Home > MACD – teknisk indikator som passar väl i trender

MACD – teknisk indikator som passar väl i trender

Vi har nöjet att publicera en initierad artikelserie om teknisk analys där vi utförligt kommer att beskriva ett flertal intressanta tekniska indikatorer och metoder inklusive praktiska exempel och visa hur dessa indikatorer och metoder kan användas för att hitta köp- och säljsignaler bland svenska storbolagsaktier. Ett stort fokus läggs på den praktiska tillämpningen, då vi vill försöka bistå våra läsare med att göra lönsamma aktieaffärer och vår artikelserie börjar med MACD (Moving Average Convergence Divergence) som är en klassisk teknisk indikator.

Teknisk Analysskola

1
Min. Insättning
$10
Kampanj
Användarbetyg
10
Hävstång
30:1
New accounts
Spreads
1
Punkter
Förordningar
CySEC, FCA
Forex-par
Inga avgifter
Börja handla
För:
Gå med i Social Trading revolution. Få kontakt med andra aktörer, diskutera handelsstrategier, och använda vår patenterade CopyTrader
eToro är världens ledande sociala handelsplattform, som erbjuder ett brett utbud av verktyg för att investera i kapitalmarknaderna
Störst antal valutapar handels
Betalningsmetoder
Bank Transfer, Credit Card, Debit Card, Elektronisk överföring, PayPal
Fullständig regellista:
CySEC, FCA
2
Min. Insättning
$10
Kampanj
Användarbetyg
9.3
Hävstång
30:1
New accounts
Spreads
0.1
Punkter
Förordningar
CySEC, FCA, FSC
Forex-par
14+
Inga avgifter
Börja handla
För:
Världsklass kundsupport på 18 språk
Account öppning är snabb och helt digital
Ultimate öppenhet med en betrodd varumärke
Betalningsmetoder
Bank Wire, Mastercard, PayPal, Visa, neteller, skrill
Fullständig regellista:
CySEC, FCA, FSC
CFDS är komplexa instrument och har en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstångseffekt. 77% av detaljhandelns konton förlorar pengar vid handel med CFD med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFDS fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

MACD (Moving Average Convergence Divergence) är en klassik teknisk indikator och kategoriseras som en så kallad momentumindikator.

Vi beskriver nedan utförligt i tre steg hur MACD är uppbyggd, kan tolkas och hur den praktiskt kan tillämpas vid trading på den svenska börsen.

1. Förklaring

2. Tolkning

3. Praktisk tillämpning med exempel från den svenska börsen.

Förklaring av MACD

Generellt sett används momentumindikatorer för att mäta hastigheten i trenden och ger därmed ett värdefullt tillskott i analysarsenalen. Momentumindikatorer används för att avgöra hur långt ifrån en jämviktsnivå ett värdepapper befinner sig och tradern kan då bedöma om värdepappret är överköpt eller översålt. Utrycket momentum brukar användas synonymt med oscillator. En oscillator pendlar mer eller mindre regelbundet kring ett nollvärde medan en momentumindikator ofta, men inte nödvändigtvis behöver uppvisa detta beteende.

MACD skapades av amerikanen Gerald Appel och baseras på ett kort och ett längre exponentiellt glidande medeltal. Skillnaden mellan dessa två medeltal illustrerar en MACD-linje. MACD-linjen pendlar (oscillerar) kring ett medelvärde som kallas för nollinjen.

Den vanligaste inställningen för MACD är 26-12-9 där MACD-linjen ritas som en linje som presenterar skillnaden mellan EMA-26 och EMA-12. För att minska slagiga rörelser i MACD-indikatorn har man även beräknat ett 9-perioders exponentiellt glidande medeltal.

Ju längre avstånd det är mellan EMA-26 och EMA-12, desto högre eller lägre från nollinjen kommer MACD-linjen att visas.

När det kortare EMA-12 är högre än det längre EMA-26 kommer MACD att befinna sig i den positiva delen, dvs. ovanför nollinjen. På motsvarande sätt kommer MACD-linjen att befinna sig i det negativa området när EMA-12 befinner sig under EMA-26.

