Home > Linjediagram är odugliga!

Linjediagram är odugliga!

I The Online Trader är det stor skillnad i att använda Candlesticks mot Linecharts.

Problemet uppstår då Linecharts inte visar dig verkligheten, utan snarare en avrundning av verkligheten.

Candlesticks däremot visar dig exakt vart topparna och bottnarna bildas.

Därför använder jag candlesticks för att se, och hitta nivåer på det större perspektivet, och linecharts enbart för tickdiagrammet intradag som visar priset tick för tick  som ni har sett i mina charts, tex under bästa sämsta inläggen.

Enda anledningen till att jag använder linecharts över huvud taget är för att svenska aktiemarknaden är i många aktier rätt tunn på volym, och skulle jag använda mig av tex 1 eller 2 minuters candlesticks för en del aktier skulle det rent ut sagt se för jävligt ut och svårare för mig att läsa.

Jag river av några exempel nedan för att visa vilken skillnad det kan vara. För mig som är intresserad av stöd och motstånd så skulle det bli extremt stor skillnad i vad jag tex skulle se i ett linjediagram kontra vart toppen eller botten egentligen är.

Nedan kommer ni också att se att ju längre tidsperspektiv ni tittar på med linecharts desto mer avrundas topparna och bottnarna, och desto mer information går ni miste om.

Elux 5 min charts:
Det är inte så stor skillnad på toppar och bottnar på 5 min chartet, i nedanstående chart har vi som mest 20 öres skillnad på botten.

Elux 5 min charts
Elux 5 min charts

Elux 60 min charts:
I 60 min chartet börjar avrundningarna bli större. Som mest 60 (6 tick) öre på toppen. 50 öre på botten.

Elux 60 min charts:
Elux 60 min charts:

Elux daglig charts:
8 kr (80 tick) skillnad på toppen, 1,60 kr (16 tick) skillnad på botten – inte ok!!!

Elux daglig charts
Elux daglig charts

Ju snabbare rörelsen drar tillbaka, desto mer avrundas ditt linjediagram.

Det bör tilläggas att jag daytradar på ett sätt där några tick kan göra en viss skillnad för mig. Swingtradar du eller är mindre känslig för vart du tar din stopp eller entry är så spelar detta dock inte lika stor roll.

Därför anser jag linecharts totalt odugliga till annat än intradags tickdiagram!