Home > Läsarfråga: “Varför ska man använda MA34?”

Läsarfråga: ”Varför ska man använda MA34?”

Ytterst handlar det om matematik men också om individuell spelstil. En bra jämförelse är att se tradingarenan som en fotbollsmatch där alla spelare har sin individuella spelförståelse och teknik. Trots detta lyckas flocken, eller den kollektiva gruppen, generera ett fungerande fotbollsspel. Man kan dra en direkt parallell mellan fotbollsplanen och börsen och konstatera att det går att generera ett fungerande ”tradingspel” trots olika tekniker och olika spelförståelser per enskild trader.

När det kommer till matematiken så blir det genast mer komplext. Som människor kan vi agera kollektivt men ibland utesluta logiken. Ett exempel på detta kan återfinnas i ett börsforum där man genom förhoppning och i affekt av gruppen agerar på köpsidan när det kommer till ett förhoppningsbolag. Det kan också vara tvärtom att en givande belöning utgår till den som vågar gå emot flocken, och i börssammanhang brukar man benämna detta som ”omvänd psykologi” eller att gå emot strömmen. Som människor förhåller vi oss alltså rationellt eller irrationellt i relation till en grupp människor. Vår natur förser oss med verktyg så att vi kan agera i samklang med det som vi är skapta ur. När vårt beteende sätts på pränt på ett chart tycks matematiska förhållanden fungera som ett ramverk och man skulle kunna påstå att börsen är en projektion av mänskligt beteende från en komplex dimension som vi inte kan kvantifiera – som är vårt psyke, till något som vi kan.

Oavsett perspektiv, om det handlar om mikro eller makronivå, gäller matematiska relationer som grundlagar i vår existens. På ett mystiskt och spännande sätt verkar vår natur vara omlindad av matematiska relationer som evolverar allt i vår omvärld.

Fibonaccisekvensen är en talserie upptäckt av den italienske matematikern Leonardo Fibonacci da Pisa. I hans mästerverk ”Liber Abacci” redogör han för hur fibonaccisekvensen uttrycker förhållandet mellan talen 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55 osv till oändligheten. Det intressanta med denna talföljd är när sekvensen går mot oändligheten så blir relationen mellan föregående siffra dividerad med nästa, lika med det gyllene snittet som är 0,618.

Det jag försöker framhäva är att ju mer ”matematiskt perfekta” verktyg desto skarpare glasögon för bäraren.

För att återgå till frågeställningen; MA34 går med fördel att använda för att det är det nionde talet i fibonaccisekvensen. Notera att jag också använder 89 för stochasticJag har tidigare nämnt att en aktie evolverar i fyra faktorer: tid, pris, geometri och omsättning. När två eller fler av dessa faktorer sammanfaller så ökar sannolikheten för en akties reaktion. Under en vecka erhålls 5 tradingdagar och det är 52 veckor på ett år. 5 multiplicerat med 52 är 260. Läs vidare:

21/260 = 0,08
34/260 = 0,13
55/260 = 0,21
89/260 = 0,34
144/260 = 0,55

Notera fibonaccisekvensen till höger om likhetstecknet och hur den uttrycks i decimalform (procent). Spannet för aktiekursen är alltså lägre för 34-dagars glidande medelvärde jämfört med 144 dagars glidande medelvärde. Eftersom analysen i Enquest ges i swingtradingperspektiv var 34 det givna valet av medelvärde.

Slutligtvis vill jag betona att detta bara är mina tankar och hur jag ser på dessa realtidsuppdateringar på börsskärmen. Och precis som på fotbollsplanen så finns det spelare som skjuter med höger fot, medan vänster passar bättre för andra. Några gillar Zlatan, andra Messi.

 

Fibonacciförhållanden i naturen
Fibonacciförhållanden i naturen