 Förklaring av MACD: I grafen ser man tydligt att MACD-linjen bryter nollinjen där det sker en crossover mellan EMA-12 och EMA-26.
I grafen ser man tydligt att MACD-linjen bryter nollinjen där det sker en crossover mellan EMA-12 och EMA-26.

Tolkning av MACD

Sambandet mellan MACD-indikatorn och dess medeltal kan användas för att få köp- och säljsignaler.

En positiv trend anses råda när indikatorn överstiger eller korsar nollstrecket i diagrammet och noteras i det positiva området. Samma utveckling, fast tvärtom, gäller för negativa trender.

1) ”Cross over” strategin

En vanlig tolkning av MACD-indikatorn är ”cross over” strategin. Ta köpposition när MACD bryter upp genom signallinjen och ta säljposition när MACD bryter ner genom MACD. Ett problem med denna metod är att den ger många felsignaler.

MACD "Cross over" strategin
Tolkning 1: ”Cross over” strategin

2) MACD bryter nollinjen

En annan tolkning av MACD är att agera när MACD bryter nolllinjen. Detta är samma sätt som att agera när EMA-26 och EMA-12 i kursdiagrammet korsar varandra. Denna signal är eftersläpande och en stor del av rörelsen är ofta redan avklarad. Dock brukar man se ökat momentum när nollinjen bryts.

Grafen visar när säljsignal ges när MACD byter nedanför nollinjen och när köpsignal ges när MACD bryter upp genom nollinjen.
Tolkning 2: MACD bryter nollinjen

3) Divergenser i MACD

En ytterligare tolkning av MACD är att identifiera divergens och konvergens eller positiv divergens och negativ divergens som man brukar benämna signalerna inom den tekniska analysen.

Positiv divergens innebär att MACD noteras allt högre medan kursgrafen bildar allt lägre bottnar. Den positiva divergensen indikerar att nedgångstakten är på väg att avta och att en botten kan vara i antågande.

På motsvarande sätt innebär negativ divergens att MACD noteras på allt lägre nivåer medan kursgrafen bildat högre toppar. Detta indikerar att uppgångtakten är på väg att avta.

Divergenserna bör inte betraktas som köp eller säljsignaler. Divergenser ger dock en bra indikation om ett möjligt skifte i trenden och köp- eller säljbeslut bör tas med stöd av andra indikatorer.

Grafen visar positiv och negativ divergens som indikerar att en vändning kan vara på väg att ske.
Tolkning 3: Divergenser

Praktisk tillämpning av MACD

I praktiken gäller det att ta de teoretiska tolkningarna av MACD och anpassa dem efter ens egna preferenser för att verkligen tillgodogöra sig syftet med den tekniska indikatorn.

Beroende på vilken tidshorisont man tradar eller investerar i får man anpassa tidsperioden på diagrammen och skifta mellan olika tidsramar för att hitta intressanta signaler.

MACD (26, 12, 9) är standardinställningarna för indikatorn men dessa kan anpassas om man vill att indikatorn ska använda snabbare eller långsammare medelvärden.

I följande tre exempel på tre svenska storbolag använder vi oss av dagsdiagram som lämpar sig väl för swingtrading där man kan behålla positionen i dagar upp till veckor.

Exempel 1: ”Cross over” i MACD

I det första exemplet kommer vi att tillämpa den första tolkningen av MACD, nämligen ”cross over” strategin. Köpsignal ges när MACD bryter signallinjen underifrån och säljsignal effektueras när MACD bryter signallinjen ovanifrån.

I grafen nedan ser vi utvecklingen för Nordea-aktien och vi har adderat MACD-indikatorn.

1) I februari bryter MACD-linjen genom signallinjen ovanifrån och ger oss därmed en säljsignal att agera på.

2) Aktien utvecklas sidledes under våren och momentum faller. I april får vi en köpsignal som sedermera resulterar i en falsk köpsignal.

