Home > Kortsiktig trading i OMX termin eller DAX termin..?

Kortsiktig trading i OMX termin eller DAX termin..?

Vad är en DAX termin?

DAX terminen är bland det mest volatila bland indexterminerna om inte det mest volatila. Det har kraftiga rörelser under en normal handelsdag och pendlar på både upp och nedsidan av dess jämviktspris i en sidåtgående marknad. När marknaden är extra volatil kan dagshögsta åtföljas av dagslägsta för att sedan sluta dagen på ett nytt dagshögsta, i extrema fall följs detta av ett nytt dagslägsta en så kallad dubbel rotation runt dess jämviktspris. För en placering av finansiella instrument i detta kontrakt gäller det att ha god marknadsinsikt och förståelse för att kunna avgöra om man ens placering fortfarande är i fas med vad marknaden försöker att åstadkomma.

Vad är en OMX termin?

Alla indexterminer kan både öka och minska i värde, men OMX terminen är snäppet mindre volatil och uppvisar inte lika många rotationer runt ett jämviktspris i en sidåtgående marknad, varvid det kan uppfattas som en lättare placering. Har man väl gjort en placering tar det generellt sett längre tid för marknaden att förflytta sig till tänkta nivåer. OMX terminen är i viss mån mer förlåtande och man har längre tid på sig att initiera och gå ur en position jämfört med DAX terminen som för ett otränat öga verkar röra sig mer ”fladdrigt”. I grunden rör de sig likartat men på grund av den högre volatiliteten i DAX är det lättare att bli bortspelad.

I nedanstående grafer ser man jämviktspriset som rödmarkerad linje i volymdiagrammen, det mest rättvisa priset. Det grönmarkerade området är det så kallande värdeområdet där 70 % av all volym sker och när priset handlas utanför värdeområdet tar det inte lång tid innan priset likt en magnet söker sig tillbaka mot jämviktspris.

OMX-termin
OMX-termin
DAX-termin
DAX-termin

Bear/Bull certifikat

En potentiell handelsstrategi med hjälp av bear/bull certifikat, mini futures eller warrants kan vara att försöka pricka in extremvärdena runt ett jämviktspris för att rida rörelsen tillbaka mot jämviktspriset eller i bästa fall till motsatt sida av jämviktspriset. Skulle man t.ex. välja mellan OMX termin eller DAX termin, illustrerar grafen den ökade volatiliteten i DAX med 12 potentiella ingångsnivåer jämfört med OMX som bara visar 9. Spreaden för OMX är dessutom större i bear/bull certifikaten så det är ytterligare en faktor att beakta innan val av investeringsprodukt.