1 miljarder och ett P/E-värde på 71. Som den främsta leverantören av växthus och industrianläggningar till den nordamerikanska cannabisindustrin kan denna utdelningsakties värde förväntas fortsätta växa när fler stater legaliserar Cannabis. Du kan förvänta dig en direktavkastning på minst 2,2%.

Experttips för att investera i utdelningsaktier

Om man ser till enbart den tekniska analysen kan man vilja köpa enbart högavkastande dividends, vilket resulterar i en direktavkastningsfälla med ohållbart hög avkastning som drivs av aktiepriser som faller på grund av risken för minskade utdelning. Vårt råd är att kombinera teknisk och grundläggande analys för att få en bredare bild för välgrundade långsiktiga investeringar.

Varför investera i utdelningsaktier?

Att investera i utdelningsaktier är en utmärkt strategi för konsekvent portföljtillväxt om du fokuserar på både tidstestade aktier som betalar hög utdelning regelbundet och de med fortfarande växande utdelningar. Kom bara ihåg att alla investeringar har ett riskelement och därför kan även investeringar i tidstestade företag som betalar ut utdelningar regelbundet leda till förluster.

Vanliga frågor och svar

 1. Den bästa utdelningsaktien just nu, med tanke på direktavkastningen, är Enterprise Product Partners (EPD).

 2. Med tanke på den globala ekonomiska osäkerheten är utdelningsaktier just nu en säker satsningsinvestering jämfört med andra investeringsinstrument.

 3. I finansiella termer är det starkaste utdelningsaktiebolaget Philip Morris International, med ett marknadsvärde på 133,9 miljarder dollar.

 4. Vem som helst kan investera i och handla med utdelningsaktier.

 5. Utdelningsaktier är en utmärkt nybörjarinvestering tack vare deras regelbundna utbetalning och konsekventa utbetalningskvot.

 6. Anledningen till att dessa aktier är så populära är deras regelbundna utdelning.

 7. Online handel är tillgänglig 24 timmar om dygnet på vardagar.