3) Efter en uppgång under april och större delen av maj får vi en säljsignal när MACD-linjen bryter signal linjen ovanifrån.

4) Aktien faller kraftigt under juni och är märkbart ”sträckt på nedsidan” när vi får en köpsignal i MACD.

5) Aktien fortsatte att stiga efter senaste köpsignalen. Händelseförloppet säger oss inte om MACD kommer generera en säljsignal eller inte och man får därför avvakta med att agera tills en bekräftad signal har erhållits.

Praktiskt exempel 1: MACD "Cross over"
Praktiskt exempel 1: MACD ”Cross over”

Exempel 2: MACD bryter nollinjen

I vårt andra exempel visar vi hur en köp- och säljsignal effektueras i Hennes & Mauritz-aktien när MACD-linjen byter genom den så kallade nollinjen.

Nedan använder vi standardparametrarna för MACD (26,12,9). Vad som egentligen sker när MACD-linjen byter genom nollinjen är att medeltalen på 26 och 12 korsar varandra.

1) Under slutet på mars bildas ett gap (ett hålrum mellan två staplar där ingen handel har skett) och 4 handelssessioner senare korsar medeltalen varandra, vilket innebär att MACD-linjen bryter ner genom nollinjen i MACD-indikatorn. Detta medför en säljsignal i aktien.

2) Efter att aktien befunnit sig i en fallande trend börjar aktien och momentum stiga i juni. MACD-linjen bryter upp genom nollinjen efter att ha noterats i negativt område sedan början på april och ger därmed en köpsignal.

 Praktiskt exempel 2: MACD bryter nollinjen
Praktiskt exempel 2: MACD bryter nollinjen

Exempel 3: Divergenser i MACD

Att identifiera divergenser i diagrammen är ett utmärkt sätt att skapa beredskap inför trendvändningar.

1) SSAB-aktien befann sig i en stigande trend i slutet på 2012, men MACD indikatorn hjälper oss att uppmärksamma att momentum börjar falla, vilket innebär att styrkan i trenden avtar. Detta är ingen säljsignal i sig själv, men hissar en varningsflagga om att aktien står inför en trendvändning eller en sidledes rörelse.

2) MACD-linjen bryter genom nollinjen och som bekant korsar medeltalen varandra när detta sker. Efter den uppmärksammande negativa divergensen har vi alltså fått en säljsignal.

Detta är ett exempel på en negativ divergens i SSAB som varnade för att upptrenden skulle korrigeras. Positiv divergens uppstår på motsvarande sett och indikerar att en nedtrend skall korrigeras genom en sidledes rörelse eller rekyl uppåt.

Praktiskt exempel 3: Divergenser i MACD
Praktiskt exempel 3: Divergenser i MACD

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att MACD fungerar bäst när marknaden befinner sig i en trendmässig rörelse. När aktien rör sig sidledes, i så kallade konsolideringar, uppstår många falska köp- och säljsignaler och man bör då istället använda sig av en oscillator som RSI eller Stochastics för att tydligare identifiera köp- och säljlägen.

I nästa artikel kommer vi utförligt beskriva glidande medelvärden och visa hur den tekniska indikatorn kan användas för att hitta köp- och säljsignaler bland svenska storbolagsaktier.

1
Min. Insättning
$10
Kampanj
Användarbetyg
10
Börja handla
Beskrivning:
Betalningsmetoder
Bank Transfer, Credit Card, Debit Card, Elektronisk överföring, PayPal
Fullständig regellista:
CySEC, FCA
2
Min. Insättning
$0
Kampanj
Användarbetyg
9.3
Inga dolda avgifter
Instant Trading
Säker och transparent
Börja handla
Beskrivning:
Världens längsta stående krypto utbyte. Bitstamp har sedan 2011 tillhandahållit en säker och pålitlig handelsplats till över fyra miljoner individer och en rad institutionella partners.
Betalningsmetoder
Fullständig regellista:
3
Min. Insättning
$1
Kampanj
Användarbetyg
8.7
Börja handla
Beskrivning:
Betalningsmetoder
Fullständig regellista: